Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera Fjärrskrivbord med hjälp av Grupprincip

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Fjärrskrivbord är en ny funktion i Windows XP Professional, som gör att du kan ansluta till din dator från en annan dator och arbeta som om du satt vid konsolen. I den här artikeln beskrivs hur du inaktiverar Fjärrskrivbord med hjälp av datorns lokala grupprincip.

Obs! Fjärrskrivbord är inte tillgängligt i Windows XP Home Edition.
Mer Information
Så här använder du datorns lokala grupprincip för att inaktivera Fjärrskrivbord:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
  2. Gör följande i Principeditorn: expandera Datorkonfiguration, Administrativa mallar, Windows-komponenter och Terminal Services.
  3. Dubbelklicka på principen Låt användare fjärransluta via Terminal Services.
  4. Ange principen som Aktiverad och klicka på OK.
Du kan även använda följande åtgärder för att inaktivera Fjärrskrivbord. Om du använder föregående åtgärder åsidosätts emellertid följande konfiguration:
  1. Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Fjärrsessioner.
  3. På fliken Fjärrskrivbord avmarkerar du Tillåt att användare fjärransluter till den här datorn och klickar sedan på OK.
Obs! Fjärrskrivbord är inaktiverat som standard i Windows XP Professional.
RDC
Egenskaper

Artikel-id: 306300 – senaste granskning 12/06/2015 04:57:26 – revision: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306300
Feedback