Använda guiden Överför filer och inställningar med guidedisketten i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du använder guiden Överför filer och inställningar med en guidediskett.Mer Information

Så här använder du guiden Överför filer och inställningar

Du kan använda guiden Överför filer och inställningar om du vill överföra inställningar från en dator till en annan. Du kan överföra inställningar för Microsoft Internet Explorer och Outlook Express, skrivbords- och bildskärmsinställningar och fjärranslutningar.

Du kan även använda guiden Överför filer och inställningar om du vill skapa en säkerhetskopia av inställningarna för Windows XP. Sedan kan du använda säkerhetskopian för att återställa filer och inställningar om du behöver installera om Windows XP.

Skapa en guidediskett

Gör följande om du vill skapa en guidediskett med hjälp av guiden Överför filer och inställningar:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Guiden Överför filer och inställningar.
 2. Klicka på Nästa på skärmbilden Välkommen till guiden Överför filer och inställningar.
 3. Klicka på Nästa på skärmbilden Vilken dator är det här?.
 4. Klicka på Jag vill skapa en guidediskett i följande enhet på skärmbilden Har du en Windows XP CD-skiva?.
 5. Klicka på önskad enhet i enhetslistan, t ex 3½-diskett (A:), och klicka sedan på Nästa.
 6. Sätt i en tom formaterad diskett i enheten och klicka sedan på OK för att skapa guidedisketten.
 7. Ta ur guidedisketten och klicka sedan på Avbryt.

Samla in filer och inställningar från den gamla datorn

 1. Starta guiden Överför filer och inställningar på datorn som du vill hämta filer och inställningar från:
  1. Sätt i guidedisketten i diskettenheten på datorn.
  2. Klicka på Start och sedan på Kör.
  3. Skriv följande i rutan Öppna:
   enhet:Fastwiz
   därenhet är enheten med guidedisketten (t ex A:Fastwiz).
  4. Klicka på OK.
 2. Klicka på Nästa på skärmbilden Välkommen till guiden Överför filer och inställningar.
 3. Klicka på önskad överföringsmetod, t ex Diskettenhet eller annat flyttbart medium, på skärmbilden Välj en överföringsmetod och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på önskat val på skärmbilden Vad vill du överföra? och klicka sedan på Nästa.

  Obs! När du gör ditt val visas en sammanfattning av de objekt som ska överföras i listan Följande objekt kommer att överföras utifrån dina val. Du kan använda denna lista för att kontrollera att önskade inställningar eller filer överförs.

  Dina filer och inställningar samlas in. Du ombes sätta i disketten om du valde Diskettenhet eller annat flyttbart medium i steg 3. Klicka på OK när du ombes göra det.
 5. Klicka på Slutför på skärmbilden Insamlingsfasen slutförs.

Överför filer och inställningar till den nya datorn

 1. Logga in på Windows XP-datorn.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Guiden Överför filer och inställningar.
 3. Klicka på Nästa på skärmbilden Välkommen till guiden Överför filer och inställningar.
 4. Klicka på Ny dator på skärmen Vilken dator är det här? och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på Jag behöver inte guidedisketten. Jag har redan samlat in mina filer och inställningar från den gamla datorn. på skärmbilden Har du en Windows XP CD-skiva?. Nästa.
 6. På skärmbilden Var finns filerna och inställningarna? klickar du på samma överföringsmetod som du valde i steg 3 under avsnittet "Samla in filer och inställningar från den gamla datorn". Till exempel Diskettenhet eller annat flyttbart medium.

  Obs! Om du klickar på Annan plats (till exempel en flyttbar enhet eller nätverksresurs) bläddrar du till eller skriver in den plats där de insamlade filerna och inställningarna finns.

  Klicka på Next. Om du har valt Diskettenhet eller annat flyttbart medium uppmanas du att sätta in diskett 1. Klicka på OK när du ombes göra det.

  Filerna och inställningarna överförs.
 7. Klicka på Slutför på skärmbilden Guiden Överför filer och inställningar slutförs. Följande meddelande visas:
  Du måste logga ut för att de nya inställningarna ska börja gälla. Vill du logga ut nu?
 8. Klicka på Ja om du vill logga ut.
 9. Logga in på datorn för att de överförda inställningarna ska gälla.

Felsökning

Det kan hända att vissa inställningar inte återställs på en dator med Windows XP. Inställningar för enheter som inte är tillgängliga i eller kompatibla med Windows XP överförs inte. En lista över filer eller mappar som inte har kunnat återställas till sina ursprungliga platser visas på skärmen Guiden Överför filer och inställningar slutförs i guiden Överför filer och inställningar.

Följande typer av objekt kanske inte kan överföras:
 • Drivrutinfiler från andra tillverkare för enheter som inte är installerade på datorn med Windows XP.
 • Nätverksskrivare som inte är tillgängliga på datorn med Windows XP.


Referenser
Om du vill veta mer om andra metoder för att använda guiden Överför filer och inställningar klickar du på följande artikelnummer nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306186 Så här använder du guiden Överför filer och inställningar med Windows XP-CD:n
Egenskaper

Artikel-id: 306187 – senaste granskning 12/06/2015 04:54:36 – revision: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB306187
Feedback