Lägga till komponenter och program på en dator med Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV305548
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
ATI denna artikel beskrivs hur du lägger till program och Windows-komponenter på en dator med Windows XP.AT

Verktyget Lägg till eller ta bort program hjälper dig att hantera program på datorn. ATMed detta verktyg kan du lägga till ett nytt program samt ändra eller ta bort ett befintligt.AT

Du kan också använda Lägg till eller ta bort program för att lägga till de delar av Windows XP som du inte valde när du installerade Windows XP första gången, till exempel nätverksalternativ eller filer för Indexeringstjänsten.

ATÖverst på sidanAT

Installera Windows-komponenter

 1. ATLogga in på datorn som administratör.AT

  Obs! Du måste vara inloggad på datorn som administratör eller medlem av administratörsgruppen för att utföra denna åtgärd.
 2. ATKlicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.AT
 3. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
 4. ATKlicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.AT

  Guiden Windows-komponenter startas och skärmen Windows-komponenter visas. ATFöljande komponenter är tillgängliga:AT
  • Tillbehör och verktyg
  • Faxtjänsten
  • Indexeringstjänsten
  • ATInternet ExplorerAT
  • Internet Information Services (IIS)
  • Verktyg för hantering och övervakning
  • Meddelandeköer
  • MSN Explorer
  • Nätverkstjänster
  • Andra fil- och skrivartjänster
  • Uppdatering av rotcertifikat
  Obs! Internet Information Services (IIS) och Meddelandeköer ingår inte i Windows XP Home Edition. De finns endast i Windows XP Professional.
 5. Du kan markera kryssrutan och därmed lägga till komponenten eller avmarkera kryssrutan och därmed ta bort komponenten.

  Obs! En skuggad ruta betyder att endast en del av komponenten kan installeras.
 6. Om du vill veta vad som ingår i en komponent kan du klicka på komponenten och sedan på Information.

  Obs! Om knappen Information inte är tillgänglig finns det inga underkomponenter som är associerade med komponenten.
 7. Följ anvisningarna i guiden Windows-komponenter.

  Obs! Vissa Windows-komponenter måste konfigureras innan de kan användas. Om du har installerat en eller flera av dessa komponenter utan att konfigurera dem och sedan klickar på Lägg till/ta bort Windows-komponenter visas en lista över komponenter som måste konfigureras. ATKonfigurera en komponent genom att klicka på Konfigurera och sedan följa anvisningarna på skärmen.AT Lägg till en ny komponent genom att klicka på Komponenter och sedan följa anvisningarna i guiden Windows-komponenter.
ATÖverst på sidanAT

Ett exempel på installation av FTP-tjänsten

Obs! Internet Information Services och FTP-tjänsten ingår inte i Windows XP Home Edition.
 1. ATLogga in på datorn som administratör.AT
 2. ATKlicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.AT
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program och välj sedan Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
 4. Klicka på Internet Information Services i listan Komponenter och sedan på Information.
 5. Markera kryssrutan FTP-tjänst i dialogrutan Internet Information Services om den inte redan är markerad och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Nästa i guiden Windows-komponenter. I guiden Windows-komponenter visas skärmen Komponenter konfigureras med ett statusfält som visar hur konfigureringen fortskrider. ATSätt in CD-ROM-skivan för Windows XP i CD-ROM-enheten, om du uppmanas att göra det.AT Installationsprogrammet kopierar FTP-tjänsten och verktygsfiler till datorn.
 7. När installationen är klar visas skärmen Guiden Windows-komponenter slutförs. ATStäng guiden genom att klicka på Avsluta.AT
ATÖverst på sidanAT

Installera ett program från CD-ROM-skiva eller diskett

 1. ATLogga in på datorn som administratör.AT
 2. ATKlicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.AT
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Lägg till nya program.
 4. Klicka på CD eller Diskett. Du uppmanas genom meddelandet "Installera program från diskett" eller CD-ROM-guiden att sätta in den första installationsdisketten eller CD-ROM-skivan för produkten.
 5. Sätt in disketten eller CD-ROM-skivan och klicka på Nästa. När installationsprogrammet startar måste du följa anvisningarna.
 6. När installationen har slutförts stänger du fönstret Lägg till eller ta bort program genom att klicka på Stäng.

  Obs! När du använder verktyget Lägg till eller ta bort program kan du bara installera program som har skrivits för Windows-baserade operativsystem.
ATÖverst på sidanAT

Installera ett program från nätverket

 1. ATLogga in på datorn som administratör.AT
 2. ATKlicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.AT
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Lägg till nya program.

  Obs! Om datorn är ansluten till ett nätverk visas de program som du får lägga till längst ned på skärmen. Om nätverksadministratören har ordnat program i kategorier måste du kanske klicka på ett annat alternativ i Kategori för att hitta det program du vill lägga till.
 4. Klicka på det program du vill lägga till och sedan på Lägg till. När installationsprogrammet startar måste du följa anvisningarna.
 5. När installationen har slutförts stänger du fönstret Lägg till eller ta bort program genom att klicka på Stäng.

  Obs! När du startar ett program eller försöker utföra en aktivitet i ett program visas kanske en dialogruta som anger att programmet installeras eller uppdateras av Windows Installer. ATDetta kan inträffa om administratören har angett att programmet ska installeras på detta sätt, om programfiler har tagits bort eller skadats eller om du försöker använda en programfunktion som inte har installerats under installationen.AT ATOm programmet har installerats från en CD-ROM-skiva eller du inte är ansluten till nätverket kan du uppmanas av Windows Installer att sätta in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.AT När Windows Installer är klar startar det program eller den funktion som du försöker använda.
ATÖverst på sidanAT
Egenskaper

Artikel-id: 305548 – senaste granskning 12/06/2015 04:42:26 – revision: 2.2

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv KB305548
Feedback