MS15-081: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2013: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3055029
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS15-081.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns KB3080790.

Förbättringar och korrigeringar

 • Ökar standardinställningarna för export av video.
 • Användare kan inte längre se onödiga ändringar i avvaktan på afterthey ändra texten under samtidig redigering.
 • Den smarta stödlinjernu fungerar för andra presentationsinnehåll, till exempel diagram och tabeller.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Knappar som Markerar områden ska behållas, Markera områden att ta bortoch Ta bort märketvisas inte på menyflikenBAKGRUNDSBORTTAGNING i Touch läge i PowerPoint 2013.
  • När du spelar in en presentation som en videofil i 2013 PowerPoint på en dator där skärmupplösningen överstiger 1920 vågrätt eller 1080 lodrätt, kan inte du spela upp inspelad video.
  • När du spelar in ett bildspel för en presentation i PowerPoint 2013 kvarstår inte post inställningar för nästa skärm inspelningen i samma session.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 kan uppdateringen hämtas från Microsoft Update bara.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3080790.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3054999.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av PowerPoint 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015-Jul-1504:44
ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415-Jul-1504:45
ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015-Jul-1504:45
ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615-Jul-1504:45
ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415-Jul-1504:45
ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215-Jul-1504:45
ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:45
ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:45
ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615-Jul-1504:45
ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815-Jul-1504:45
ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415-Jul-1504:45
ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615-Jul-1504:45
ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615-Jul-1504:45
ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215-Jul-1504:45
ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015-Jul-1504:45
ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215-Jul-1504:45
ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415-Jul-1504:44
ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415-Jul-1504:45
ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215-Jul-1504:45
ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215-Jul-1504:45
ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:46
ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215-Jul-1504:46
ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:46
ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815-Jul-1504:46
ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015-Jul-1504:46
ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415-Jul-1504:46
ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615-Jul-1504:46
ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615-Jul-1504:46
ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615-Jul-1504:46
ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415-Jul-1504:46
ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:46
ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615-Jul-1504:46
ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:46
ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:46
ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:46
ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215-Jul-1504:46
ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415-Jul-1504:46
ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215-Jul-1504:46
ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1025mssrintl.dll15.0.4703.10003088015-Jul-1504:44
mssrintl.dll_1026mssrintl.dll15.0.4703.10003139215-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1029mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1030mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1031mssrintl.dll15.0.4703.10003142415-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1032mssrintl.dll15.0.4703.10003140015-Jul-1504:45
mssrintl.dll_3082mssrintl.dll15.0.4703.10003144815-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1061mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1035mssrintl.dll15.0.4703.10003092015-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1036mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1037mssrintl.dll15.0.4703.10003036815-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1081mssrintl.dll15.0.4703.10003088015-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1050mssrintl.dll15.0.4703.10003144015-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1038mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1057mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1040mssrintl.dll15.0.4703.10003145615-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1041mssrintl.dll15.0.4703.10002985615-Jul-1504:44
mssrintl.dll_1087mssrintl.dll15.0.4703.10003088015-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1042mssrintl.dll15.0.4703.10002988815-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1063mssrintl.dll15.0.4703.10003142415-Jul-1504:45
mssrintl.dll_1062mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1086mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1044mssrintl.dll15.0.4703.10003092015-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1043mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1045mssrintl.dll15.0.4703.10003144815-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1046mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1504:46
mssrintl.dll_2070mssrintl.dll15.0.4703.10003145615-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1048mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1049mssrintl.dll15.0.4703.10003088015-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1051mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1060mssrintl.dll15.0.4703.10003142415-Jul-1504:46
mssrintl.dll_2074mssrintl.dll15.0.4703.10003141615-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1053mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1054mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1055mssrintl.dll15.0.4703.10003092015-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1058mssrintl.dll15.0.4703.10003142415-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1066mssrintl.dll15.0.4703.10003088815-Jul-1504:46
mssrintl.dll_2052mssrintl.dll15.0.4703.10002934415-Jul-1504:46
mssrintl.dll_1028mssrintl.dll15.0.4703.10002985615-Jul-1504:46
pptico.exepptico.exe15.0.4553.1000350941614-Jul-1507:56
ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414-Jul-1507:57
previewtemplate.potx_1033previewtemplate.potx28444614-Jul-1507:57
previewtemplate2.potx_1033previewtemplate2.potx29830214-Jul-1507:57
Pptpia.dllMicrosoft.Office.Interop.PowerPoint.dll15.0.4745.100040007214-Jul-1507:56
msppt.olbmsppt.olb41594414-Jul-1507:57
Powerpnt.exePowerpnt.exe15.0.4745.1000184644814-Jul-1507:57
Powerpnt.manPowerpnt.exe.manifest355014-Jul-1507:57
ppcore.dllppcore.dll15.0.4745.10001045880014-Jul-1507:57
ppresources.dllppresources.dll128631214-Jul-1507:57
mssrintl.dll_1033mssrintl.dll15.0.4703.10003091214-Jul-1507:57
msosrec.exemsosrec.exe15.0.4741.100016148014-Jul-1507:57
ppintl.rest.idx_dll_1025ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:44
ppintl.rest.idx_dll_1026ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015428015-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1029ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:45
ppintl.dll.idx_dll_1030ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001700815-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1030ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1031ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1032ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1033ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015482414-Jul-1507:57
ppintl.rest.idx_dll_3082ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1061ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:45
ppintl.dll.idx_dll_1035ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001752015-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1035ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1036ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1037ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1081ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1050ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1038ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015172015-Jul-1504:45
ppintl.dll.idx_dll_1057ppintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001696015-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1057ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1040ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015172015-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1041ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014967215-Jul-1504:44
ppintl.dll.idx_dll_1087ppintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001748815-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1087ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015069615-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1042ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014864815-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1063ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1504:45
ppintl.rest.idx_dll_1062ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:46
ppintl.dll.idx_dll_1086ppintl.dll.idx_dll15.0.4460.10001697615-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1086ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1044ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1043ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:46
ppintl.dll.idx_dll_1045ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001700815-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1045ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1046ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015479215-Jul-1504:46
ppintl.dll.idx_dll_2070ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001702415-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_2070ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015428015-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1048ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1049ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:46
ppintl.dll.idx_dll_1051ppintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001696015-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1051ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1060ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_2074ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1053ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1504:46
ppintl.dll.idx_dll_1054ppintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001696015-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1054ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015120815-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1055ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1058ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1504:46
ppintl.dll.idx_dll_1066ppintl.dll.idx_dll15.0.4469.10001747215-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1066ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015479215-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_2052ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014967215-Jul-1504:46
ppintl.rest.idx_dll_1028ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014967215-Jul-1504:46
previewtemplate.potx_1025previewtemplate.potx28414915-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1025previewtemplate2.potx28275115-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1026previewtemplate.potx29101315-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1026previewtemplate2.potx30484415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1029previewtemplate.potx28402215-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1029previewtemplate2.potx29788615-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1030previewtemplate.potx28196415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1030previewtemplate2.potx29581315-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1031previewtemplate.potx27919415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1031previewtemplate2.potx29679815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1032previewtemplate.potx28859015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1032previewtemplate2.potx23617715-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_3082previewtemplate.potx28053215-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_3082previewtemplate2.potx29434815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1061previewtemplate.potx28245015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1061previewtemplate2.potx28246415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1035previewtemplate.potx28803615-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1035previewtemplate2.potx28802915-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1036previewtemplate.potx28288615-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1036previewtemplate2.potx29671815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1037previewtemplate.potx30748515-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1037previewtemplate2.potx30940915-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1081previewtemplate.potx28284415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1081previewtemplate2.potx28145215-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1050previewtemplate.potx28863115-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1050previewtemplate2.potx30245815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1038previewtemplate.potx28396015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1038previewtemplate2.potx29782415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1057previewtemplate.potx28439015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1057previewtemplate2.potx28438415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1040previewtemplate.potx28326415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1040previewtemplate2.potx29572815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1041previewtemplate.potx28498614-Jul-1507:57
previewtemplate2.potx_1041previewtemplate2.potx28365514-Jul-1507:57
previewtemplate.potx_1087previewtemplate.potx29001015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1087previewtemplate2.potx30380515-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1042previewtemplate.potx28790315-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1042previewtemplate2.potx28795515-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1063previewtemplate.potx28188615-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1063previewtemplate2.potx28189315-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1062previewtemplate.potx28196015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1062previewtemplate2.potx28196815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1086previewtemplate.potx28314815-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1086previewtemplate2.potx29693515-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1044previewtemplate.potx28102415-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1044previewtemplate2.potx29622015-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1043previewtemplate.potx28389815-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1043previewtemplate2.potx29776215-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1045previewtemplate.potx28399215-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1045previewtemplate2.potx29785615-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1046previewtemplate.potx28392215-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1046previewtemplate2.potx29778615-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_2070previewtemplate.potx28397915-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_2070previewtemplate2.potx29784315-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1048previewtemplate.potx28656515-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1048previewtemplate2.potx30038715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1049previewtemplate.potx28425315-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1049previewtemplate2.potx29811715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1051previewtemplate.potx28397815-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1051previewtemplate2.potx29784215-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1060previewtemplate.potx28392715-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1060previewtemplate2.potx29779115-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_2074previewtemplate.potx28859115-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_2074previewtemplate2.potx30241115-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1053previewtemplate.potx28207815-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1053previewtemplate2.potx29592415-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1054previewtemplate.potx28840715-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1054previewtemplate2.potx28844615-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1055previewtemplate.potx28285715-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1055previewtemplate2.potx28284715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1058previewtemplate.potx28900015-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1058previewtemplate2.potx30281815-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1066previewtemplate.potx28506615-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1066previewtemplate2.potx28507215-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_2052previewtemplate.potx28411415-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_2052previewtemplate2.potx28410715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1028previewtemplate.potx28379015-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1028previewtemplate2.potx28379715-Jul-1504:27
Powerpnt.veman.XMLPowerpnt.visualelementsmanifest.XML34414-Jul-1507:57

För alla x 64-baserade versioner av PowerPoint 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.1000125048015-Jul-1504:40
ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.1000128990415-Jul-1504:40
ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.1000129400015-Jul-1504:40
ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.1000124177615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.1000126430415-Jul-1504:40
ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.1000133803215-Jul-1504:40
ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:40
ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:40
ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.1000125201615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.1000132164815-Jul-1504:40
ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.1000125406415-Jul-1504:40
ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.1000128785615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.1000128017615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.1000129707215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.1000123768015-Jul-1504:40
ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.1000125611215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.1000124894415-Jul-1504:40
ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.1000130270415-Jul-1504:40
ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.1000123819215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.1000129195215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.1000126840015-Jul-1504:40
ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.1000124075215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.1000125508815-Jul-1504:40
ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.1000130936015-Jul-1504:40
ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.1000125150415-Jul-1504:40
ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.1000125969615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.1000130577615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.1000127761615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.1000130014415-Jul-1504:40
ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:40
ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.1000129553615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.1000123921615-Jul-1504:40
ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.1000125764815-Jul-1504:40
ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.1000128683215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.1000129451215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.1000131294415-Jul-1504:40
ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.1000120235215-Jul-1504:40
ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015-Jul-1504:40
ppt.Conversion.ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015-Jul-1504:40
ppt.Edit.ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.1000120440015-Jul-1504:40
mssrintl.dll_1025mssrintl.dll15.0.4703.10003088815-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1026mssrintl.dll15.0.4703.10003140015-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1029mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1030mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1031mssrintl.dll15.0.4703.10003142415-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1032mssrintl.dll15.0.4703.10003139215-Jul-1505:11
mssrintl.dll_3082mssrintl.dll15.0.4703.10003144015-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1061mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1035mssrintl.dll15.0.4703.10003092015-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1036mssrintl.dll15.0.4703.10003142415-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1037mssrintl.dll15.0.4703.10003037615-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1081mssrintl.dll15.0.4703.10003088815-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1050mssrintl.dll15.0.4703.10003144815-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1038mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1057mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1040mssrintl.dll15.0.4703.10003145615-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1041mssrintl.dll15.0.4703.10002985615-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1087mssrintl.dll15.0.4703.10003088815-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1042mssrintl.dll15.0.4703.10002988815-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1063mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1062mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1086mssrintl.dll15.0.4703.10003090415-Jul-1505:11
mssrintl.dll_1044mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1043mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1045mssrintl.dll15.0.4703.10003145615-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1046mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_2070mssrintl.dll15.0.4703.10003144815-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1048mssrintl.dll15.0.4703.10003144015-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1049mssrintl.dll15.0.4703.10003088815-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1051mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1060mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_2074mssrintl.dll15.0.4703.10003141615-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1053mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1054mssrintl.dll15.0.4703.10003092015-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1055mssrintl.dll15.0.4703.10003091215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1058mssrintl.dll15.0.4703.10003143215-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1066mssrintl.dll15.0.4703.10003088015-Jul-1505:12
mssrintl.dll_2052mssrintl.dll15.0.4703.10002934415-Jul-1505:12
mssrintl.dll_1028mssrintl.dll15.0.4703.10002985615-Jul-1505:12
pptico.exepptico.exe15.0.4553.1000350941614-Jul-1507:59
ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414-Jul-1507:59
ppt.Conversion.ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414-Jul-1507:59
ppt.Edit.ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.1000124126414-Jul-1507:59
previewtemplate.potx_1033previewtemplate.potx28444614-Jul-1507:59
previewtemplate2.potx_1033previewtemplate2.potx29830214-Jul-1507:59
Pptpia.dllMicrosoft.Office.Interop.PowerPoint.dll15.0.4745.100040007214-Jul-1507:59
msppt.olbmsppt.olb41594414-Jul-1507:59
Powerpnt.exePowerpnt.exe15.0.4745.1000184798414-Jul-1507:59
Powerpnt.manPowerpnt.exe.manifest355014-Jul-1507:59
ppcore.dllppcore.dll15.0.4745.10001609233614-Jul-1507:59
ppresources.dllppresources.dll128630414-Jul-1507:59
mssrintl.dll_1033mssrintl.dll15.0.4703.10003091214-Jul-1507:59
msosrec.exemsosrec.exe15.0.4741.100022343214-Jul-1507:59
ppintl.rest.idx_dll_1025ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1026ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015428015-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1029ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:11
ppintl.dll.idx_dll_1030ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001702415-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1030ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1031ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1032ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1033ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015482414-Jul-1507:59
ppintl.rest.idx_dll_3082ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1061ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:11
ppintl.dll.idx_dll_1035ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001753615-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1035ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1036ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1037ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1081ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1050ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1038ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015172015-Jul-1505:11
ppintl.dll.idx_dll_1057ppintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001696015-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1057ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1040ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015172015-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1041ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014967215-Jul-1505:11
ppintl.dll.idx_dll_1087ppintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001747215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1087ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015069615-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1042ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014864815-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1063ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1062ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:11
ppintl.dll.idx_dll_1086ppintl.dll.idx_dll15.0.4460.10001696015-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1086ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:11
ppintl.rest.idx_dll_1044ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1043ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:12
ppintl.dll.idx_dll_1045ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001700815-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1045ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1046ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015479215-Jul-1505:12
ppintl.dll.idx_dll_2070ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001702415-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_2070ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015428015-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1048ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1049ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:12
ppintl.dll.idx_dll_1051ppintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001696015-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1051ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1060ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_2074ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015376815-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1053ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015223215-Jul-1505:12
ppintl.dll.idx_dll_1054ppintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001696015-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1054ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015120815-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1055ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015325615-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1058ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015274415-Jul-1505:12
ppintl.dll.idx_dll_1066ppintl.dll.idx_dll15.0.4469.10001748815-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1066ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100015479215-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_2052ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014967215-Jul-1505:12
ppintl.rest.idx_dll_1028ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.100014967215-Jul-1505:12
previewtemplate.potx_1025previewtemplate.potx28414915-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1025previewtemplate2.potx28275115-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1026previewtemplate.potx29101315-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1026previewtemplate2.potx30484415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1029previewtemplate.potx28402215-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1029previewtemplate2.potx29788615-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1030previewtemplate.potx28196415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1030previewtemplate2.potx29581315-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1031previewtemplate.potx27919415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1031previewtemplate2.potx29679815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1032previewtemplate.potx28859015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1032previewtemplate2.potx23617715-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_3082previewtemplate.potx28053215-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_3082previewtemplate2.potx29434815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1061previewtemplate.potx28245015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1061previewtemplate2.potx28246415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1035previewtemplate.potx28803615-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1035previewtemplate2.potx28802915-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1036previewtemplate.potx28288615-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1036previewtemplate2.potx29671815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1037previewtemplate.potx30748515-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1037previewtemplate2.potx30940915-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1081previewtemplate.potx28284415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1081previewtemplate2.potx28145215-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1050previewtemplate.potx28863115-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1050previewtemplate2.potx30245815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1038previewtemplate.potx28396015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1038previewtemplate2.potx29782415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1057previewtemplate.potx28439015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1057previewtemplate2.potx28438415-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1040previewtemplate.potx28326415-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1040previewtemplate2.potx29572815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1041previewtemplate.potx28498614-Jul-1507:57
previewtemplate2.potx_1041previewtemplate2.potx28365514-Jul-1507:57
previewtemplate.potx_1087previewtemplate.potx29001015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1087previewtemplate2.potx30380515-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1042previewtemplate.potx28790315-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1042previewtemplate2.potx28795515-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1063previewtemplate.potx28188615-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1063previewtemplate2.potx28189315-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1062previewtemplate.potx28196015-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1062previewtemplate2.potx28196815-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1086previewtemplate.potx28314815-Jul-1504:26
previewtemplate2.potx_1086previewtemplate2.potx29693515-Jul-1504:26
previewtemplate.potx_1044previewtemplate.potx28102415-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1044previewtemplate2.potx29622015-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1043previewtemplate.potx28389815-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1043previewtemplate2.potx29776215-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1045previewtemplate.potx28399215-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1045previewtemplate2.potx29785615-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1046previewtemplate.potx28392215-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1046previewtemplate2.potx29778615-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_2070previewtemplate.potx28397915-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_2070previewtemplate2.potx29784315-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1048previewtemplate.potx28656515-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1048previewtemplate2.potx30038715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1049previewtemplate.potx28425315-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1049previewtemplate2.potx29811715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1051previewtemplate.potx28397815-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1051previewtemplate2.potx29784215-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1060previewtemplate.potx28392715-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1060previewtemplate2.potx29779115-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_2074previewtemplate.potx28859115-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_2074previewtemplate2.potx30241115-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1053previewtemplate.potx28207815-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1053previewtemplate2.potx29592415-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1054previewtemplate.potx28840715-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1054previewtemplate2.potx28844615-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1055previewtemplate.potx28285715-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1055previewtemplate2.potx28284715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1058previewtemplate.potx28900015-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1058previewtemplate2.potx30281815-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1066previewtemplate.potx28506615-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1066previewtemplate2.potx28507215-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_2052previewtemplate.potx28411415-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_2052previewtemplate2.potx28410715-Jul-1504:27
previewtemplate.potx_1028previewtemplate.potx28379015-Jul-1504:27
previewtemplate2.potx_1028previewtemplate2.potx28379715-Jul-1504:27
Powerpnt.veman.XMLPowerpnt.visualelementsmanifest.XML34414-Jul-1507:57

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3055029 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/13/2015 18:57:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Home and Student 2013 RT

 • kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbmt KB3055029 KbMtsv
คำติชม