"Mall för SMTP-adressen är ogiltig" visas vid körning av guiden Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3060864
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid, visas följande felmeddelande:
Fel: Uppdaterar hybrid konfigurationen misslyckades med felet "Konfigurera underaktivitet körning misslyckades: Konfigurera inställningar för mottagaren

Ett undantagsfel hade inträffat körning av cmdlet Set-EmailAddressPolicy. Detta kan bero på ogiltiga parametrar i Hybrid konfigurationsinställningarna.

Mallen för SMTP-adressen 'smtp:%-m@contoso.mail.onmicrosoft.com' är ogiltigt eftersom det refererar till en domän som inte är konfigurerad som en godkänd domän för organisationen.
ORSAK
Det här problemet uppstår om den godkända domän som nämns i felmeddelandet är som en extern relay-domän.
LÖSNING
Ange domän i lokal domän till auktoritära eller interna relay som passar din situation. Genom att öppna Exchange Management Shell på lokal server och kör du följande kommando:
Set-AcceptedDomain -Identity Contoso.Mail.Onmicrosoft.Com -DomainType <Authoritative or InternalRelay>
MER INFORMATION
Mer information finns i E-flöde > accepteras domäner > redigera accepterade domän.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3060864 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/27/2016 03:47:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3060864 KbMtsv
คำติชม