Felmeddelande när du försöker öppna eller spara en bifogad fil i Outlook: "Det går inte att skapa filen"

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 305982
Symptom
När du försöker öppna eller spara en bifogad fil kan det hända att följande felmeddelande visas:
Det går inte att skapa filen: filnamn. Högerklicka på mappen som du vill skapa filen i och klicka på Egenskaper på snabbmenyn för att kontrollera din behörighet för mappen.
Orsak
Det här problemet kan uppstå när mappen Temporary Internet Files lagras på en server som du inte har tillräcklig behörighet.
Lösning
Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt fix50673

Lös problemet genom att tvinga Outlook att använda en särskild mapp för temporära filer. Ändra den relevanta Windows-registernyckeln på följande sätt:

Outlook 2000

Om du använder Outlook 2000 så här:
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security\OutlookSecureTempFolder

  Obs! Du måste kanske skapa registernyckeln manuellt om det inte notalready finns på systemet.

  Om Outlook är installerat på en terminalserver, använder du följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\MICROSOFT\Office\9.0\Outlook\SECURITY\OutlookSecureTempFolder
 3. På den Redigera -menyn, klicka på Ändraoch Lägg sedan till följande registervärde:
  Värdedata: Sökvägen till och namnet på den mapp som du vill använda
 4. Avsluta Registereditorn.

Outlook 2003

Om du använder Outlook 2003 gör du följande:
 1. På den Här datornoch dubbelklicka sedan på enhet C.
 2. På den fil -menyn klickar du på Nyoch klicka sedan på mapp.
 3. Namn på mappen temp0.
 4. Klicka på Start, Kör, Skriv regeditoch klicka sedan på OK.
 5. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security\
 6. I den högra rutan dubbelklickar du på OutlookSecureTempFolder.
 7. Skriv i fältet DataC:\temp0\ och klicka sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
 9. Starta om datorn.

Outlook 2010


Om du använder Outlook 2010 så här:
 1. På den Här datornoch dubbelklicka sedan på enhet C.
 2. På den fil -menyn klickar du på Nyoch klicka sedan på mapp.
 3. Namn på mappen temp0.
 4. Klicka på Start, Kör, Skriv regeditoch klicka sedan på OK.
 5. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\
 6. I den högra rutan dubbelklickar du på OutlookSecureTempFolder.
 7. Skriv i fältet DataC:\temp0\ och klicka sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
 9. Starta om datorn.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
Mer Information
Microsoft Outlook 2000 Service Release 1 har en säkerhetsfunktion som sparar den bifogade filen som en temporär fil. Filen sparas i mappen Tillfälliga Internet-filer i en mapp med ett slumpmässigt namn. När centrala profiler skapas lagras mappen Temporary Internet Files i användarens profil på en server. Användaren har tillgång till mappen via nätverket.
OL2K OL2003 fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 305982 – senaste granskning 08/06/2016 03:06:00 – revision: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2010

 • kbattachments kbemail kbsavefile kbregistry kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB305982 KbMtsv
Feedback