Exchange Online-användare kan inte komma åt ledig/upptagen-information för användare i en Active Directory-plats på Internet kontakt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3057905
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Föreställ dig följande:
 • Du har en hybrid distribution av Microsoft Exchange Online och lokala Microsoft Exchange Server.
 • Hybrid-miljö har två Active Directory-platser.
 • En Active Directory-plats är mot Internet, och den andra platsen är icke – mot Internet.
I det här fallet användare som har postlådor i Exchange Online inte åtkomst till ledig/upptagen-information för lokal användare som har postlådor i Active Directory-plats icke – mot Internet.

Dessutom kan begära en händelse-ID 4002 post av följande slag loggas i programloggen varje gång som en Exchange Online-postlåda på webbplatsen mot Internet gör en tillgänglighet till en lokal postlåda i icke-extern plats.

Log Name: ApplicationSource: MSExchange AvailabilityEvent ID: 4002Task Category: Availability ServiceLevel: ErrorKeywords: ClassicUser: N/AComputer: <InternetfacingServer>.domain.comDescription:Process 6424: ProxyWebRequest CrossSite from UserA@contoso.mail.onmicrosoft.com tohttps://<FQDN of non-Internet-facing Exchange>:443/ews/exchange.asmx failed. Caller SIDs: WSSecurity. The exception returned isMicrosoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.ProxyWebRequestProcessingException:System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connectionwas forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connectionwas forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Security._SslStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.TlsStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.PooledStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Connection.ReadCallback(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.Services.Protocols.WebClientAsyncResult.WaitForResponse() at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.EndSend(IAsyncResult asyncResult,Object& internalAsyncState, Stream& responseStream) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.Proxy.Service.EndGetUserAvailability(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.FreeBusyApplication.EndProxyWebRequest(ProxyWebRequest proxyWebRequest, QueryList queryList, Service service, IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.ProxyWebRequest.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.AsyncWebRequest.EndInvokeWithErrorHandling():<Noresponse>. The request information isProxyWebRequest type = CrossSite, url = https://FQDN of Non-Internet facing Exchange>:443/ews/exchange.asmxMailbox list = <User B>SMTP:UserB@fabrikam.com, Parameters: windowStart = 3/8/2015 1:00:00 PM,windowEnd = 4/7/2015 1:00:00 PM, MergedFBInterval = 30, RequestedView = Detailed. ---> System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred ona receive. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existingconnection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existingconnection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Security._SslStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.TlsStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.PooledStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.Connection.ReadCallback(IAsyncResult asyncResult) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.Services.Protocols.WebClientAsyncResult.WaitForResponse() at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.EndSend(IAsyncResult asyncResult,Object& internalAsyncState, Stream& responseStream) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.Proxy.Service.EndGetUserAvailability(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.FreeBusyApplication.EndProxyWebRequest(ProxyWebRequest proxyWebRequest,QueryList queryList, Service service, IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.ProxyWebRequest.EndInvoke(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.AsyncWebRequest.EndInvokeWithErrorHandling() --- End of inner exception stack trace ---. Name of the server where exception originated: <Host name of Internet-facing site>.
Kontrollera att Active Directory-plats eller skog som innehåller användarens postlåda har minst en lokal server som kör Exchange Server som kör tjänsten tillgänglighet. Slå in loggning för tjänsten tillgänglighet och testa sedan nätverksanslutningen.
ORSAK
Certifikatet som används för att skapa en federation med Exchange Online är inte installerad på Exchange-servrar på webbplatsen inte – mot Internet.
LÖSNING
Exportera federationstjänstens certifikat från mot Internet Exchange-servrar och sedan importera dem till icke – mot Internet Exchange-servrar.
MER INFORMATION
Mer information om hur du exporterar certifikat i Exchange Server finns i följande resurser:Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3057905 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/27/2016 03:26:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3057905 KbMtsv
คำติชม