Hämta och installera en uppdatering för en administratörsinstallation av Office 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar en uppdatering för en administratörsinstallation av Microsoft Office 2000.
Mer Information

Förbereda en administratörsinstallation för en uppdatering

Innan du installerar en uppdatering för en administratörsinstallation måste du först installera uppdateringen SR-1/SR-1a för administratörsinstallationen.

Om du vill veta mer om hur du installerar SR-1/SR-1a klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
257983 OFF2000: Hämta och installera uppdateringen SR-1/SR-1a för administratörsinstallationer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Hämta administratörsuppdateringen

Så här hämtar du uppdateringen för en administratörsinstallation av Office 2000:
 1. Gå till följande Microsoft-webbplats:Obs! Webbplatsen Microsoft Office 2000 Resource Kit innehåller en stor mängd information, verktyg och konverterare som hjälper dig att distribuera, ge support på och underhålla Microsoft Office 2000.

 2. Hämta filen genom att klicka på länken.
 3. Klicka på Spara filen på en disk och sedan på OK.
 4. Klicka på Spara.
 5. Dubbelklicka på den hämtade filen i Utforskaren. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill extrahera innehållet i uppdateringen till en ny mapp.
 6. Skriv C:\adminUpdate i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras och klicka på OK. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill skapa mappen.

Installera administratörsuppdateringen

Obs! Du måste köra det här kommandot från en dator där Windows Installer har installerats.
 1. Klicka på KörStart-menyn i Windows.
 2. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p C:\adminUpdate\MSP-fil SHORTFILENAMES=1
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi) och MSP-fil namnet på uppdateringen för administratörsinstallationen.

  Obs! Om du inte vill att dialogrutorna Administratörsinstallation av Office 2000 och Licensavtal (EULA) ska visas lägger du till /qb+ på föregående kommandorad.
 3. Klicka på Nästa i dialogrutan Administratörsläge för Microsoft Office 2000.

  Obs! Du behöver inte skriva in CD-nyckeln eller företagets namn i dialogrutan Administratörsläge för Microsoft Office 2000.
 4. Klicka på Jag accepterar villkoren i licensavtalet och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Installera nu. När installationen är klar klickar du på OK.
 6. Om uppdateringen innehåller flera MSP-filer, eller om du vill installera flera uppdateringar för nätverksadministratörsinstallationen, upprepar du steg 1 till och med 4 för de återstående MSP-filerna.
När du har slutfört uppdateringen av administratörsinstallationspunkten, uppdaterar du arbetsstationerna som ursprungligen installerades från den här administratörsinstallationen enligt instruktionerna i "Uppdatera arbetsstationerna" nedan. Uppdateringen kommer att ingå i alla nya installationer du kör från den här administratörsinstallationspunkten.

VARNING! Arbetsstationer som har installerats från den här administratörsinstallationspunkten innan du installerade uppdateringen, har inte tillgång till administratörsinstallationen för reparation av Office eller tillägg av nya funktioner. Det kräver att arbetsstationerna uppdateras först.

Uppdatera arbetsstationerna

Kör Setup.exe från den uppdaterade administratörsinstallationen av Office om du vill uppdatera en arbetsstation interaktivt.

eller

Använd följande metod för att uppdatera en arbetsstation där Office 2000 redan har installerats från administratörsinstallationspunkten. Du måste utföra dessa åtgärder för varje arbetsstation.
 1. Klicka på KörStart-menyn i Windows.
 2. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=Funktionslista REINSTALLMODE=vomus
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi) och Funktionslista listan med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Om du vill installera om samtliga funktioner använder du REINSTALL=ALL i stället för REINSTALL=Funktionslista.
 3. Om ett meddelande anger att installationen har slutförts klickar du på OK.
 4. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Uppdatera en arbetsstation med flera uppdateringar

Du kan installera flera uppdateringar för administratörsinstallationen vid ett tillfälle och sedan uppdatera arbetsstationerna med alla dessa uppdateringar på en gång enligt instruktionerna i "Uppdatera arbetsstationerna" i den här artikeln. Du kan även kombinera alla funktionsnamn för egenskapen REINSTALL eller inkludera alla funktioner med hjälp av följande kommandorad:
msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000) och MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi).
inf OFF2000 client
Egenskaper

Artikel-id: 304165 – senaste granskning 12/06/2015 04:10:37 – revision: 2.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbsetup kbupdate KB304165
Feedback