Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ordna filer med mappvyer i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du påverkar grupperingen av filer som visas i mappar.

Överst på sidan

Översikt över visning av filer och mappar

Windows XP ger flera nya möjligheter att ordna och identifiera filer när de visas i specialmappar som Min musik, Mina bilder eller Mina videoklipp. När en mapp är öppen kan du använda något av visningsalternativen (på Visa-menyn) som beskrivs i det här avsnittet.

Obs! Alternativen för att ordna filer varierar efter vilken typ av mapp som öppnas. Vyn Bildspel är t.ex. bara tillgänglig i mappar med bilder.
 • Gruppera

  När du använder alternativet Gruppera kan du gruppera filerna efter någon egenskap, t.ex. namn, storlek, typ eller ändringsdatum. Om du t.ex. grupperar filerna efter filtyp visas bildfiler i en grupp, Microsoft Word-filer i en annan och Excel-filer i en tredje. Gruppera är tillgängligt i vyerna Miniatyrer, Sida vid sida, Ikoner och Detaljerad lista. Om du vill visa filerna i grupper pekar du på Ordna ikoner efterVisa-menyn och klickar på Gruppera.
 • Miniatyrer

  I vyn Miniatyrer visas bilderna i en mapp på en mappikon så att du snabbt kan identifiera innehållet i mappen. Om du t.ex. lagrar bilder i flera olika mappar kan du snabbt se vilken mapp som innehåller bilderna du söker efter. I Windows visas normalt upp till fyra bilder mot en mappbakgrund. Du kan också välja ut en bild som representerar mappen i vyn Miniatyrer. Det fullständiga mappnamnet visas under miniatyren.
 • Sida vid sida

  I vyn Sida vid sida visas filer och mappar som ikoner. Ikonerna är större än i ikonvyn, och typen av information som du väljer visas under fil- eller mappnamnet. Om du t.ex. sorterar filerna efter typ visas Microsoft Word-dokument under filnamnet för ett Microsoft Word-dokument.
 • Bildspel

  Vyn Bildspel är tillgänglig i bildmappar och innebär att bilderna visas i en enda rad med miniatyrer. Du kan rulla genom bilderna med vänster och höger pilknapp. Om du klickar på en bild visas den som en större bild ovanför de andra bilderna. Om du vill redigera, skriva ut eller spara bilden i en annan mapp dubbelklickar du på bilden.
 • Ikoner

  I vyn Ikoner visas filer och mappar som ikoner. Filnamnet visas under ikonen, men ingen sorteringsinformation. I den här vyn kan du visa filer och mappar i grupper.
 • Lista

  I vyn Lista visas innehållet i en mapp som en lista med fil- eller mappnamn som föregås av små ikoner. Detta är användbart om mappen innehåller många filer och du söker efter ett filnamn. Du kan sortera filer och mappar i den här vyn, men du kan inte visa filerna i grupper.
 • Detaljerad lista

  I vyn Detaljerad lista visas innehållet i den öppna mappen och detaljerad information om filerna, med namn, typ, storlek och ändringsdatum. I denna vy kan du även visas filerna i grupper. Välj vilken information som ska visas genom att klicka på Välj kolumnerVisa-menyn.
Överst på sidan

Gruppera filer med hjälp av mappvyer

Så här grupperar du filer med hjälp av mappvyer:
 1. Dubbelklicka på mappen du vill konfigurera mappvyer för, t.ex. Mina dokument, Min musik eller Mina bilder.
 2. Peka på Ordna ikoner efterVisa-menyn och klicka på önskat kommando, t.ex. Typ.
 3. Peka på Ordna ikoner efterVisa-menyn och klicka sedan på Gruppera.

  Filerna i mappen grupperas efter vyn du valde i steg två. Ett exempel:
  • När du ordnar ikoner efter Namn grupperas filerna alfabetiskt. Rubriken över varje grupp innehåller den första bokstaven i filnamnen i gruppen.
  • När du ordnar ikoner efter Storlek visas filerna i grupper där filerna har ungefär samma storlek. Rubriken över varje grupp anger filernas ungefärliga storlek, t.ex. Pyttesmå, Små och Mellan.
  • När du ordnar ikoner efter Typ grupperas filerna efter typ. Över varje grupp visas en rubrik med en beskrivning av filtypen.
  • När du ordnar ikoner efter Artist grupperas filerna efter artisten. Filer utan artist grupperas under rubriken Ospecificerat.
  • När du ordnar ikoner efter Skivnamn grupperas musikfiler under rubriker som anger namnet på skivan där filerna ingår. Filer utan skivnamn grupperas under rubriken Ospecificerat.
  • När du ordnar ikoner efter År grupperas filerna efter årtal. Filer utan information om årtal grupperas under rubriken Ospecificerat.
  • När du ordnar ikoner efter Spårnummer ordnas musikfiler efter spåret de visas på. Filer utan spårnummer grupperas under rubriken Ospecificerat.
  • När du ordnar ikoner efter Varaktighet grupperas mediefiler efter hur länge de varar. Filer utan varaktighet grupperas under rubriken Ospecificerat.
  • När du ordnar ikoner efter Ändrad grupperas bildfiler efter de senaste ändringarna. I rubriken över varje grupp beskrivs ungefär när den senaste ändringen gjordes, t.ex. I dag, Förra månaden eller Två månader sedan.
  • När du ordnar ikoner efter Bild tagen den grupperas bildfiler efter sin datumstämpel. Bildfiler utan datum grupperas under rubriken Ospecificerat.
  • När du ordnar ikoner efter Mått grupperas bildfiler efter upplösning. I rubriken över varje grupp beskrivs upplösningen för bilderna i gruppen, t.ex. 320 x 240, 600 x 800 eller 800 x 600.
Överst på sidan


Egenskaper

Artikel-id: 306554 – senaste granskning 06/20/2005 16:04:13 – revision: 1.1

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhowto kbhowtomaster KB306554
Feedback