Så här skapar du en allomfattande distributionspaketet för Internet Explorer-11

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3061428
Den här artikeln beskrivs hur du skapar ett installationspaket för Internet Explorer-11. Installationspaketet kan tillämpa de nödvändiga uppdateringarna, språkpaket och stavningsordlistor och även de senaste kumulativa säkerhetsuppdateringarna i en enda omstart.
Mer Information
Följande anpassade lösning tillhandahålls som-är. Den kan ge en funktionell lösning för kunder som behöver den här funktionen. Unik miljö för varje kund får ger Microsoft inga garantier att dessa förfaranden kommer att uppfylla kundens mål. De som implementerar de här procedurerna är mycket uppmuntras att testa förfaranden innan de distribueras till en produktionsmiljö.

Åtgärderna i denna artikel kräver att kunden ska vara bekant med skapa kommandofiler (bat), kommandoradsgränssnitt, och arbeta med 32-bitars och 64-bitars Windows-operativsystem.

Tips Alla resurser som krävs paket kan hämtas från den Microsoft Update Catalog-webbplatsen.

Gå igenom varje del helt innan du fortsätter.

Internet Explorer 11 nödvändiga paketen

 1. Skapa en temporär mapp med namnet Temp i roten på enhet C och kontrollera thatat minst 500 MB (Megabyte) ledigt diskutrymme är tillgängligt.
 2. Med hjälp av KB 2847882 Hämta enskilda paket för lämpligt Windows CPU-plattformen (x 86 eller x 64) som Internet Explorer 11 kommer att distribueras som en referens. Spara dessa paket till den temporära katalogen som du skapade i steg 1.
 3. Skapa en ny mapp som heter Cabfiles i mappen Temp.
 4. En administrativ kommandotolk går du till mappen C:Temp.
 5. Extrahera innehållet i varje nödvändiga MSU-paketet till mappen Cabfiles med hjälp av följande syntax:
  C:\temp>expand "Windows6.1-KB2731771-x64.msu" -f:* c:\temp\cabfiles
Observera följande kommandorad exempel skulle användas för att extrahera den x 64-versionen av Internet Explorer 11 nödvändiga uppdateringarna. (Processen x 86-versionen av komponenten, ersätta paketnamnet x 64 (MSU) med paketnamnet x 86 (MSU).)

Extrahera nödvändiga förutsättningar IE 11

Upprepa de här stegen om du vill extrahera alla förutsättningar för Internet Explorer 11 och spara CAB-filerna i mappen C:\Temp\Cabfiles.

Installationspaket för Internet Explorer 11 core

 1. Hämta core 11 för Internet Explorer-paket som behövs för Windows-plattformen mål och spara paket till mappen C:\Temp.
 2. Gå till mappen C:\Temp en administrativ kommandotolk.
 3. Extrahera innehållet i paketen core Internet Explorer 11 till mappen Cabfiles med hjälp av följande syntax:
  C:\temp>IE 11-windows6.1-x64-en-us.exe /x:c:\temp\cabfiles
Obs! Följande exempel kommandoradsverktyget används för att extrahera en x 64-versionen av installationspaket för Internet Explorer 11 kärnor. (Processen x 86-versionen av komponenten, ersätts paketnamnet x 64 x 86 paketnamnet.)

Hämta installationsfilen

IE-Win7.cab är namnet på CAB-filen som hämtas från Internet Explorer 11-installationsfilen (IE11-Windows6.1-x 64-SV-us.exe). Sparas i mappen C:\Temp\Cabfiles.

Språkpaket för Internet Explorer-11

Obs! Innan du installerar Internet Explorer 11 språkpaket måste du installera språkpaketet för operativsystemet för motsvarande språk i Internet Explorer-11. Du kan hämta och installera detta via Windows-uppdateringar eller manuellt.

Till exempel om du vill installera franska språkpaketet för Internet Explorer-11 har vi OS franska språkpaketet redan är installerat på datorn. Mer information finns i Installera språkpaket med hjälp av Windows Update och Språkpaket.
 1. Hämta Internet Explorer 11 language pack-paket och sparas i mappen C:\temp.
 2. Gå till mappen C:\Temp en administrativ kommandotolk.
 3. Extrahera innehållet i Internet Explorer 11 language pack-paket till mappen Cabfiles med hjälp av följande syntax:
  C:\temp>Expand "IE11-windows6.1-LanguagePack-x64.af-za.msu" -f:* c:\temp\cabfiles
Kommentarer
Namnet på det hämtade språkpaketet för Internet Explorer 11 är IE 11-Windows6.1-LanguagePack-x64-af-za.msu.
CAB-filen: "Windows6.1-KB2841134-X64.cab."

Alla extraherade language pack-filer kommer att ha samma namn (till exempel Windows6.1-KB2841134-X64.cab). Därför måste du se till att du byter namn på CAB-filerna så att de inte åsidosätts om du extraherar flera språkpaket till samma plats.

T ex ändra extraherade CAB-filerna:
Språkpaket förGammalt namnNytt namn
Language pack 1Windows6.1-KB2841134-X64.cabWindows6.1-KB2841134-X 64-Af-za.cab
Language pack 2Windows6.1-KB2841134-X64.cabWindows6.1-KB2841134-X 64-fr-fr.cab


: Från "Windows6.1-KB2841134-X64.cab" till "Windows6.1-KB2841134-X 64-Af-za.cab"
: Från "Windows6.1-KB2841134-X64.cab" till "Windows6.1-KB2841134-X 64-fr-fr.cab"

Obs! Följande kommandoradsverktyg exempel skulle användas för att extrahera en x 64-versionen av språkpaketet Afrikaans. (Processen x 86-versionen av komponenten, ersätts paketnamnet x 64 x 86 paketnamnet.)

Extrahera IE 11 Language Pack

Internet Explorer 11 stavningsordlistor

 1. Hämta Internet Explorer 11 stavningsordlista paket och spara dem i mappen C:\Temp.
 2. Gå till mappen C:\Temp en administrativ kommandotolk.
 3. Extrahera innehållet i paketen stavningsordlista till mappen Cabfiles med hjälp av följande syntax:
  C:\temp>Expand "IE-Spelling-fr.msu" -f:* c:\temp\cabfiles
Obs! Följande kommandoradsverktyg exempel skulle användas för att extrahera x 64 eller x 86-versionen av paketet stavning ordlistor.

Extrahera IE 11 Spelling_Dictionary

Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer-11

 1. Hämta de senaste Internet Explorer 11 Kumulativ säkerhetsuppdatering paket och spara dem i mappen C:\Temp.
 2. Gå till mappen C:\Temp en administrativ kommandotolk.
 3. Extrahera innehållet i Internet Explorer 11 Kumulativ säkerhetsuppdatering paket till mappen Cabfiles med hjälp av följande syntax:
  C:\temp>Expand "IE11-Windows6.1-KB3049563-x64.msu" -f:* c:\temp\cabfiles
Obs! Följande exempel kommandoradsverktyget används för att extrahera den x 64-versionen av Internet Explorer 11 kumulativa säkerhetsuppdateringar. (Processen x 86-versionen av komponenten, ersätts paketnamnet x 64 x 86 paketnamnet.)

Extrahera IE 11 CSU

Slutföra paketet

När du har följt de föregående stegen kan du använda mappen C:\Temp\Cabfiles som källa för installation av Internet Explorer 11 förutsättningar, installationsfilerna för Internet Explorer 11 core, språkpaket, stavningsordlistorna och den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen. Du kan sedan använda en kommandofil för att starta installationen av varje komponent i sekvens.

Kopiera följande exempelskript till anteckningar, och anpassa den utifrån behovet av paketet. Paketet krav är följande:
 • (X 86 eller x 64) core installationspaket för Internet Explorer
 • Språkpaket
 • Stavning ordlista paket
 • Kumulativa säkerhetsuppdateringar
Och spara skriptfilen som SampleScript.bat i C:\Temp\Cabfiles-mappen så att den har åtkomst till alla filer i mappen.

Exempel: C:\Temp\Cabfiles\SampleScript.bat

Så snart du anpassa och spara skriptfilen dubbelklickar du på Samplescript.bat om du vill köra den. Ett Kommandotolken-fönster visar kommandon som utförs av skriptet. Utdata slag av följande:

SKRIPTET

Detta skript kommer att installera alla extraherade CAB-filer utan en uppmaning att starta om. Dessa filer innehåller förutsättningar för Internet Explorer 11, Internet Explorer 11 installationsfilen, språkpaket för Internet Explorer 11, Internet Explorer 11 stavning paketet och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer 11 uppdatera (CSU)

Så snart Samplescript.bat-filen installeras alla cab-filer, starta om datorn manuellt.
Exempelskript för att installera den x 64-versionen av CAB-filer
Obs! Syntaxen i följande skript är i princip detsamma för att installera x 86 (32-bitars) 11 i Internet Explorer. Den enda förändringen som krävs är att ersätta alla x64bit cab filnamn med x 86 cab-filnamn.

ECHO OFFECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2834140dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2834140-v2-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2670838dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2670838-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2639308dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2639308-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2533623dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2533623-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2731771dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2731771-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2729094dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2729094-v2-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2786081dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2786081-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2888049dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2888049-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2882822dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2882822-x64.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 Main Applicationdism /online /add-package /packagepath:IE-Win7.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 Spanish language Packdism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2841134-x64-es.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 language French packdism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2841134-x64-fr-fr.cab /quiet /norestartECHO Installing IE 11 French Spelling Dictionaries Packdism /online /add-package /packagepath:Windows6.3-KB2849696-x86.cab /quiet /norestartECHO Installing IE cumulative security updatedism /online /add-package /package path: IE11-Windows6.1-KB3049563-x64.cab /quiet /norestart
Ansvarsfriskrivning:

Detta är en exempelfil skriptet som en demonstration för att uppnå det scenario som beskrevs tidigare. Vi ger inga garantier eller support för den här filen. Du bör noggrant testa skriptfilen innan försök i produktionsmiljöer.
Mer Information
Dessa förfaranden kan tillämpas endast för följande operativsystem:
 • Windows 7 (32-bitars och 64-bitars versioner) servicepack 1
 • Windows Server 2008 R2 (64-bitars version) servicepack 1.
Läs mer om krav på operativsystem för Internet Explorer-11 Systemkrav för Internet Explorer-11.
IEAK 11 11 IE installation installationspaketet enda omstart

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3061428 – senaste granskning 07/30/2015 01:11:00 – revision: 1.0

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbmt KB3061428 KbMtsv
Feedback