MS15-081: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Automation Services på SharePoint Server 2013: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3054858
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finnsMicrosoft Security Bulletin MS15-081.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft SharePoint Server 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns KB3080790.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns iKB3080790.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3023055.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169614-Jul-1507:59
WAC.Word.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169614-Jul-1507:59
wdsrv.Conversion.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169614-Jul-1507:59
WAC.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4745.1000105948815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4745.1000105948815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4745.1000105948815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1068Wwintl.dll15.0.4745.1000108816015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1068Wwintl.dll15.0.4745.1000108816015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1068Wwintl.dll15.0.4745.10001088160
WAC.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4745.1000106768015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4745.1000106768015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4745.1000106768015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_5146Wwintl.dll15.0.4745.1000101033615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_5146Wwintl.dll15.0.4745.1000101033615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_5146Wwintl.dll15.0.4745.10001010336
WAC.Word.Wwintl.dll_1027Wwintl.dll15.0.4745.1000103644815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1027Wwintl.dll15.0.4745.1000103644815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1027Wwintl.dll15.0.4745.10001036448
WAC.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4745.1000113577615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4745.1000113577615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4745.1000113577615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1106Wwintl.dll15.0.4745.1000101801615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1106Wwintl.dll15.0.4745.1000101801615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1106Wwintl.dll15.0.4745.10001018016
WAC.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4745.100097603215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4745.100097603215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4745.100097603215-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4745.1000106409615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4745.1000106409615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4745.1000106409615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4745.1000120233615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4745.1000120233615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4745.1000120233615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4745.1000101187215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4745.1000101187215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4745.1000101187215-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4745.100099292815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4745.100099292815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4745.100099292815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1069Wwintl.dll15.0.4745.100097808015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1069Wwintl.dll15.0.4745.100097808015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1069Wwintl.dll15.0.4745.1000978080
WAC.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4745.100099548815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4745.100099548815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4745.100099548815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4745.1000111939215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4745.1000111939215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4745.1000111939215-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_2108Wwintl.dll15.0.4745.1000103798415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2108Wwintl.dll15.0.4745.1000103798415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_2108Wwintl.dll15.0.4745.10001037984
WAC.Word.Wwintl.dll_1110Wwintl.dll15.0.4745.1000101443215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1110Wwintl.dll15.0.4745.1000101443215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1110Wwintl.dll15.0.4745.10001014432
WAC.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4745.1000105027215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4745.1000105027215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4745.1000105027215-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4745.1000103696015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4745.1000103696015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4745.1000103696015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4745.1000101750415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4745.1000101750415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4745.1000101750415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4745.1000115728015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4745.1000115728015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4745.1000115728015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4745.100093712015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4745.100093712015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4745.100093712015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4745.1000101596815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4745.1000101596815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4745.1000101596815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4745.1000107484815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4745.1000107484815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4745.1000107484815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4745.1000109532815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4745.1000109532815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4745.1000109532815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4745.1000107433615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4745.1000107433615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4745.1000107433615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4745.1000107638415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4745.1000107638415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4745.1000107638415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4745.1000105232015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4745.1000105232015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4745.1000105232015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1071Wwintl.dll15.0.4745.1000103593615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1071Wwintl.dll15.0.4745.1000103593615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1071Wwintl.dll15.0.4745.10001035936
WAC.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4745.100094070415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4745.100094070415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4745.100094070415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4745.100098524815-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4745.100098524815-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4745.100098524815-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4745.1000100265615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4745.1000100265615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4745.1000100265615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4745.1000111427215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4745.1000111427215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4745.1000111427215-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1164Wwintl.dll15.0.4745.1000114857615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1164Wwintl.dll15.0.4745.1000114857615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1164Wwintl.dll15.0.4745.10001148576
WAC.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4745.1000102006415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4745.1000102006415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4745.1000102006415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4745.1000103337615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4745.1000103337615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4745.1000103337615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4745.1000115779215-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4745.1000115779215-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4745.1000115779215-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4745.1000104054415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4745.1000104054415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4745.1000104054415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4745.1000115369615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4745.1000115369615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4745.1000115369615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4745.1000104105615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4745.1000104105615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4745.1000104105615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_3098Wwintl.dll15.0.4745.1000108201615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3098Wwintl.dll15.0.4745.1000108201615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_3098Wwintl.dll15.0.4745.10001082016
WAC.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4745.1000107382415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4745.1000107382415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4745.1000107382415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4745.100098320015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4745.100098320015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4745.100098320015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4745.1000100368015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4745.1000100368015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4745.1000100368015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4745.1000111120015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4745.1000111120015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4745.1000111120015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4745.1000104720015-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4745.1000104720015-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4745.1000104720015-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4745.1000114345615-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4745.1000114345615-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4745.1000114345615-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4745.100089462415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4745.100089462415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4745.100089462415-Jul-1504:42
WAC.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4745.100090742415-Jul-1504:42
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4745.100090742415-Jul-1504:42
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4745.100090742415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1025Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003185615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1025wordadmin.ar sa.resx1360915-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1068Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012938415-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1068wordadmin.AZ-latn-az.resx1249515-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.5146Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012888815-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.5146wordadmin.BS-latn-ba.resx1215715-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1027Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003037615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1027wordadmin.ca es.resx1260815-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1029Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002824815-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1029wordadmin.CS cz.resx1220615-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1106Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012835215-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1106wordadmin.CY gb.resx1196115-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1031Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003034415-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1031wordadmin.de de.resx1265115-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1032Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004004815-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.3082Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.3082wordadmin.ES es.resx1260515-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1061Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002778415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1069Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002880815-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1069wordadmin.EU es.resx1217315-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1036Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003034415-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1036wordadmin.fr fr.resx1262015-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2108Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012988815-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.2108wordadmin.GA ie.resx1259415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1110Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002934415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1037Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003084815-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1037wordadmin.HE il.resx1300915-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1081Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004211215-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1038Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002933615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1038wordadmin.hu hu.resx1269715-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1057Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4463.10002825615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1057wordadmin.ID id.resx1184715-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1040Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002935215-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1040wordadmin.IT it.resx1273715-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1041Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003185615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1041wordadmin.ja jp.resx1303915-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1042Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002980815-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1042wordadmin.ko kr.resx1229115-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1063Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10002879215-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1063wordadmin.lt lt.resx1244815-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1071Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15013754415-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1071wordadmin.MK mk.resx1540515-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1086Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4481.10002825615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1086wordadmin.MS my.resx1200515-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1043Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002932015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1043wordadmin.NL nl.resx1239615-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1045Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984815-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1164Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15013396015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1164wordadmin.PRS af.resx1399715-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1046Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002935215-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1046wordadmin.pt br.resx1241315-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2070Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.2070wordadmin.pt pt.resx1250015-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1048Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1048wordadmin.ro ro.resx1233515-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1049Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003697615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1049wordadmin.ru ru.resx1501915-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1051Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10002928015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1051wordadmin.sk sk.resx1220815-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1060Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002878415-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1060wordadmin.sl si.resx1211515-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.3098Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10003641615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.3098wordadmin.SR-cyrl-cs.resx1476415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2074Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002880015-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1054Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004006415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1058Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003646415-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1058wordadmin.uk ua.resx1468215-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1066Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4481.10003232015-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1066wordadmin.Vi vn.resx1348715-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.2052Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002673615-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.2052wordadmin.zh cn.resx1133415-Jul-1504:42
wdsrv.intlresources.dll.1028Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002675215-Jul-1504:42
wdsrv.intladmin.resx.1028wordadmin.zh tw.resx1138615-Jul-1504:42
Conversion.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
ppt.Conversion.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
ppt.Edit.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
saext.dll_0001saext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
WAC.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
xlsrv.ECS.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321614-Jul-1507:59
Conversion.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-Jul-1507:59
ppt.Conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-Jul-1507:59
ppt.Edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-Jul-1507:59
WAC.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4741.100014098414-Jul-1507:59
Conversion.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-Jul-1507:59
ppt.Conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-Jul-1507:59
ppt.Edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-Jul-1507:59
WAC.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749614-Jul-1507:59
Conversion.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-Jul-1507:59
msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-Jul-1507:59
ppt.Conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-Jul-1507:59
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-Jul-1507:59
WAC.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4733.100011232684814-Jul-1507:59
Conversion.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-Jul-1507:59
ppt.Conversion.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-Jul-1507:59
ppt.Edit.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-Jul-1507:59
WAC.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4745.10002571744014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1026mshy7bg.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1027mshy7ct.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_2051mshy7ct.dll15.0.4699.1000225488
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1029mshy7cz.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1030mshy7da.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1032mshy7el.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1033mshy7en.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_3082mshy7es.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1061mshy7et.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1069mshy7eu.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1035mshy7fi.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1036mshy7fr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1031mshy7ge.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1110mshy7gl.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_cr.dllmshy7hr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1050mshy7hr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_hr.dllmshy7hr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1040mshy7it.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1063mshy7lt.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1062mshy7lv.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1044mshy7nb.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1043mshy7nl.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_2068mshy7no.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1046mshy7pb.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1045mshy7pl.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_2070mshy7pt.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1048mshy7ro.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1049mshy7ru.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1051mshy7sk.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1060mshy7sl.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4699.100022548814-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_sr.dllmshy7srm.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_2074mshy7srm.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_srm.dllmshy7srm.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_3098mshy7sro.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_7194mshy7sro.dll15.0.4699.1000225480
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1053mshy7sw.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1055mshy7tr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_ua.dllmshy7uk.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1058mshy7uk.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_uk.dllmshy7uk.dll15.0.4699.100022548014-Jul-1507:59
Conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-Jul-1507:59
ppt.Conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-Jul-1507:59
ppt.Edit.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-Jul-1507:59
WAC.Office.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4727.10001042908814-Jul-1507:59
Conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-Jul-1507:59
ppt.Conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-Jul-1507:59
ppt.Edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-Jul-1507:59
WAC.Office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4727.1000383147214-Jul-1507:59
Conversion.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-Jul-1507:59
ppt.Conversion.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-Jul-1507:59
ppt.Edit.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-Jul-1507:59
WAC.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4733.10002163832814-Jul-1507:59
Conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
Office.ODF.x64Office.ODF524100014-Jul-1508:03
ppt.Conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
WAC.Conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
WAC.PowerPoint.Edit.bin.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
xlsrv.ECS.Culture.Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
xlsrv.ECS.Office.ODFOffice.ODF524100014-Jul-1507:59
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll15.0.4745.1000261446414-Jul-1507:59
SP.userprofiles.Debug.jsSP.userprofiles.Debug.js14099714-Jul-1507:59
SP.userprofiles.Debug.js.x64SP.userprofiles.Debug.js14099714-Jul-1507:59
SP.userprofiles.jsSP.userprofiles.js14099114-Jul-1507:59
SP.userprofiles.js.x64SP.userprofiles.js14099114-Jul-1507:59
Conversion.microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4745.100078918414-Jul-1507:59
Microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4745.100078918414-Jul-1507:59
ppt.Conversion.ULS.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4745.100078918414-Jul-1507:59
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll_0001Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4745.100037648814-Jul-1507:59
Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dllMicrosoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561614-Jul-1506:46
Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll_001Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561614-Jul-1506:46
Conversion.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
msptls.dll_0001msptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
ppt.Conversion.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
ppt.Edit.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
WAC.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
xlsrv.ECS.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288014-Jul-1507:59
Conversion.Office.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
ppt.Conversion.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
ppt.Edit.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
Riched20.dll_0001Riched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
WAC.Office.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
xlsrv.ECS.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736814-Jul-1507:59
calibril.ttfcalibril.ttf75819614-Jul-1507:59
calibrili.ttfcalibrili.ttf86846414-Jul-1507:59
nirmala.ttfnirmala.ttf138264014-Jul-1507:59
nirmalab.ttfnirmalab.ttf133401214-Jul-1507:59
alger.ttfalger.ttf7658814-Jul-1507:59
arialn.ttfarialn.ttf17595614-Jul-1507:57
arialnb.ttfarialnb.ttf18074014-Jul-1507:57
arialnbi.ttfarialnbi.ttf18008414-Jul-1507:57
arialni.ttfarialni.ttf18112414-Jul-1507:57
bauhs93.ttfbauhs93.ttf4764414-Jul-1507:59
wdsrv.powershellhelp.XML.1031Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5371815-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.3082Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5397715-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.1036Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5387815-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.1040Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5355715-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.1041Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5589714-Jul-1508:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1042Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5372615-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.1046Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5347715-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.1049Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5990815-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.2052Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5069415-Jul-1504:42
wdsrv.powershellhelp.XML.1028Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5065715-Jul-1504:42
Conversion.Proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357914-Jul-1507:59
mshy2_en.lex_1038mshy3hu.lex93357914-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357914-Jul-1507:59
Conversion.Proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898414-Jul-1507:59
mshy2_en.dll_1038mshy3hu.dll15.0.0.121898414-Jul-1507:59
WAC.Conversion.Proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898414-Jul-1507:59
Chicago.xslChicago.xsl29665814-Jul-1507:57
WAC.Conversion.biblio.Style.Chicago.xslChicago.xsl29665814-Jul-1507:59
wdsrv.Conversion.biblio.Style.Chicago.xslChicago.xsl29665814-Jul-1507:59
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544014-Jul-1507:59
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544014-Jul-1507:59
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544014-Jul-1507:59
WAC.Word.sword.dllsword.dll15.0.4745.1000848811214-Jul-1507:59
wdsrv.Conversion.sword.dllsword.dll15.0.4745.1000848811214-Jul-1507:59
wdsrv.Conversion.Worker.dllwdsrvworker.dll15.0.4545.10008876814-Jul-1507:59
wdsrv.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915214-Jul-1507:59
wdsrv.ISAPI.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915214-Jul-1507:59
wdsrv.powershellfmt.XMLwordserverpowershell.format.ps1xml1223214-Jul-1507:59
wdsrv.Conversion.Worker.exewordserverworker.exe15.0.4502.10002065614-Jul-1507:59

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3054858 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/15/2015 03:03:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbmt KB3054858 KbMtsv
คำติชม