MS15-080: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Lync 2013 (Skype för Business): 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3055014
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Lync 2013. Dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad dokument eller går till en icke betrodd webbsida som innehåller inbäddade TrueType- eller OpenType-teckensnitt. Läs mer om säkerhetsproblem, Microsoft Security Bulletin MS15-080.


Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update (eller Microsoft Update)

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update/Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på hämtningssidan för installation av uppdateringen.
Kommentarer
  • Uppdateringen visas filhämtningssidan som Lync 2013.
  • När du har installerat den här uppdateringen uppgraderas Lync 2013 till Skype för företag. Lär dig mer om de nya erfarenheter i Skype för företag.
  • Du kan fortfarande använda Lync-klientens användargränssnitt när du har installerat den här uppdateringen för Lync 2013 (Skype för Business).
  • Få allmän information om hur du växlar mellan Skype för Business- och användargränssnitt för Lync klienten för Microsoft Office 365-användare och Lync Server 2013 användare.
Mer Information

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringarna som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även följande icke säkerhetsrelaterade problem:
  • 3151577 Mötet validering kod bort från UCAddin.dll (Lync plugin-program för Outlook)

Distributionsinformation

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3078662.

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha installerat följande uppdateringar:

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter uppdatering 3039779.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x86-baserade system
Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1025lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000533160
Lync.lyncdesktopresour.dll_1025lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100053316015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1025ocapires.dll15.0.4709.1000109720
Lync.ocapires.dll_1025ocapires.dll15.0.4709.100010972015-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1025ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1025ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1025ocpubres.dll15.0.4705.10001497760
Lync.ocpubres.dll_1025ocpubres.dll15.0.4705.1000149776015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1025ucaddinres.dll15.0.4745.1000166568
Lync.ucaddinres.dll_1025ucaddinres.dll15.0.4745.100016656815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1025uccapires.dll15.0.4553.10001283232
Lync.uccapires.dll_1025uccapires.dll15.0.4553.1000128323215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1026lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000597672
Lync.lyncdesktopresour.dll_1026lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059767215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1026ocapires.dll15.0.4709.1000125592
Lync.ocapires.dll_1026ocapires.dll15.0.4709.100012559215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1026ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1026ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1026ocpubres.dll15.0.4719.10001503912
Lync.ocpubres.dll_1026ocpubres.dll15.0.4719.1000150391215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1026ucaddinres.dll15.0.4745.1000171688
Lync.ucaddinres.dll_1026ucaddinres.dll15.0.4745.100017168815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1026uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1026uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1029lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577704
Lync.lyncdesktopresour.dll_1029lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057770415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1029ocapires.dll15.0.4709.1000121504
Lync.ocapires.dll_1029ocapires.dll15.0.4709.100012150415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1029ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1029ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1029ocpubres.dll15.0.4709.10001501848
Lync.ocpubres.dll_1029ocpubres.dll15.0.4709.1000150184815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1029ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1029ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1029uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1029uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1030lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000572072
Lync.lyncdesktopresour.dll_1030lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057207215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1030ocapires.dll15.0.4745.1000122528
Lync.ocapires.dll_1030ocapires.dll15.0.4745.100012252815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1030ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1030ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1030ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
Lync.ocpubres.dll_1030ocpubres.dll15.0.4705.1000150185615-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1030ucaddinres.dll15.0.4745.1000168104
Lync.ucaddinres.dll_1030ucaddinres.dll15.0.4745.100016810415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1030uccapires.dll15.0.4553.10001285280
Lync.uccapires.dll_1030uccapires.dll15.0.4553.1000128528015-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1031lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000624808
Lync.lyncdesktopresour.dll_1031lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100062480815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1031ocapires.dll15.0.4709.1000138392
Lync.ocapires.dll_1031ocapires.dll15.0.4709.100013839215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1031ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1031ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1031ocpubres.dll15.0.4705.10001508512
Lync.ocpubres.dll_1031ocpubres.dll15.0.4705.1000150851215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1031ucaddinres.dll15.0.4745.1000173736
Lync.ucaddinres.dll_1031ucaddinres.dll15.0.4745.100017373615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1031uccapires.dll15.0.4553.10001287840
Lync.uccapires.dll_1031uccapires.dll15.0.4553.1000128784015-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1032lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000634024
Lync.lyncdesktopresour.dll_1032lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100063402415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1032ocapires.dll15.0.4709.1000139928
Lync.ocapires.dll_1032ocapires.dll15.0.4709.100013992815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1032ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1032ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1032ocpubres.dll15.0.4719.10001507496
Lync.ocpubres.dll_1032ocpubres.dll15.0.4719.1000150749615-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1032ucaddinres.dll15.0.4745.1000172712
Lync.ucaddinres.dll_1032ucaddinres.dll15.0.4745.100017271215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1032uccapires.dll15.0.4553.10001288864
Lync.uccapires.dll_1032uccapires.dll15.0.4553.1000128886415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.3082lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000607400
Lync.lyncdesktopresour.dll_3082lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060740015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.3082ocapires.dll15.0.4709.1000130720
Lync.ocapires.dll_3082ocapires.dll15.0.4709.100013072015-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.3082ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_3082ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.3082ocpubres.dll15.0.4719.10001505960
Lync.ocpubres.dll_3082ocpubres.dll15.0.4719.1000150596015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.3082ucaddinres.dll15.0.4745.1000171688
Lync.ucaddinres.dll_3082ucaddinres.dll15.0.4745.100017168815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.3082uccapires.dll15.0.4553.10001286816
Lync.uccapires.dll_3082uccapires.dll15.0.4553.1000128681615-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1061lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000559272
Lync.lyncdesktopresour.dll_1061lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100055927215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1061ocapires.dll15.0.4709.1000117912
Lync.ocapires.dll_1061ocapires.dll15.0.4709.100011791215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1061ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1061ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1061ocpubres.dll15.0.4711.10001501344
Lync.ocpubres.dll_1061ocpubres.dll15.0.4711.1000150134415-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1061ucaddinres.dll15.0.4745.1000168616
Lync.ucaddinres.dll_1061ucaddinres.dll15.0.4745.100016861615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1061uccapires.dll15.0.4553.10001283744
Lync.uccapires.dll_1061uccapires.dll15.0.4553.1000128374415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1035lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000573608
Lync.lyncdesktopresour.dll_1035lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057360815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1035ocapires.dll15.0.4709.1000123544
Lync.ocapires.dll_1035ocapires.dll15.0.4709.100012354415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1035ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1035ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1035ocpubres.dll15.0.4705.10001502880
Lync.ocpubres.dll_1035ocpubres.dll15.0.4705.1000150288015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1035ucaddinres.dll15.0.4745.1000169128
Lync.ucaddinres.dll_1035ucaddinres.dll15.0.4745.100016912815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1035uccapires.dll15.0.4553.10001285280
Lync.uccapires.dll_1035uccapires.dll15.0.4553.1000128528015-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1036lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000635560
Lync.lyncdesktopresour.dll_1036lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100063556015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1036ocapires.dll15.0.4709.1000137376
Lync.ocapires.dll_1036ocapires.dll15.0.4709.100013737615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1036ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1036ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1036ocpubres.dll15.0.4719.10001507496
Lync.ocpubres.dll_1036ocpubres.dll15.0.4719.1000150749615-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1036ucaddinres.dll15.0.4745.1000173736
Lync.ucaddinres.dll_1036ucaddinres.dll15.0.4745.100017373615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1036uccapires.dll15.0.4553.10001288352
Lync.uccapires.dll_1036uccapires.dll15.0.4553.1000128835215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1037lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000498344
Lync.lyncdesktopresour.dll_1037lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100049834415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1037ocapires.dll15.0.4709.100098968
Lync.ocapires.dll_1037ocapires.dll15.0.4709.10009896815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1037ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1037ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1037ocpubres.dll15.0.4705.10001496232
Lync.ocpubres.dll_1037ocpubres.dll15.0.4705.1000149623215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1037ucaddinres.dll15.0.4745.1000163496
Lync.ucaddinres.dll_1037ucaddinres.dll15.0.4745.100016349615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1037uccapires.dll15.0.4553.10001281696
Lync.uccapires.dll_1037uccapires.dll15.0.4553.1000128169615-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1081lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000576168
Lync.lyncdesktopresour.dll_1081lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057616815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1081ocapires.dll15.0.4709.1000123032
Lync.ocapires.dll_1081ocapires.dll15.0.4709.100012303215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1081ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1081ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1081ocpubres.dll15.0.4719.10001503912
Lync.ocpubres.dll_1081ocpubres.dll15.0.4719.1000150391215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1081ucaddinres.dll15.0.4745.1000169640
Lync.ucaddinres.dll_1081ucaddinres.dll15.0.4745.100016964015-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1081uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1081uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1050lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577192
Lync.lyncdesktopresour.dll_1050lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057719215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1050ocapires.dll15.0.4709.1000120472
Lync.ocapires.dll_1050ocapires.dll15.0.4709.100012047215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1050ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1050ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1050ocpubres.dll15.0.4711.10001502872
Lync.ocpubres.dll_1050ocpubres.dll15.0.4711.1000150287215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1050ucaddinres.dll15.0.4745.1000171168
Lync.ucaddinres.dll_1050ucaddinres.dll15.0.4745.100017116815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1050uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1050uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1038lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000597160
Lync.lyncdesktopresour.dll_1038lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059716015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1038ocapires.dll15.0.4709.1000128152
Lync.ocapires.dll_1038ocapires.dll15.0.4709.100012815215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1038ochelperresource.dll15.0.4705.100012464
Lync.ochelpresource.dll_1038ochelperresource.dll15.0.4705.10001246415-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1038ocpubres.dll15.0.4711.10001503400
Lync.ocpubres.dll_1038ocpubres.dll15.0.4711.1000150340015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1038ucaddinres.dll15.0.4745.1000171696
Lync.ucaddinres.dll_1038ucaddinres.dll15.0.4745.100017169615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1038uccapires.dll15.0.4553.10001287328
Lync.uccapires.dll_1038uccapires.dll15.0.4553.1000128732815-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1057lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000572584
Lync.lyncdesktopresour.dll_1057lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057258415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1057ocapires.dll15.0.4709.1000121496
Lync.ocapires.dll_1057ocapires.dll15.0.4709.100012149615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1057ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1057ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1057ocpubres.dll15.0.4705.10001502368
Lync.ocpubres.dll_1057ocpubres.dll15.0.4705.1000150236815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1057ucaddinres.dll15.0.4745.1000168616
Lync.ucaddinres.dll_1057ucaddinres.dll15.0.4745.100016861615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1057uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1057uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1040lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000609960
Lync.lyncdesktopresour.dll_1040lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060996015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1040ocapires.dll15.0.4709.1000131744
Lync.ocapires.dll_1040ocapires.dll15.0.4709.100013174415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1040ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1040ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1040ocpubres.dll15.0.4705.10001505448
Lync.ocpubres.dll_1040ocpubres.dll15.0.4705.1000150544815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1040ucaddinres.dll15.0.4745.1000171176
Lync.ucaddinres.dll_1040ucaddinres.dll15.0.4745.100017117615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1040uccapires.dll15.0.4553.10001287840
Lync.uccapires.dll_1040uccapires.dll15.0.4553.1000128784015-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1041lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000425128
Lync.lyncdesktopresour.dll_1041lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100042512815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1041ocapires.dll15.0.4709.100082080
Lync.ocapires.dll_1041ocapires.dll15.0.4709.10008208015-Jul-1504:35
Lync.ochelpresource.dll.x86.1041ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1041ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:35
Lync.ocpubres.dll.x86.1041ocpubres.dll15.0.4705.10001492136
Lync.ocpubres.dll_1041ocpubres.dll15.0.4705.1000149213615-Jul-1504:35
Lync.ucaddinres.dll.x86.1041ucaddinres.dll15.0.4745.1000157864
Lync.ucaddinres.dll_1041ucaddinres.dll15.0.4745.100015786415-Jul-1504:35
Lync.uccapires.dll.x86.1041uccapires.dll15.0.4553.10001278624
Lync.uccapires.dll_1041uccapires.dll15.0.4553.1000127862415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1087lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000586920
Lync.lyncdesktopresour.dll_1087lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058692015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1087ocapires.dll15.0.4709.1000125600
Lync.ocapires.dll_1087ocapires.dll15.0.4709.100012560015-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1087ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1087ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1087ocpubres.dll15.0.4711.10001502368
Lync.ocpubres.dll_1087ocpubres.dll15.0.4711.1000150236815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1087ucaddinres.dll15.0.4745.1000170152
Lync.ucaddinres.dll_1087ucaddinres.dll15.0.4745.100017015215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1087uccapires.dll15.0.4553.10001284768
Lync.uccapires.dll_1087uccapires.dll15.0.4553.1000128476815-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1042lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000417960
Lync.lyncdesktopresour.dll_1042lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100041796015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1042ocapires.dll15.0.4709.100082072
Lync.ocapires.dll_1042ocapires.dll15.0.4709.10008207215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1042ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
Lync.ochelpresource.dll_1042ochelperresource.dll15.0.4705.10001193615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1042ocpubres.dll15.0.4719.10001490600
Lync.ocpubres.dll_1042ocpubres.dll15.0.4719.1000149060015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1042ucaddinres.dll15.0.4745.1000157864
Lync.ucaddinres.dll_1042ucaddinres.dll15.0.4745.100015786415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1042uccapires.dll15.0.4553.10001278112
Lync.uccapires.dll_1042uccapires.dll15.0.4553.1000127811215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1063lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577704
Lync.lyncdesktopresour.dll_1063lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057770415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1063ocapires.dll15.0.4709.1000120472
Lync.ocapires.dll_1063ocapires.dll15.0.4709.100012047215-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1063ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1063ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1063ocpubres.dll15.0.4711.10001502360
Lync.ocpubres.dll_1063ocpubres.dll15.0.4711.1000150236015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1063ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1063ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1063uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1063uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1062lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000584872
Lync.lyncdesktopresour.dll_1062lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058487215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1062ocapires.dll15.0.4709.1000123544
Lync.ocapires.dll_1062ocapires.dll15.0.4709.100012354415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1062ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1062ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1062ocpubres.dll15.0.4711.10001502872
Lync.ocpubres.dll_1062ocpubres.dll15.0.4711.1000150287215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1062ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1062ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1062uccapires.dll15.0.4705.10001285792
Lync.uccapires.dll_1062uccapires.dll15.0.4705.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1086lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000584360
Lync.lyncdesktopresour.dll_1086lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058436015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1086ocapires.dll15.0.4709.1000125088
Lync.ocapires.dll_1086ocapires.dll15.0.4709.100012508815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1086ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1086ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1086ocpubres.dll15.0.4705.10001502368
Lync.ocpubres.dll_1086ocpubres.dll15.0.4705.1000150236815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1086ucaddinres.dll15.0.4745.1000170152
Lync.ucaddinres.dll_1086ucaddinres.dll15.0.4745.100017015215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1086uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1086uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1044lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000557224
Lync.lyncdesktopresour.dll_1044lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100055722415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1044ocapires.dll15.0.4709.1000119448
Lync.ocapires.dll_1044ocapires.dll15.0.4709.100011944815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1044ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1044ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1044ocpubres.dll15.0.4705.10001502376
Lync.ocpubres.dll_1044ocpubres.dll15.0.4705.1000150237615-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1044ucaddinres.dll15.0.4745.1000168104
Lync.ucaddinres.dll_1044ucaddinres.dll15.0.4745.100016810415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1044uccapires.dll15.0.4705.10001284768
Lync.uccapires.dll_1044uccapires.dll15.0.4705.1000128476815-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1043lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000601256
Lync.lyncdesktopresour.dll_1043lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060125615-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1043ocapires.dll15.0.4709.1000130720
Lync.ocapires.dll_1043ocapires.dll15.0.4709.100013072015-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1043ochelperresource.dll15.0.4705.100012464
Lync.ochelpresource.dll_1043ochelperresource.dll15.0.4705.10001246415-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1043ocpubres.dll15.0.4719.10001504432
Lync.ocpubres.dll_1043ocpubres.dll15.0.4719.1000150443215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1043ucaddinres.dll15.0.4745.1000171696
Lync.ucaddinres.dll_1043ucaddinres.dll15.0.4745.100017169615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1043uccapires.dll15.0.4705.10001286296
Lync.uccapires.dll_1043uccapires.dll15.0.4705.1000128629615-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1045lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000603304
Lync.lyncdesktopresour.dll_1045lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060330415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1045ocapires.dll15.0.4709.1000136856
Lync.ocapires.dll_1045ocapires.dll15.0.4709.100013685615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1045ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1045ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1045ocpubres.dll15.0.4711.10001504928
Lync.ocpubres.dll_1045ocpubres.dll15.0.4711.1000150492815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1045ucaddinres.dll15.0.4745.1000171168
Lync.ucaddinres.dll_1045ucaddinres.dll15.0.4745.100017116815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1045uccapires.dll15.0.4553.10001287328
Lync.uccapires.dll_1045uccapires.dll15.0.4553.1000128732815-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1046lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000594088
Lync.lyncdesktopresour.dll_1046lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059408815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1046ocapires.dll15.0.4709.1000126616
Lync.ocapires.dll_1046ocapires.dll15.0.4709.100012661615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1046ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1046ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1046ocpubres.dll15.0.4705.10001503912
Lync.ocpubres.dll_1046ocpubres.dll15.0.4705.1000150391215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1046ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1046ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1046uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1046uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.2070lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000604328
Lync.lyncdesktopresour.dll_2070lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060432815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.2070ocapires.dll15.0.4709.1000128664
Lync.ocapires.dll_2070ocapires.dll15.0.4709.100012866415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.2070ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_2070ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.2070ocpubres.dll15.0.4719.10001504424
Lync.ocpubres.dll_2070ocpubres.dll15.0.4719.1000150442415-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.2070ucaddinres.dll15.0.4745.1000171176
Lync.ucaddinres.dll_2070ucaddinres.dll15.0.4745.100017117615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.2070uccapires.dll15.0.4553.10001287328
Lync.uccapires.dll_2070uccapires.dll15.0.4553.1000128732815-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1048lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000599720
Lync.lyncdesktopresour.dll_1048lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059972015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1048ocapires.dll15.0.4709.1000128664
Lync.ocapires.dll_1048ocapires.dll15.0.4709.100012866415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1048ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1048ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1048ocpubres.dll15.0.4705.10001505440
Lync.ocpubres.dll_1048ocpubres.dll15.0.4705.1000150544015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1048ucaddinres.dll15.0.4745.1000171176
Lync.ucaddinres.dll_1048ucaddinres.dll15.0.4745.100017117615-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1048uccapires.dll15.0.4553.10001286816
Lync.uccapires.dll_1048uccapires.dll15.0.4553.1000128681615-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1049lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000589992
Lync.lyncdesktopresour.dll_1049lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058999215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1049ocapires.dll15.0.4709.1000127648
Lync.ocapires.dll_1049ocapires.dll15.0.4709.100012764815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1049ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1049ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1049ocpubres.dll15.0.4719.10001502888
Lync.ocpubres.dll_1049ocpubres.dll15.0.4719.1000150288815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1049ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1049ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1049uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1049uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1051lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000582824
Lync.lyncdesktopresour.dll_1051lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058282415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1051ocapires.dll15.0.4709.1000123544
Lync.ocapires.dll_1051ocapires.dll15.0.4709.100012354415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1051ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1051ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1051ocpubres.dll15.0.4705.10001502888
Lync.ocpubres.dll_1051ocpubres.dll15.0.4705.1000150288815-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1051ucaddinres.dll15.0.4745.1000169640
Lync.ucaddinres.dll_1051ucaddinres.dll15.0.4745.100016964015-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1051uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1051uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1060lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000579240
Lync.lyncdesktopresour.dll_1060lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057924015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1060ocapires.dll15.0.4709.1000124056
Lync.ocapires.dll_1060ocapires.dll15.0.4709.100012405615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1060ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1060ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1060ocpubres.dll15.0.4711.10001502880
Lync.ocpubres.dll_1060ocpubres.dll15.0.4711.1000150288015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1060ucaddinres.dll15.0.4745.1000170152
Lync.ucaddinres.dll_1060ucaddinres.dll15.0.4745.100017015215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1060uccapires.dll15.0.4553.10001284768
Lync.uccapires.dll_1060uccapires.dll15.0.4553.1000128476815-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.2074lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577192
Lync.lyncdesktopresour.dll_2074lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057719215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.2074ocapires.dll15.0.4709.1000124056
Lync.ocapires.dll_2074ocapires.dll15.0.4709.100012405615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.2074ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_2074ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.2074ocpubres.dll15.0.4719.10001503392
Lync.ocpubres.dll_2074ocpubres.dll15.0.4719.1000150339215-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.2074ucaddinres.dll15.0.4745.1000169120
Lync.ucaddinres.dll_2074ucaddinres.dll15.0.4745.100016912015-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.2074uccapires.dll15.0.4553.10001286816
Lync.uccapires.dll_2074uccapires.dll15.0.4553.1000128681615-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1053lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000562856
Lync.lyncdesktopresour.dll_1053lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100056285615-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1053ocapires.dll15.0.4709.1000121504
Lync.ocapires.dll_1053ocapires.dll15.0.4709.100012150415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1053ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1053ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1053ocpubres.dll15.0.4719.10001502880
Lync.ocpubres.dll_1053ocpubres.dll15.0.4719.1000150288015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1053ucaddinres.dll15.0.4745.1000168608
Lync.ucaddinres.dll_1053ucaddinres.dll15.0.4745.100016860815-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1053uccapires.dll15.0.4705.10001285272
Lync.uccapires.dll_1053uccapires.dll15.0.4705.1000128527215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1054lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000543400
Lync.lyncdesktopresour.dll_1054lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100054340015-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1054ocapires.dll15.0.4709.1000111256
Lync.ocapires.dll_1054ocapires.dll15.0.4709.100011125615-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1054ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1054ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1054ocpubres.dll15.0.4705.10001500320
Lync.ocpubres.dll_1054ocpubres.dll15.0.4705.1000150032015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1054ucaddinres.dll15.0.4745.1000167592
Lync.ucaddinres.dll_1054ucaddinres.dll15.0.4745.100016759215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1054uccapires.dll15.0.4553.10001284256
Lync.uccapires.dll_1054uccapires.dll15.0.4553.1000128425615-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1055lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000562344
Lync.lyncdesktopresour.dll_1055lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100056234415-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1055ocapires.dll15.0.4709.1000116888
Lync.ocapires.dll_1055ocapires.dll15.0.4709.100011688815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1055ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1055ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1055ocpubres.dll15.0.4709.10001500824
Lync.ocpubres.dll_1055ocpubres.dll15.0.4709.1000150082415-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1055ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1055ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1055uccapires.dll15.0.4705.10001285272
Lync.uccapires.dll_1055uccapires.dll15.0.4705.1000128527215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1058lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000596136
Lync.lyncdesktopresour.dll_1058lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059613615-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1058ocapires.dll15.0.4709.1000129184
Lync.ocapires.dll_1058ocapires.dll15.0.4709.100012918415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1058ochelperresource.dll15.0.4705.100012960
Lync.ochelpresource.dll_1058ochelperresource.dll15.0.4705.10001296015-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1058ocpubres.dll15.0.4719.10001503400
Lync.ocpubres.dll_1058ocpubres.dll15.0.4719.1000150340015-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1058ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1058ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1058uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1058uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1066lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000595112
Lync.lyncdesktopresour.dll_1066lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059511215-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1066ocapires.dll15.0.4709.1000127640
Lync.ocapires.dll_1066ocapires.dll15.0.4709.100012764015-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1066ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1066ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1066ocpubres.dll15.0.4705.10001504424
Lync.ocpubres.dll_1066ocpubres.dll15.0.4705.1000150442415-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1066ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1066ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1066uccapires.dll15.0.4705.10001287320
Lync.uccapires.dll_1066uccapires.dll15.0.4705.1000128732015-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.2052lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000370856
Lync.lyncdesktopresour.dll_2052lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100037085615-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.2052ocapires.dll15.0.4709.100067224
Lync.ocapires.dll_2052ocapires.dll15.0.4709.10006722415-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.2052ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
Lync.ochelpresource.dll_2052ochelperresource.dll15.0.4705.10001193615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.2052ocpubres.dll15.0.4705.10001486496
Lync.ocpubres.dll_2052ocpubres.dll15.0.4705.1000148649615-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.2052ucaddinres.dll15.0.4745.1000154792
Lync.ucaddinres.dll_2052ucaddinres.dll15.0.4745.100015479215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.2052uccapires.dll15.0.4553.10001275552
Lync.uccapires.dll_2052uccapires.dll15.0.4553.1000127555215-Jul-1504:36
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1028lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000368808
Lync.lyncdesktopresour.dll_1028lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100036880815-Jul-1504:36
Lync.ocapires.dll.x86.1028ocapires.dll15.0.4709.100065688
Lync.ocapires.dll_1028ocapires.dll15.0.4709.10006568815-Jul-1504:36
Lync.ochelpresource.dll.x86.1028ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
Lync.ochelpresource.dll_1028ochelperresource.dll15.0.4705.10001193615-Jul-1504:36
Lync.ocpubres.dll.x86.1028ocpubres.dll15.0.4719.10001487016
Lync.ocpubres.dll_1028ocpubres.dll15.0.4719.1000148701615-Jul-1504:36
Lync.ucaddinres.dll.x86.1028ucaddinres.dll15.0.4745.1000154792
Lync.ucaddinres.dll_1028ucaddinres.dll15.0.4745.100015479215-Jul-1504:36
Lync.uccapires.dll.x86.1028uccapires.dll15.0.4553.10001276064
Lync.uccapires.dll_1028uccapires.dll15.0.4553.1000127606415-Jul-1504:36
Lync.appsharingchromehook64.dll.x64appsharingchromehook64.dll15.0.4665.10002320014-Jul-1507:59
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64appsharinghookcontroller64.exe15.0.4745.10003908014-Jul-1507:59
Lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4745.100021930414-Jul-1507:57
Lync.ochelper.dll.x64ochelper.dll15.0.4745.100021930414-Jul-1508:03
Lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1033lyncdesktopresources.dll15.0.4741.1000352936
Lync.lyncdesktopresour.dll_1033lyncdesktopresources.dll15.0.4741.100035293614-Jul-1507:57
Lync.ocapires.dll.x86.1033ocapires.dll15.0.4709.100059560
Lync.ocapires.dll_1033ocapires.dll15.0.4709.10005956014-Jul-1507:57
Lync.ochelpresource.dll.x86.1033ochelperresource.dll15.0.4703.100011432
Lync.ochelpresource.dll_1033ochelperresource.dll15.0.4703.10001143214-Jul-1507:57
Lync.ocpubres.dll.x86.1033ocpubres.dll15.0.4703.10001499304
Lync.ocpubres.dll_1033ocpubres.dll15.0.4703.1000149930414-Jul-1507:57
Lync.ucaddinres.dll.x86.1033ucaddinres.dll15.0.4741.1000166568
Lync.ucaddinres.dll_1033ucaddinres.dll15.0.4741.100016656814-Jul-1507:57
Lync.uccapires.dll.x86.1033uccapires.dll15.0.4420.10171284712
Lync.uccapires.dll_1033uccapires.dll15.0.4420.1017128471214-Jul-1507:57
Lync.appsharingchromehook.dll.x86appsharingchromehook.dll15.0.4509.10002012814-Jul-1507:57
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86appsharinghookcontroller.exe15.0.4743.10003293614-Jul-1507:57
Lync.appsharingmediapr.dllappsharingmediaprovider.dll15.0.4745.100010820014-Jul-1507:57
autohelper.dllautohelper.dll15.0.4745.10006672814-Jul-1507:57
autohelper.dll.x86autohelper.dll15.0.4745.100066728
Lync.Lync.exeLync.exe15.0.4745.10002410717614-Jul-1507:57
Lync.manLync.exe.manifest™ 270814-Jul-1507:57
Lync.lyncdesktopviewmo.dlllyncdesktopviewmodel.dll15.0.4745.10001155396014-Jul-1507:57
Lync.lyncmodelproxy.dlllyncmodelproxy.dll15.0.4737.1000191504814-Jul-1507:57
Lync.lyncvdiplugin.dlllyncvdiplugin.dll15.0.4745.100017373614-Jul-1507:57
Lync.meetingjoinaxoc.dllmeetingjoinaxoc.dll15.0.4703.10005904014-Jul-1507:57
Lync.meetingjoinaxoc.dll.x86meetingjoinaxoc.dll15.0.4703.100059040
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86npmeetingjoinpluginoc.dll15.0.4703.10003407214-Jul-1507:57
Lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4745.100015376814-Jul-1507:57
Lync.ochelper.dll.x86ochelper.dll15.0.4745.100015376814-Jul-1508:03
Lync.ocimport.dllocimport.dll15.0.4745.100062842414-Jul-1507:57
Lync.ocoffice.dllocoffice.dll15.0.4745.100013840814-Jul-1507:57
Lync.ocpubmgr.exeocpubmgr.exe15.0.4745.1000154440814-Jul-1507:57
Lync.ocrec.dllocrec.dll15.0.4745.100059306414-Jul-1507:57
Lync.psom.dllpsom.dll15.0.4745.100093456814-Jul-1507:57
Lync.scdec.dllscdec.dll15.0.4703.10008054414-Jul-1507:57
Lync.mlmodel.zipMicrosoft.Lync.Model.zip8670714-Jul-1507:57
Lync.mlucontrols.zipMicrosoft.Lync.Utilities.Controls.zip2880414-Jul-1507:57
Lync.mlutilities.zipMicrosoft.Lync.Utilities.zip7052514-Jul-1507:57
Lync.ocomprivate.zipocomprivate.zip8644014-Jul-1507:57
Lync.UC.dllUC.dll15.0.4745.10002638717614-Jul-1507:57
Lync.UCAddin.dllUCAddin.dll15.0.4745.1000102416814-Jul-1507:57
Lync.uccapi.dlluccapi.dll15.0.4745.1000606484014-Jul-1507:57
Lync.ucmapi.exeucmapi.exe15.0.4745.100091050414-Jul-1507:57
Lync.ucvdi.dllucvdi.dll15.0.4745.10002353687214-Jul-1507:57
Lync.win32msgqueue.dllwin32msgqueue.dll15.0.4745.10006471214-Jul-1507:57
Lync.e.propertymodel.dllpropertymodel.dll15.0.4519.100090080014-Jul-1507:57
Lync.propertymodelprox.dllpropertymodelproxy.dll15.0.4703.100032582414-Jul-1507:57
lync2013.tpn.txtlync2013_third_party_notices.txt876514-Jul-1507:57
lyncwh.activepresenterchange.wavlync_activepresenterchange.wav25532014-Jul-1507:57
lyncwh.appinvite.wavlync_appinvite.wav29390814-Jul-1507:56
lyncwh.callended.wavlync_callended.wav16119214-Jul-1507:56
lyncwh.changemodality.wavlync_changemodality.wav25400814-Jul-1507:57
lyncwh.connecting.wavlync_connecting.wav18724414-Jul-1507:56
lyncwh.fsringing.wavlync_fsringing.wav72004414-Jul-1507:56
lyncwh.iminvite.wavlync_iminvite.wav29390814-Jul-1507:56
lyncwh.joinedconference.wavlync_joinedconference.wav53958414-Jul-1507:56
lyncwh.muting.wavlync_muting.wav21924414-Jul-1507:56
lyncwh.newim.wavlync_newim.wav29390814-Jul-1507:56
lyncwh.onhold.wavlync_onhold.wav87959614-Jul-1507:56
lyncwh.Presence.wavlync_presence.wav24584414-Jul-1507:56
lyncwh.Redirect.wavlync_redirect.wav34243214-Jul-1507:56
lyncwh.ringback.wavlync_ringback.wav72004414-Jul-1507:56
lyncwh.ringing.wavlync_ringing.wav72004414-Jul-1507:56
lyncwh.secondcall.wavlync_secondcall.wav30656414-Jul-1507:56
lyncwh.untag.wavlync_untag.wav24109614-Jul-1507:56
lyncwh.videoadded.wavlync_videoadded.wav25755614-Jul-1507:56
lyncwh.videocall.wavlync_videocall.wav72004414-Jul-1507:56
Lync.appshapi.dllappshapi.dll5.0.8308.872271949614-Jul-1510:18
Lync.appshcom.dllappshcom.dll5.0.8308.87229416014-Jul-1507:57
Lync.appshvw.dllappshvw.dll5.0.8308.872299751214-Jul-1507:57
Lync.rdpqoemetrics.dllrdpqoemetrics.dll5.0.8308.8724276814-Jul-1507:57
lyncwh.mmvrairspace.dllmmvrairspace.dll5.0.7884.04710414-Jul-1507:57
lyncwh.mmvrcustom.dllmmvrcustom.dll5.0.7884.03888814-Jul-1507:57
Lync.rtmcodecs.dllrtmcodecs.dll5.0.8687.139387305614-Jul-1507:57
Lync.rtmmediamanager.dllrtmmediamanager.dll5.0.8687.13976214414-Jul-1507:57
Lync.rtmmvras.dllrtmmvras.dll5.0.8687.1396173614-Jul-1507:57
Lync.rtmmvrcs.dllrtmmvrcs.dll5.0.8687.1393664014-Jul-1507:57
Lync.rtmmvrhw.dllrtmmvrhw.dll5.0.8687.1396070414-Jul-1507:57
Lync.rtmmvrsplitter.dllrtmmvrsplitter.dll5.0.8687.1393254414-Jul-1507:57
Lync.rtmpal.dllrtmpal.dll5.0.8687.13950563214-Jul-1507:57
Lync.rtmpltfm.dllrtmpltfm.dll5.0.8687.139685750414-Jul-1510:18
Lync.vc1decodermftdll.dllrtmvc1decmft.dll5.0.8687.139112310414-Jul-1507:57
Lync.ocintldate.dllocintldate.dll5.0.8308.8758272814-Jul-1507:57
Lync.ocmsptls.dllocmsptls.dll5.0.8308.87583229614-Jul-1507:57
Lync.ocogl.dllocogl.dll5.0.8308.875173751214-Jul-1507:57
Lync.ocpptview.dllocpptview.dll5.0.8308.875187268014-Jul-1507:57
Lync.ocppvwintl.dllocppvwintl.dll5.0.8308.87535101614-Jul-1507:57
Lync.ocsaext.dllocsaext.dll5.0.8308.87529623214-Jul-1507:57
Lync.sct.dlltmpod.dll175429614-Jul-1507:57
Lync.ucmp.dllucmp.dll6.0.1408.0333021614-Jul-1507:57
Lync.veman.XMLLync.visualelementsmanifest.XML33614-Jul-1507:57
ocpubmgr.veman.XMLocpubmgr.visualelementsmanifest.XML34414-Jul-1507:57
Lync.lynchtmlconv.exelynchtmlconv.exe15.0.4745.1000673655214-Jul-1507:57
Lync.lynchtmlconvpxy.dlllynchtmlconvpxy.dll15.0.4521.10002269614-Jul-1507:57
För alla x64-baserade system
Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1025lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000533160
Lync.lyncdesktopresour.dll_1025lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100053316015-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1025ocapires.dll15.0.4709.1000109720
Lync.ocapires.dll_1025ocapires.dll15.0.4709.100010972015-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1025ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1025ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1025ocpubres.dll15.0.4705.10001497248
Lync.ocpubres.dll_1025ocpubres.dll15.0.4705.1000149724815-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1025ucaddinres.dll15.0.4745.1000166568
Lync.ucaddinres.dll_1025ucaddinres.dll15.0.4745.100016656815-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1025uccapires.dll15.0.4553.10001283232
Lync.uccapires.dll_1025uccapires.dll15.0.4553.1000128323215-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1026lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000597672
Lync.lyncdesktopresour.dll_1026lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059767215-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1026ocapires.dll15.0.4709.1000125592
Lync.ocapires.dll_1026ocapires.dll15.0.4709.100012559215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1026ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1026ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1026ocpubres.dll15.0.4719.10001503400
Lync.ocpubres.dll_1026ocpubres.dll15.0.4719.1000150340015-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1026ucaddinres.dll15.0.4745.1000171688
Lync.ucaddinres.dll_1026ucaddinres.dll15.0.4745.100017168815-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1026uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1026uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1029lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577704
Lync.lyncdesktopresour.dll_1029lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057770415-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1029ocapires.dll15.0.4709.1000121496
Lync.ocapires.dll_1029ocapires.dll15.0.4709.100012149615-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1029ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1029ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1029ocpubres.dll15.0.4709.10001501336
Lync.ocpubres.dll_1029ocpubres.dll15.0.4709.1000150133615-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1029ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1029ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1029uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1029uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1030lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000572072
Lync.lyncdesktopresour.dll_1030lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057207215-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1030ocapires.dll15.0.4745.1000122528
Lync.ocapires.dll_1030ocapires.dll15.0.4745.100012252815-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1030ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1030ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1030ocpubres.dll15.0.4705.10001501352
Lync.ocpubres.dll_1030ocpubres.dll15.0.4705.1000150135215-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1030ucaddinres.dll15.0.4745.1000168104
Lync.ucaddinres.dll_1030ucaddinres.dll15.0.4745.100016810415-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1030uccapires.dll15.0.4553.10001285280
Lync.uccapires.dll_1030uccapires.dll15.0.4553.1000128528015-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1031lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000624808
Lync.lyncdesktopresour.dll_1031lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100062480815-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1031ocapires.dll15.0.4709.1000138392
Lync.ocapires.dll_1031ocapires.dll15.0.4709.100013839215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1031ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1031ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1031ocpubres.dll15.0.4705.10001508008
Lync.ocpubres.dll_1031ocpubres.dll15.0.4705.1000150800815-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1031ucaddinres.dll15.0.4745.1000173736
Lync.ucaddinres.dll_1031ucaddinres.dll15.0.4745.100017373615-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1031uccapires.dll15.0.4553.10001287840
Lync.uccapires.dll_1031uccapires.dll15.0.4553.1000128784015-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1032lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000634024
Lync.lyncdesktopresour.dll_1032lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100063402415-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1032ocapires.dll15.0.4709.1000139936
Lync.ocapires.dll_1032ocapires.dll15.0.4709.100013993615-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1032ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1032ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1032ocpubres.dll15.0.4719.10001506984
Lync.ocpubres.dll_1032ocpubres.dll15.0.4719.1000150698415-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1032ucaddinres.dll15.0.4745.1000172712
Lync.ucaddinres.dll_1032ucaddinres.dll15.0.4745.100017271215-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1032uccapires.dll15.0.4553.10001288864
Lync.uccapires.dll_1032uccapires.dll15.0.4553.1000128886415-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.3082lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000607400
Lync.lyncdesktopresour.dll_3082lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060740015-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.3082ocapires.dll15.0.4709.1000130712
Lync.ocapires.dll_3082ocapires.dll15.0.4709.100013071215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.3082ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_3082ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.3082ocpubres.dll15.0.4719.10001505448
Lync.ocpubres.dll_3082ocpubres.dll15.0.4719.1000150544815-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.3082ucaddinres.dll15.0.4745.1000171688
Lync.ucaddinres.dll_3082ucaddinres.dll15.0.4745.100017168815-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.3082uccapires.dll15.0.4553.10001286816
Lync.uccapires.dll_3082uccapires.dll15.0.4553.1000128681615-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1061lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000559272
Lync.lyncdesktopresour.dll_1061lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100055927215-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1061ocapires.dll15.0.4709.1000117912
Lync.ocapires.dll_1061ocapires.dll15.0.4709.100011791215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1061ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1061ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1061ocpubres.dll15.0.4711.10001500832
Lync.ocpubres.dll_1061ocpubres.dll15.0.4711.1000150083215-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1061ucaddinres.dll15.0.4745.1000168616
Lync.ucaddinres.dll_1061ucaddinres.dll15.0.4745.100016861615-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1061uccapires.dll15.0.4553.10001283744
Lync.uccapires.dll_1061uccapires.dll15.0.4553.1000128374415-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1035lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000573608
Lync.lyncdesktopresour.dll_1035lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057360815-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1035ocapires.dll15.0.4709.1000123552
Lync.ocapires.dll_1035ocapires.dll15.0.4709.100012355215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1035ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1035ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1035ocpubres.dll15.0.4705.10001502368
Lync.ocpubres.dll_1035ocpubres.dll15.0.4705.1000150236815-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1035ucaddinres.dll15.0.4745.1000169128
Lync.ucaddinres.dll_1035ucaddinres.dll15.0.4745.100016912815-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1035uccapires.dll15.0.4553.10001285280
Lync.uccapires.dll_1035uccapires.dll15.0.4553.1000128528015-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1036lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000635560
Lync.lyncdesktopresour.dll_1036lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100063556015-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1036ocapires.dll15.0.4709.1000137368
Lync.ocapires.dll_1036ocapires.dll15.0.4709.100013736815-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1036ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1036ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1036ocpubres.dll15.0.4719.10001506984
Lync.ocpubres.dll_1036ocpubres.dll15.0.4719.1000150698415-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1036ucaddinres.dll15.0.4745.1000173736
Lync.ucaddinres.dll_1036ucaddinres.dll15.0.4745.100017373615-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1036uccapires.dll15.0.4553.10001288352
Lync.uccapires.dll_1036uccapires.dll15.0.4553.1000128835215-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1037lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000498344
Lync.lyncdesktopresour.dll_1037lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100049834415-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1037ocapires.dll15.0.4709.100098968
Lync.ocapires.dll_1037ocapires.dll15.0.4709.10009896815-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1037ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1037ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1037ocpubres.dll15.0.4705.10001495712
Lync.ocpubres.dll_1037ocpubres.dll15.0.4705.1000149571215-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1037ucaddinres.dll15.0.4745.1000163496
Lync.ucaddinres.dll_1037ucaddinres.dll15.0.4745.100016349615-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1037uccapires.dll15.0.4553.10001281696
Lync.uccapires.dll_1037uccapires.dll15.0.4553.1000128169615-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1081lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000576168
Lync.lyncdesktopresour.dll_1081lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057616815-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1081ocapires.dll15.0.4709.1000123032
Lync.ocapires.dll_1081ocapires.dll15.0.4709.100012303215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1081ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1081ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1081ocpubres.dll15.0.4719.10001503400
Lync.ocpubres.dll_1081ocpubres.dll15.0.4719.1000150340015-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1081ucaddinres.dll15.0.4745.1000169640
Lync.ucaddinres.dll_1081ucaddinres.dll15.0.4745.100016964015-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1081uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1081uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1050lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577192
Lync.lyncdesktopresour.dll_1050lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057719215-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1050ocapires.dll15.0.4709.1000120472
Lync.ocapires.dll_1050ocapires.dll15.0.4709.100012047215-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1050ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1050ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1050ocpubres.dll15.0.4711.10001502360
Lync.ocpubres.dll_1050ocpubres.dll15.0.4711.1000150236015-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1050ucaddinres.dll15.0.4745.1000171168
Lync.ucaddinres.dll_1050ucaddinres.dll15.0.4745.100017116815-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1050uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1050uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1038lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000597160
Lync.lyncdesktopresour.dll_1038lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059716015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1038ocapires.dll15.0.4709.1000128152
Lync.ocapires.dll_1038ocapires.dll15.0.4709.100012815215-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1038ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1038ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1038ocpubres.dll15.0.4711.10001502888
Lync.ocpubres.dll_1038ocpubres.dll15.0.4711.1000150288815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1038ucaddinres.dll15.0.4745.1000171696
Lync.ucaddinres.dll_1038ucaddinres.dll15.0.4745.100017169615-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1038uccapires.dll15.0.4553.10001287328
Lync.uccapires.dll_1038uccapires.dll15.0.4553.1000128732815-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1057lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000572584
Lync.lyncdesktopresour.dll_1057lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057258415-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1057ocapires.dll15.0.4709.1000121504
Lync.ocapires.dll_1057ocapires.dll15.0.4709.100012150415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1057ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1057ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1057ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
Lync.ocpubres.dll_1057ocpubres.dll15.0.4705.1000150185615-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1057ucaddinres.dll15.0.4745.1000168616
Lync.ucaddinres.dll_1057ucaddinres.dll15.0.4745.100016861615-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1057uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1057uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1040lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000609960
Lync.lyncdesktopresour.dll_1040lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060996015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1040ocapires.dll15.0.4709.1000131736
Lync.ocapires.dll_1040ocapires.dll15.0.4709.100013173615-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1040ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1040ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1040ocpubres.dll15.0.4705.10001504928
Lync.ocpubres.dll_1040ocpubres.dll15.0.4705.1000150492815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1040ucaddinres.dll15.0.4745.1000171176
Lync.ucaddinres.dll_1040ucaddinres.dll15.0.4745.100017117615-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1040uccapires.dll15.0.4553.10001287840
Lync.uccapires.dll_1040uccapires.dll15.0.4553.1000128784015-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1041lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000425128
Lync.lyncdesktopresour.dll_1041lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100042512815-Jul-1504:57
Lync.ocapires.dll.x64.1041ocapires.dll15.0.4709.100082072
Lync.ocapires.dll_1041ocapires.dll15.0.4709.10008207215-Jul-1504:57
Lync.ochelpresource.dll.x64.1041ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1041ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:57
Lync.ocpubres.dll.x64.1041ocpubres.dll15.0.4705.10001491616
Lync.ocpubres.dll_1041ocpubres.dll15.0.4705.1000149161615-Jul-1504:57
Lync.ucaddinres.dll.x64.1041ucaddinres.dll15.0.4745.1000157864
Lync.ucaddinres.dll_1041ucaddinres.dll15.0.4745.100015786415-Jul-1504:57
Lync.uccapires.dll.x64.1041uccapires.dll15.0.4553.10001278624
Lync.uccapires.dll_1041uccapires.dll15.0.4553.1000127862415-Jul-1504:57
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1087lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000586920
Lync.lyncdesktopresour.dll_1087lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058692015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1087ocapires.dll15.0.4709.1000125592
Lync.ocapires.dll_1087ocapires.dll15.0.4709.100012559215-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1087ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1087ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1087ocpubres.dll15.0.4711.10001501864
Lync.ocpubres.dll_1087ocpubres.dll15.0.4711.1000150186415-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1087ucaddinres.dll15.0.4745.1000170152
Lync.ucaddinres.dll_1087ucaddinres.dll15.0.4745.100017015215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1087uccapires.dll15.0.4553.10001284768
Lync.uccapires.dll_1087uccapires.dll15.0.4553.1000128476815-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1042lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000417960
Lync.lyncdesktopresour.dll_1042lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100041796015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1042ocapires.dll15.0.4709.100082072
Lync.ocapires.dll_1042ocapires.dll15.0.4709.10008207215-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1042ochelperresource.dll15.0.4705.100011944
Lync.ochelpresource.dll_1042ochelperresource.dll15.0.4705.10001194415-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1042ocpubres.dll15.0.4719.10001490088
Lync.ocpubres.dll_1042ocpubres.dll15.0.4719.1000149008815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1042ucaddinres.dll15.0.4745.1000157864
Lync.ucaddinres.dll_1042ucaddinres.dll15.0.4745.100015786415-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1042uccapires.dll15.0.4553.10001278112
Lync.uccapires.dll_1042uccapires.dll15.0.4553.1000127811215-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1063lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577704
Lync.lyncdesktopresour.dll_1063lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057770415-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1063ocapires.dll15.0.4709.1000120472
Lync.ocapires.dll_1063ocapires.dll15.0.4709.100012047215-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1063ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1063ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1063ocpubres.dll15.0.4711.10001501848
Lync.ocpubres.dll_1063ocpubres.dll15.0.4711.1000150184815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1063ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1063ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1063uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1063uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1062lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000584872
Lync.lyncdesktopresour.dll_1062lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058487215-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1062ocapires.dll15.0.4709.1000123544
Lync.ocapires.dll_1062ocapires.dll15.0.4709.100012354415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1062ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_1062ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1062ocpubres.dll15.0.4711.10001502360
Lync.ocpubres.dll_1062ocpubres.dll15.0.4711.1000150236015-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1062ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1062ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1062uccapires.dll15.0.4705.10001285784
Lync.uccapires.dll_1062uccapires.dll15.0.4705.1000128578415-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1086lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000584360
Lync.lyncdesktopresour.dll_1086lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058436015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1086ocapires.dll15.0.4709.1000125080
Lync.ocapires.dll_1086ocapires.dll15.0.4709.100012508015-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1086ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1086ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1086ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
Lync.ocpubres.dll_1086ocpubres.dll15.0.4705.1000150185615-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1086ucaddinres.dll15.0.4745.1000170152
Lync.ucaddinres.dll_1086ucaddinres.dll15.0.4745.100017015215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1086uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1086uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1044lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000557224
Lync.lyncdesktopresour.dll_1044lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100055722415-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1044ocapires.dll15.0.4709.1000119448
Lync.ocapires.dll_1044ocapires.dll15.0.4709.100011944815-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1044ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1044ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1044ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
Lync.ocpubres.dll_1044ocpubres.dll15.0.4705.1000150185615-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1044ucaddinres.dll15.0.4745.1000168104
Lync.ucaddinres.dll_1044ucaddinres.dll15.0.4745.100016810415-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1044uccapires.dll15.0.4705.10001284760
Lync.uccapires.dll_1044uccapires.dll15.0.4705.1000128476015-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1043lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000601256
Lync.lyncdesktopresour.dll_1043lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060125615-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1043ocapires.dll15.0.4709.1000130712
Lync.ocapires.dll_1043ocapires.dll15.0.4709.100013071215-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1043ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1043ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1043ocpubres.dll15.0.4719.10001503920
Lync.ocpubres.dll_1043ocpubres.dll15.0.4719.1000150392015-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1043ucaddinres.dll15.0.4745.1000171696
Lync.ucaddinres.dll_1043ucaddinres.dll15.0.4745.100017169615-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1043uccapires.dll15.0.4705.10001286296
Lync.uccapires.dll_1043uccapires.dll15.0.4705.1000128629615-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1045lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000603304
Lync.lyncdesktopresour.dll_1045lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060330415-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1045ocapires.dll15.0.4709.1000136856
Lync.ocapires.dll_1045ocapires.dll15.0.4709.100013685615-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1045ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1045ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1045ocpubres.dll15.0.4711.10001504408
Lync.ocpubres.dll_1045ocpubres.dll15.0.4711.1000150440815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1045ucaddinres.dll15.0.4745.1000171168
Lync.ucaddinres.dll_1045ucaddinres.dll15.0.4745.100017116815-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1045uccapires.dll15.0.4553.10001287328
Lync.uccapires.dll_1045uccapires.dll15.0.4553.1000128732815-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1046lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000594088
Lync.lyncdesktopresour.dll_1046lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059408815-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1046ocapires.dll15.0.4709.1000126616
Lync.ocapires.dll_1046ocapires.dll15.0.4709.100012661615-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1046ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1046ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1046ocpubres.dll15.0.4705.10001503400
Lync.ocpubres.dll_1046ocpubres.dll15.0.4705.1000150340015-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1046ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1046ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1046uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1046uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.2070lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000604328
Lync.lyncdesktopresour.dll_2070lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100060432815-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.2070ocapires.dll15.0.4709.1000128664
Lync.ocapires.dll_2070ocapires.dll15.0.4709.100012866415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.2070ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_2070ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.2070ocpubres.dll15.0.4719.10001503912
Lync.ocpubres.dll_2070ocpubres.dll15.0.4719.1000150391215-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.2070ucaddinres.dll15.0.4745.1000171176
Lync.ucaddinres.dll_2070ucaddinres.dll15.0.4745.100017117615-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.2070uccapires.dll15.0.4553.10001287328
Lync.uccapires.dll_2070uccapires.dll15.0.4553.1000128732815-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1048lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000599720
Lync.lyncdesktopresour.dll_1048lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059972015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1048ocapires.dll15.0.4709.1000128664
Lync.ocapires.dll_1048ocapires.dll15.0.4709.100012866415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1048ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1048ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1048ocpubres.dll15.0.4705.10001504928
Lync.ocpubres.dll_1048ocpubres.dll15.0.4705.1000150492815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1048ucaddinres.dll15.0.4745.1000171176
Lync.ucaddinres.dll_1048ucaddinres.dll15.0.4745.100017117615-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1048uccapires.dll15.0.4553.10001286816
Lync.uccapires.dll_1048uccapires.dll15.0.4553.1000128681615-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1049lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000589992
Lync.lyncdesktopresour.dll_1049lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058999215-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1049ocapires.dll15.0.4709.1000127648
Lync.ocapires.dll_1049ocapires.dll15.0.4709.100012764815-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1049ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1049ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1049ocpubres.dll15.0.4719.10001502376
Lync.ocpubres.dll_1049ocpubres.dll15.0.4719.1000150237615-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1049ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1049ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1049uccapires.dll15.0.4553.10001285792
Lync.uccapires.dll_1049uccapires.dll15.0.4553.1000128579215-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1051lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000582824
Lync.lyncdesktopresour.dll_1051lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100058282415-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1051ocapires.dll15.0.4709.1000123544
Lync.ocapires.dll_1051ocapires.dll15.0.4709.100012354415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1051ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1051ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1051ocpubres.dll15.0.4705.10001502376
Lync.ocpubres.dll_1051ocpubres.dll15.0.4705.1000150237615-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1051ucaddinres.dll15.0.4745.1000169640
Lync.ucaddinres.dll_1051ucaddinres.dll15.0.4745.100016964015-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1051uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1051uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1060lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000579240
Lync.lyncdesktopresour.dll_1060lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057924015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1060ocapires.dll15.0.4709.1000124056
Lync.ocapires.dll_1060ocapires.dll15.0.4709.100012405615-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1060ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1060ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1060ocpubres.dll15.0.4711.10001502368
Lync.ocpubres.dll_1060ocpubres.dll15.0.4711.1000150236815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1060ucaddinres.dll15.0.4745.1000170152
Lync.ucaddinres.dll_1060ucaddinres.dll15.0.4745.100017015215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1060uccapires.dll15.0.4553.10001284768
Lync.uccapires.dll_1060uccapires.dll15.0.4553.1000128476815-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.2074lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000577192
Lync.lyncdesktopresour.dll_2074lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100057719215-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.2074ocapires.dll15.0.4709.1000124064
Lync.ocapires.dll_2074ocapires.dll15.0.4709.100012406415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.2074ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
Lync.ochelpresource.dll_2074ochelperresource.dll15.0.4705.10001244015-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.2074ocpubres.dll15.0.4719.10001502880
Lync.ocpubres.dll_2074ocpubres.dll15.0.4719.1000150288015-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.2074ucaddinres.dll15.0.4745.1000169120
Lync.ucaddinres.dll_2074ucaddinres.dll15.0.4745.100016912015-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.2074uccapires.dll15.0.4553.10001286816
Lync.uccapires.dll_2074uccapires.dll15.0.4553.1000128681615-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1053lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000562856
Lync.lyncdesktopresour.dll_1053lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100056285615-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1053ocapires.dll15.0.4709.1000121504
Lync.ocapires.dll_1053ocapires.dll15.0.4709.100012150415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1053ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1053ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1053ocpubres.dll15.0.4719.10001502368
Lync.ocpubres.dll_1053ocpubres.dll15.0.4719.1000150236815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1053ucaddinres.dll15.0.4745.1000168608
Lync.ucaddinres.dll_1053ucaddinres.dll15.0.4745.100016860815-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1053uccapires.dll15.0.4705.10001285280
Lync.uccapires.dll_1053uccapires.dll15.0.4705.1000128528015-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1054lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000543400
Lync.lyncdesktopresour.dll_1054lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100054340015-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1054ocapires.dll15.0.4709.1000111256
Lync.ocapires.dll_1054ocapires.dll15.0.4709.100011125615-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1054ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1054ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1054ocpubres.dll15.0.4705.10001499816
Lync.ocpubres.dll_1054ocpubres.dll15.0.4705.1000149981615-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1054ucaddinres.dll15.0.4745.1000167592
Lync.ucaddinres.dll_1054ucaddinres.dll15.0.4745.100016759215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1054uccapires.dll15.0.4553.10001284256
Lync.uccapires.dll_1054uccapires.dll15.0.4553.1000128425615-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1055lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000562344
Lync.lyncdesktopresour.dll_1055lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100056234415-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1055ocapires.dll15.0.4709.1000116888
Lync.ocapires.dll_1055ocapires.dll15.0.4709.100011688815-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1055ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
Lync.ochelpresource.dll_1055ochelperresource.dll15.0.4705.10001244815-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1055ocpubres.dll15.0.4709.10001500320
Lync.ocpubres.dll_1055ocpubres.dll15.0.4709.1000150032015-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1055ucaddinres.dll15.0.4745.1000169632
Lync.ucaddinres.dll_1055ucaddinres.dll15.0.4745.100016963215-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1055uccapires.dll15.0.4705.10001285272
Lync.uccapires.dll_1055uccapires.dll15.0.4705.1000128527215-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1058lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000596136
Lync.lyncdesktopresour.dll_1058lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059613615-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1058ocapires.dll15.0.4709.1000129184
Lync.ocapires.dll_1058ocapires.dll15.0.4709.100012918415-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1058ochelperresource.dll15.0.4705.100012960
Lync.ochelpresource.dll_1058ochelperresource.dll15.0.4705.10001296015-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1058ocpubres.dll15.0.4719.10001502888
Lync.ocpubres.dll_1058ocpubres.dll15.0.4719.1000150288815-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1058ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1058ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1058uccapires.dll15.0.4553.10001286304
Lync.uccapires.dll_1058uccapires.dll15.0.4553.1000128630415-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1066lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000595112
Lync.lyncdesktopresour.dll_1066lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100059511215-Jul-1504:58
Lync.ocapires.dll.x64.1066ocapires.dll15.0.4709.1000127640
Lync.ocapires.dll_1066ocapires.dll15.0.4709.100012764015-Jul-1504:58
Lync.ochelpresource.dll.x64.1066ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
Lync.ochelpresource.dll_1066ochelperresource.dll15.0.4705.10001245615-Jul-1504:58
Lync.ocpubres.dll.x64.1066ocpubres.dll15.0.4705.10001503904
Lync.ocpubres.dll_1066ocpubres.dll15.0.4705.1000150390415-Jul-1504:58
Lync.ucaddinres.dll.x64.1066ucaddinres.dll15.0.4745.1000170664
Lync.ucaddinres.dll_1066ucaddinres.dll15.0.4745.100017066415-Jul-1504:58
Lync.uccapires.dll.x64.1066uccapires.dll15.0.4705.10001287320
Lync.uccapires.dll_1066uccapires.dll15.0.4705.1000128732015-Jul-1504:58
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.2052lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000370856
Lync.lyncdesktopresour.dll_2052lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100037085615-Jul-1504:59
Lync.ocapires.dll.x64.2052ocapires.dll15.0.4709.100067224
Lync.ocapires.dll_2052ocapires.dll15.0.4709.10006722415-Jul-1504:59
Lync.ochelpresource.dll.x64.2052ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
Lync.ochelpresource.dll_2052ochelperresource.dll15.0.4705.10001193615-Jul-1504:59
Lync.ocpubres.dll.x64.2052ocpubres.dll15.0.4705.10001485984
Lync.ocpubres.dll_2052ocpubres.dll15.0.4705.1000148598415-Jul-1504:59
Lync.ucaddinres.dll.x64.2052ucaddinres.dll15.0.4745.1000154792
Lync.ucaddinres.dll_2052ucaddinres.dll15.0.4745.100015479215-Jul-1504:59
Lync.uccapires.dll.x64.2052uccapires.dll15.0.4553.10001275552
Lync.uccapires.dll_2052uccapires.dll15.0.4553.1000127555215-Jul-1504:59
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1028lyncdesktopresources.dll15.0.4745.1000368808
Lync.lyncdesktopresour.dll_1028lyncdesktopresources.dll15.0.4745.100036880815-Jul-1504:59
Lync.ocapires.dll.x64.1028ocapires.dll15.0.4709.100065688
Lync.ocapires.dll_1028ocapires.dll15.0.4709.10006568815-Jul-1504:59
Lync.ochelpresource.dll.x64.1028ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
Lync.ochelpresource.dll_1028ochelperresource.dll15.0.4705.10001193615-Jul-1504:59
Lync.ocpubres.dll.x64.1028ocpubres.dll15.0.4719.10001486504
Lync.ocpubres.dll_1028ocpubres.dll15.0.4719.1000148650415-Jul-1504:59
Lync.ucaddinres.dll.x64.1028ucaddinres.dll15.0.4745.1000154792
Lync.ucaddinres.dll_1028ucaddinres.dll15.0.4745.100015479215-Jul-1504:59
Lync.uccapires.dll.x64.1028uccapires.dll15.0.4553.10001276064
Lync.uccapires.dll_1028uccapires.dll15.0.4553.1000127606415-Jul-1504:59
Lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1033lyncdesktopresources.dll15.0.4741.1000352936
Lync.lyncdesktopresour.dll_1033lyncdesktopresources.dll15.0.4741.100035293614-Jul-1507:59
Lync.ocapires.dll.x64.1033ocapires.dll15.0.4709.100059552
Lync.ocapires.dll_1033ocapires.dll15.0.4709.10005955214-Jul-1507:59
Lync.ochelpresource.dll.x64.1033ochelperresource.dll15.0.4703.100011424
Lync.ochelpresource.dll_1033ochelperresource.dll15.0.4703.10001142414-Jul-1507:59
Lync.ocpubres.dll.x64.1033ocpubres.dll15.0.4703.10001500832
Lync.ocpubres.dll_1033ocpubres.dll15.0.4703.1000150083214-Jul-1507:59
Lync.ucaddinres.dll.x64.1033ucaddinres.dll15.0.4741.1000166568
Lync.ucaddinres.dll_1033ucaddinres.dll15.0.4741.100016656814-Jul-1507:59
Lync.uccapires.dll.x64.1033uccapires.dll15.0.4420.10171284712
Lync.uccapires.dll_1033uccapires.dll15.0.4420.1017128471214-Jul-1507:59
Lync.appsharingchromehook64.dll.x64appsharingchromehook64.dll15.0.4665.10002320014-Jul-1507:59
Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64appsharinghookcontroller64.exe15.0.4745.10003908014-Jul-1507:59
Lync.appsharingmediapr.dllappsharingmediaprovider.dll15.0.4745.100015172014-Jul-1507:59
autohelper.dllautohelper.dll15.0.4745.10009130414-Jul-1507:59
Lync.Lync.exeLync.exe15.0.4745.10002787908014-Jul-1507:59
Lync.manLync.exe.manifest™ 270814-Jul-1507:59
Lync.lyncdesktopviewmo.dlllyncdesktopviewmodel.dll15.0.4745.10001544464814-Jul-1507:59
Lync.lyncmodelproxy.dlllyncmodelproxy.dll15.0.4737.1000180804014-Jul-1507:59
Lync.lyncvdiplugin.dlllyncvdiplugin.dll15.0.4745.100022237614-Jul-1507:59
Lync.meetingjoinaxoc.dllmeetingjoinaxoc.dll15.0.4703.10007491214-Jul-1507:59
Lync.meetingjoinaxoc.dll.x64meetingjoinaxoc.dll15.0.4703.100074912
Lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4745.100021930414-Jul-1507:57
Lync.ochelper.dll.x64ochelper.dll15.0.4745.100021930414-Jul-1508:03
Lync.ocimport.dllocimport.dll15.0.4745.1000106055214-Jul-1507:59
Lync.ocoffice.dllocoffice.dll15.0.4745.100019626414-Jul-1507:59
Lync.ocpubmgr.exeocpubmgr.exe15.0.4745.1000209736814-Jul-1507:59
Lync.ocrec.dllocrec.dll15.0.4745.100088900014-Jul-1507:59
Lync.psom.dllpsom.dll15.0.4745.1000133444014-Jul-1507:59
Lync.scdec.dllscdec.dll15.0.4703.100011331214-Jul-1507:59
Lync.mlmodel.zipMicrosoft.Lync.Model.zip8681714-Jul-1507:59
Lync.mlucontrols.zipMicrosoft.Lync.Utilities.Controls.zip2880314-Jul-1507:59
Lync.mlutilities.zipMicrosoft.Lync.Utilities.zip7053314-Jul-1507:59
Lync.ocomprivate.zipocomprivate.zip8649014-Jul-1507:59
Lync.UC.dllUC.dll15.0.4745.10003761226414-Jul-1507:59
Lync.UCAddin.dllUCAddin.dll15.0.4745.1000144964014-Jul-1507:59
Lync.uccapi.dlluccapi.dll15.0.4745.1000925972014-Jul-1507:59
Lync.ucmapi.exeucmapi.exe15.0.4745.1000110557614-Jul-1507:59
Lync.ucvdi.dllucvdi.dll15.0.4745.10003329661614-Jul-1507:59
Lync.win32msgqueue.dllwin32msgqueue.dll15.0.4745.10008365614-Jul-1507:59
Lync.appsharingchromehook.dll.x86appsharingchromehook.dll15.0.4509.10002012814-Jul-1507:57
Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86appsharinghookcontroller.exe15.0.4743.10003293614-Jul-1507:57
Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86npmeetingjoinpluginoc.dll15.0.4703.10003407214-Jul-1507:57
Lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4745.100015376814-Jul-1507:57
Lync.ochelper.dll.x86ochelper.dll15.0.4745.100015376814-Jul-1508:03
f_propertymodelpropertymodel.dll15.0.4519.10001289408
Lync.e.propertymodel.dllpropertymodel.dll15.0.4519.1000128940814-Jul-1507:59
f_propertymodelproxypropertymodelproxy.dll15.0.4703.1000464056
Lync.propertymodelprox.dllpropertymodelproxy.dll15.0.4703.100046405614-Jul-1507:59
lync2013.tpn.txtlync2013_third_party_notices.txt876514-Jul-1507:57
lyncwh.activepresenterchange.wavlync_activepresenterchange.wav25532014-Jul-1507:57
lyncwh.appinvite.wavlync_appinvite.wav29390814-Jul-1507:56
lyncwh.callended.wavlync_callended.wav16119214-Jul-1507:56
lyncwh.changemodality.wavlync_changemodality.wav25400814-Jul-1507:57
lyncwh.connecting.wavlync_connecting.wav18724414-Jul-1507:56
lyncwh.fsringing.wavlync_fsringing.wav72004414-Jul-1507:56
lyncwh.iminvite.wavlync_iminvite.wav29390814-Jul-1507:56
lyncwh.joinedconference.wavlync_joinedconference.wav53958414-Jul-1507:56
lyncwh.muting.wavlync_muting.wav21924414-Jul-1507:56
lyncwh.newim.wavlync_newim.wav29390814-Jul-1507:56
lyncwh.onhold.wavlync_onhold.wav87959614-Jul-1507:56
lyncwh.Presence.wavlync_presence.wav24584414-Jul-1507:56
lyncwh.Redirect.wavlync_redirect.wav34243214-Jul-1507:56
lyncwh.ringback.wavlync_ringback.wav72004414-Jul-1507:56
lyncwh.ringing.wavlync_ringing.wav72004414-Jul-1507:56
lyncwh.secondcall.wavlync_secondcall.wav30656414-Jul-1507:56
lyncwh.untag.wavlync_untag.wav24109614-Jul-1507:56
lyncwh.videoadded.wavlync_videoadded.wav25755614-Jul-1507:56
lyncwh.videocall.wavlync_videocall.wav72004414-Jul-1507:56
Lync.appshapi.dllappshapi.dll5.0.8308.872319616814-Jul-1510:21
Lync.appshcom.dllappshcom.dll5.0.8308.87235815214-Jul-1507:59
Lync.appshvw.dllappshvw.dll5.0.8308.872341224814-Jul-1507:59
Lync.rdpqoemetrics.dllrdpqoemetrics.dll5.0.8308.8724429614-Jul-1507:59
lyncwh.mmvrairspace.dllmmvrairspace.dll5.0.7884.05476814-Jul-1507:59
lyncwh.mmvrcustom.dllmmvrcustom.dll5.0.7884.04400814-Jul-1507:59
Lync.rtmcodecs.dllrtmcodecs.dll5.0.8687.139411984814-Jul-1507:59
Lync.rtmmediamanager.dllrtmmediamanager.dll5.0.8687.13992343214-Jul-1507:59
Lync.rtmmvras.dllrtmmvras.dll5.0.8687.1397197614-Jul-1507:59
Lync.rtmmvrcs.dllrtmmvrcs.dll5.0.8687.1394023214-Jul-1507:59
Lync.rtmmvrhw.dllrtmmvrhw.dll5.0.8687.1397044014-Jul-1507:59
Lync.rtmmvrsplitter.dllrtmmvrsplitter.dll5.0.8687.1393716014-Jul-1507:59
Lync.rtmpal.dllrtmpal.dll5.0.8687.13962800014-Jul-1507:59
Lync.rtmpltfm.dllrtmpltfm.dll5.0.8687.139787383214-Jul-1510:21
Lync.vc1decodermftdll.dllrtmvc1decmft.dll5.0.8687.139117328814-Jul-1507:59
Lync.ocintldate.dllocintldate.dll5.0.8308.8759450414-Jul-1507:59
Lync.ocmsptls.dllocmsptls.dll5.0.8308.875110519214-Jul-1507:59
Lync.ocogl.dllocogl.dll5.0.8308.875208464814-Jul-1507:59
Lync.ocpptview.dllocpptview.dll5.0.8308.875240976814-Jul-1507:59
Lync.ocppvwintl.dllocppvwintl.dll5.0.8308.87535101614-Jul-1507:59
Lync.ocsaext.dllocsaext.dll5.0.8308.87530442414-Jul-1507:59
Lync.sct.dlltmpod.dll221048014-Jul-1507:59
Lync.ucmp.dllucmp.dll6.0.1408.0481092014-Jul-1507:59
Lync.veman.XMLLync.visualelementsmanifest.XML33614-Jul-1507:57
ocpubmgr.veman.XMLocpubmgr.visualelementsmanifest.XML34414-Jul-1507:57
Lync.lynchtmlconv.exelynchtmlconv.exe15.0.4745.1000872004014-Jul-1507:59
Lync.lynchtmlconvpxy.dlllynchtmlconvpxy.dll15.0.4521.10002730414-Jul-1507:59

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3055014 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/29/2016 09:16:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Lync 2013, Skype for Business

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3055014 KbMtsv
คำติชม