Så här använder du guiden Överför filer och inställningar med Windows XP-CD:n

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV306186
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

Sammanfattning
I denna artikel beskrivs steg för steg hur guiden Överför filer och inställningar används med hjälp av Microsoft Windows XP-CD:n. Du kan använda guiden Överför filer och inställningar för att överföra inställningar från en dator till en annan. I detta ingår personliga inställningar för Microsoft Internet Explorer och Microsoft Outlook Express samt inställningar för skrivbord, bildskärm och fjärranslutning.

Överst på sidan

Så här använder du guiden Överför filer och inställningar med hjälp av Microsoft Windows XP-CD:n

För att kunna använda guiden Överför filer och inställningar med hjälp av Microsoft Windows XP-CD:n utför du först åtgärderna i "Samla in filer och inställningar från den gamla datorn" och sedan åtgärderna i "Överföra filerna och inställningarna till den nya datorn" i denna artikel.

Överst på sidan

Samla in filer och inställningar från den gamla datorn

 1. Starta guiden Överför filer och inställningar på den dator som du vill samla in filer och inställningar från:
  1. Sätt in CD-ROM-skivan för Windows XP i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten.
  2. Högerklicka på Start, klicka på Utforska och öppna sedan mappen Support\Verktyg på CD-ROM-skivan för Windows XP.
  3. Dubbelklicka på filen Fastwiz.exe för att starta guiden Överför filer och inställningar.
 2. Klicka på Nästa.
 3. Klicka på Gammal dator och sedan på Nästa.
 4. Klicka på önskad överföringsmetod, t ex Diskettenhet eller annat flyttbart medium och sedan på Nästa.
 5. Klicka på det du vill överföra på skärmen Vad vill du överföra? och klicka sedan på Nästa.

  Obs! När du gör ditt val visas en sammanfattning av de objekt som ska överföras i listan Följande objekt kommer att överföras utifrån dina val. Du kan använda denna lista för att kontrollera att önskade inställningar eller filer överförs.
 6. Dina filer och inställningar samlas ihop. Om du valde Diskettenhet eller annat flyttbart medium i steg 3 uppmanas du att sätta in mediet (diskett eller annat flyttbart medium) och sedan klicka på OK.
 7. Klicka på Slutför.
Överst på sidan

Överföra filerna och inställningarna till den nya datorn

 1. Logga in på datorn med Windows XP som den användare du vill återställa inställningar för.
 2. Peka på Alla programStart-menyn, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Guiden Överför filer och inställningar.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Ny dator på skärmen Vilken dator är det här? och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på Jag behöver inte guidedisketten. Jag har redan samlat in mina filer och inställningar från den gamla datorn och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på samma överföringsmetod som tidigare på skärmen Var finns filerna och inställningarna? . Till exempel Diskettenhet eller annat flyttbart medium.

  Obs! Om du klickar på Annan plats (till exempel en flyttbar enhet eller nätverksresurs) bläddrar du till eller skriver in den plats där de insamlade filerna och inställningarna finns.
 7. Klicka på Nästa. Om du har valt Diskettenhet eller annat flyttbart medium uppmanas du att sätta in diskett 1 och sedan klicka på OK.
 8. Klicka på Slutför.
 9. När du får följande meddelande klickar du på Ja:
  Du måste logga ut för att de nya inställningarna ska börja gälla. Vill du logga ut nu?
 10. Logga in på datorn för att de överförda inställningarna ska gälla.
Överst på sidan

Felsökning

Det kan hända att vissa inställningar inte återställs på en dator med Windows XP. Om den dator som filerna och inställningarna har överförts från innehöll inställningar för enheter som inte är tillgängliga på eller inkompatibla med Windows XP överförs inte dessa inställningar. En lista över filer eller mappar som inte har kunnat återställas till sina ursprungliga platser visas på skärmen Guiden Överför filer och inställningar slutförs i guiden Överför filer och inställningar.

Följande lista omfattar typer av objekt som inte kan överföras:
 • Drivrutinfiler från andra tillverkare för enheter som inte är installerade på datorn med Windows XP.
 • Nätverksskrivare som inte är tillgängliga på datorn med Windows XP.
Överst på sidan

Mer information

Du kan använda guiden Överför filer och inställningar för att skapa en säkerhetskopia av inställningarna för Windows XP. Du kan använda denna säkerhetskopia för att återställa filer och inställningar om du behöver installera om Windows XP.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 306186 – senaste granskning 12/06/2015 04:54:25 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbui KB306186
Feedback