"Vi kan inte öppna den bifogade filen" visas i Delve

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3051702
PROBLEMET
Föreställ dig följande:
  • Du kan bläddra till vyn hem i Office ger dig.
  • Du kan se e-postbilagor som presenteras på kort.
  • Du klickar på länken till någon av de bifogade filerna.
I det här fallet visas följande felmeddelande:
Vi kan inte öppna den bifogade filen

E-postmeddelandet kan ha flyttats eller tagits bort.
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår när meddelandet bort permanent i Outlook, eller mappen Borttagettöms som tidigare innehöll den bifogade filen. Delve index objekt från Outlook, men ett meddelande med en bifogad fil har tagits bort permanent, det tar en stund innan det tas bort från Delve.

Mer information om vad du hittar i Office ger dig går du till följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3051702 – senaste granskning 06/24/2015 23:30:00 – revision: 5.0

Microsoft Office SharePoint Online, Office Delve

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3051702 KbMtsv
Feedback