Så här analyserar och defragmenterar du diskar i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Artikeln innehåller stegvisa instruktioner för underhåll av diskvolymer på Windows XP-baserade datorer. Med analys och defragmentering av diskar kan du bibehålla prestanda och allmän drift av systemet.

Överst på sidan

Analysera en diskvolym

Eftersom det tar lång tid att defragmentera en diskvolym (beroende på volymens storlek, antalet filer, andel fragmentering och tillgänglighet till systemresurser), bör du analysera volymerna innan du defragmenterar för att avgöra om det är nödvändigt.

Så här kontrollerar du om det finns fragmenterade filer och mappar på en volym:
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Diskdefragmenteraren.
  2. Klicka på önskad volym.
  3. Klicka på Analysera för att påbörja analysen.
  4. Granska resultatet när analysen är klar genom att klicka på Visa rapport. Om du rekommenderas defragmentera volymen kan du följa instruktionerna i nästa avsnitt.
Överst på sidan

Defragmentera en diskvolym

  1. Starta Diskdefragmenteraren (om den inte redan körs) genom att klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och sedan klicka på Diskdefragmenteraren.
  2. Klicka på önskad volym.
  3. Klicka på Defragmentera.
  4. Förloppet visas i defragmenteringsfönstret. Fragmenterade filer på disken visas med rött, sammanhängande filer med blått och systemfiler med grönt.
Överst på sidan

Felsökning

Alla användare kommer åt "Diskdefragmenteraren", men för att kunna analysera eller defragmentera krävs administratörsbehörighet. Du måste vara inloggad som administratör eller som en användare som är medlem i gruppen Administratörer för att kunna köra defragmenteringen.

Överst på sidan

Egenskaper

Artikel-id: 305781 – senaste granskning 12/06/2015 04:47:01 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305781
Feedback