Du kan inte visa mapparna i postlådan på Exchange ActiveSync- eller Outlook-klient när en IMAP-migrering

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3050475
PROBLEMET
Du kan inte visa en eller flera mappar i en postlåda på en Microsoft Exchange ActiveSync-klient eller Microsoft Outlook efter användarens postlåda har migrerats från en Mail Access Protocol IMAP (Internet) meddelandesystem till Microsoft Office 365 eller lokal Microsoft Exchange Server.
ORSAK
Det här problemet uppstår om mappar i Exchange-postlådan skapades med en okänd typ IPF-klass. IMAP. En analys av mappens egenskaper visar följande resultat:
<property tag = "0x3613001E" type = "PT_STRING8"> <ExactNames>PR_CONTAINER_CLASS, PR_CONTAINER_CLASS_A, ptagContainerClass</ExactNames> <PartialNames>PR_CONTAINER_CLASS_W, PidTagContainerClass</PartialNames> <Value><![CDATA[IPF.Imap]]></Value> <AltValue>cb: 8 lpb: 4950462E496D6170</AltValue></property>
LÖSNING
Använda Microsoft Exchange Server MAPI-Editor (MFCMAPI) för att ändra egenskapen PR_CONTAINER_CLASS för mappen till IPF. Observera. Gör följande om du vill göra detta.

Obs! Även om redigeraren MFCMAPI stöds, du bör vara försiktig när du använder det här verktyget för att ändra postlådor. Med hjälp av MFCMAPI kan editor felaktigt orsaka permanent skada på en postlåda.
 1. Hämta MFCMAPI från http://mfcmapi.Codeplex.com, och sedan köra den.
 2. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 3. Markera kryssrutan Använd flaggan MDB_ONLINE vid anrop av OpenMsgStore och använda flaggan MAPI_NO_CACHE vid anrop av OpenEntry kryssrutan.
 4. InloggningSession-menyn.
 5. Välj Outlook-profil för postlådan.
 6. Dubbelklicka på postlådan om du vill öppna den.
 7. Expandera behållaren rotUpp Information Store, och leta sedan upp mappen saknas.
 8. Markera den mapp som saknas från Exchange ActiveSync-klienten visa egenskaper.
 9. Dubbelklicka på den egenskap som innehåller taggen värdet 0x3613001E.
 10. Changethe värde frånIPF. IMAPtill klassen. (Till exempel ändra värdet till IPF. Observera för en e-postmapp.)
 11. Avsluta MFCMAPI.
 12. Skapa en profil på Exchange ActiveSync-klienten.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3050475 – senaste granskning 08/27/2016 02:17:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

 • kbsurveynew o365 o365a o365e o365m o365022013 kbmt KB3050475 KbMtsv
Feedback