Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera en Internetanslutning i Windows XP Professional

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV305549
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du konfigurerar en anslutning till Internet i Windows XP Professional. Du kan använda verktyget Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen för att upprätta en anslutning mellan datorn och Internet, ett nätverk eller en annan dator.Mer Information

Skapa en ny fjärranslutning

 1. Starta Nätverksanslutningar så här: klicka på Start, Kontrollpanelen, dubbelklicka på Nätverksanslutningar och klicka på Skapa en ny anslutning i den vänstra rutan.
 2. Klicka på Installera min anslutning manuellt, Nästa, Anslut med ett modem och Nästa.
 3. Skriv in ett beskrivande namn på Internetleverantören som används för anslutningen och klicka sedan på Nästa.
 4. Skriv telefonnumret du har fått av Internetleverantören. Observera att du kanske måste kontakta Internetleverantören och ta reda på eventuella fjärrsamtals- eller startavgifter. Klicka på Nästa.
 5. Välj om du vill att anslutningen ska delas av alla som använder datorn (Alla användare) eller bara vara tillgänglig för dig själv (Bara för mig).
 6. På nästa skärm skriver du in inloggningsinformationen du har fått av Internetleverantören för att kunna använda tjänsten.
 7. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.

Ändra en befintlig fjärranslutning

Du kan behöva ändra vissa parametrar i fjärranslutningen för att ansluta till Internet. Så här gör du ändringar:
 • Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Nätverksanslutningar, klicka på anslutningen du vill ändra och klicka sedan på Ändra inställningar för den här anslutningen.
 • Klicka på Alternativa nummer på fliken Allmänt om du vill ange ytterligare telefonnummer som kan användas om det första är upptaget eller frånkopplat.
 • Kontrollera att typen av fjärranslutningsserver du ringer upp är korrekt vald på fliken Nätverk.
 • På fliken Avancerat kan du aktivera Brandvägg för Internetanslutning för att hindra andra att komma åt din dator från Internet.
Egenskaper

Artikel-id: 305549 – senaste granskning 12/06/2015 04:42:38 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbfirewall KB305549
Feedback