Så här ökar du avstängningstiden för Windows XP så att processer kan avslutas korrekt

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV305788
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnitten "Återställa registret" i Regedit.exe och "Återställa en registernyckel" i Regedt32.exe.

I denna artikel

Sammanfattning
När Windows stängs får varje pågående process som standard 20 sekunder för att rensa upp. Om en process inte svarar inom denna tidsgräns visas dialogrutan Vänta, Avsluta aktivitet eller Avbryt för processen, där du uppmanas att vänta ytterligare 20 sekunder, avbryta processen eller avbryta stängningsprocessen.

Överst på sidan

Förlänga tidsgränsen

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Ändra nycklar och värden" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det. Om du kör Windows NT eller Windows 2000 bör du även uppdatera reparationsdisketten.

Du kan förlänga denna tidsgräns genom att ändra ett registervärde. Standardtidsgränsen (20 sekunder) lagras i värdet WaitToKillAppTimeout i följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Detta värde uttrycks i millisekunder. Du kan använda Registereditorn för att ändra detta värde och sedan starta om datorn så att ändringen börjar gälla.

Obs! I allmänhet är det bäst att inte öka avstängningstiden. Om exempelvis strömmen till datorn bryts kan kanske inte en avbrottsfri elkälla ge ström tillräckligt länge för att alla processer och operativsystemet ska kunna avslutas korrekt. Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 305788 – senaste granskning 12/06/2015 04:47:12 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305788
Feedback