Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda amerikansk-internationell tangentbordslayout i Windows 7, Windows Vista och Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Den här stegvisa guiden beskriver hur amerikansk-internationell tangentbordslayout kan användas i Windows 7, Windows Vista och Windows XP.

Med den amerikansk-internationella layouten kan du skriva internationella tecken och specialtecken med en kombination av tangenttryckningar.

Använda amerikansk-internationellt tangentbord

Lägga till amerikansk-internationell tangentbordslayout

Om du vill att vi ska lägga till den amerikansk-internationella tangentbordslayouten åt dig, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte just nu använder datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Så här lägger du till den amerikansk-internationella tangentbordslayouten:
 • Windows 7 eller Windows Vista
  1. Klicka på StartStart-knappen, skriv intl.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
  2. På fliken Tangentbord och språk klickar du på Byt tangentbord.
  3. Klicka på Lägg till.
  4. Expandera önskat språk, exempelvis Engelska (USA).
  5. Expandera listan Tangentbord, markera kryssrutan Amerikansk (internationell) och klicka på OK.
  6. I listan Standardinmatningsspråk klickar du på språknamn - Amerikansk (internationell) (där språknamn är språket du valde i steg 4) och klicka på OK två gånger.
  7. I dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar klickar du på OK.

   Observera att ett språkfält visas i aktivitetsfältet. När du sätter muspekaren över fältet visas ett verktygstips som beskriver den aktiva tangentbordslayouten.
  8. Klicka på språkfältet och klicka sedan på Amerikansk (internationell) på snabbmenyn som visas.

   Den amerikansk-internationella tangentbordslayouten är vald.
 • Windows XP
  1. Klicka på Start, skriv intl.cpl rutan Kör och tryck på RETUR.
  2. Klicka på Information på fliken Språk.
  3. Under Installerade tjänster klickar du på Lägg till.
  4. I listan Inmatningsspråk klickar du på önskat språk, exempelvis Engelska (USA).
  5. I listan Tangentbordslayout/IME klickar du på Amerikansk (internationell) och klickar på OK.
  6. I listan Välj det inmatningsspråk som ska användas när datorn startas klickar du på språknamn - Amerikansk (internationell) (där språknamn är språket du valde i steg 6), och klicka sedan på OK.
  7. I dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar klickar du på OK.

   Observera att ett språkfält visas i aktivitetsfältet. När du sätter muspekaren över fältet visas ett verktygstips som beskriver den aktiva tangentbordslayouten, till exempel Amerikansk (internationell).
  8. Klicka på språkfältet och klicka sedan på Amerikansk (internationell) på snabbmenyn som visas.

   Den amerikansk-internationella tangentbordslayouten är vald.
Om du vill veta mer om Språkfältet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306993 ANVÄNDA Språkfältet i Windows XP

Skriva utökade tecken

I den amerikansk-internationella tangentbordslayouten är nya funktioner kopplade till höger ALT-tangent (ALT-tangenten på tangentbordets högra sida). Använd höger ALT-tangent i kombination med andra tangenter för att skriva utökade tecken.

I följande tabell visas tecken som du kan skriva med en kombination av höger ALT-tangent och en annan tangent, och tecken du kan skriva med höger ALT-tangent och SKIFT-tangenten plus en annan tangent.


Skriva internationella tecken

När du trycker på APOSTROF-tangenten ( ' ), CITATTECKEN-tangenten ( " ) GRAV ACCENT-tangenten ( ` ), TILDE-tangenten ( ~ ) eller CIRKUMFLEX-tangenten ( ^ ), visas inget på skärmen förrän du trycker på en andra tangent:
 • Om du trycker på en bokstav som kan ta en accent visas bokstaven med accenten.
 • Om du trycker på en bokstav som inte kan ta en accent, visas två separata tecken.
 • Om du trycker på mellanslag, visas symbolen (apostrof, citattecken, grav accent, tilde, cirkumflex) av sig själv.
I följande tabell visas tangentbordskombinationer för olika tecken.

Obs! Om du inte tycker om den tangentbordslayout som beskrivs i följande tabell kan du lägga till en alternativ tangentbordslayout, till exempel den amerikansk-internationella layouten. I avsnittet Lägga till amerikansk-internationell tangentbordslayout finns anvisningar för hur du lägger till en tangentbordslayout. Välj i så fall ett annat tangentbord än Amerikansk (internationell).
Tryck på den här tangenten och sedan på den härTecken
'(APOSTROF) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
"(CITATTECKEN)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
`(GRAV ACCENT) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~(TILDE) o, n, a õ, ñ, ã
^(CIRKUMFLEX) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Ändring i Windows 7

I vissa central- och östeuropeiska språkversioner av Windows 7, installeras det amerikansk-internationella tangentbordet som standardtangentbordslayout i stället för den amerikanska tangentbordslayouten. Du kan lägga märke till olika funktionssätt på grund av den här ändringen. Ändringen görs för att det amerikansk-internationella tangentbordet innehåller alla tangenter som finns på det amerikanska tangentbordet och stöder fler av de accenttecken som vanligtvis används i de här språken.

Men om du föredrar den amerikanska tangentbordslayouten kan du läsa avsnittet Lägga till amerikansk-internationell tangentbordslayout där det finns anvisningar för hur du lägger till en tangentbordslayout.
Obs! Välj i så fall Amerikansk och inte Amerikansk (internationell).

Använda Tröga tangenter

Vissa tangentkombinationer kräver att du trycker på och håller ned två eller fler tangenter samtidigt. Det här kan vara svårt för personer som bara kan använda en hand eller användare som använder munpinne. Med Tröga tangenter kan du trycka på en låstangent (CTRL, ALT eller SKIFT) eller på Windows-tangenten så att den är aktiv tills en annan tangent trycks ned.

Om du vill att vi ska aktivera Tröga tangenter åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Om Tröga tangenter fortfarande är inaktivt efter att du har kört Fix it-lösningen måste du kanske starta om datorn.
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte just nu använder datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Så här löser du problemet själv:
 • Windows 7 eller Windows Vista
  1. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Hjälpmedel och klicka sedan på Ändra hur tangentbordet fungerar.
  3. Markera rutan Aktivera Tröga tangenter.
  4. Klicka på OK.
 • Windows XP
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Hjälpmedel under Välj en kategori.
  3. Under eller välj en ikon på Kontrollpanelen klickar du på Hjälpmedel.

   Dialogrutan Hjälpmedel visas.
  4. På fliken Tangentbord markerar du kryssrutan Använd Tröga tangenter och klickar sedan på OK.


Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 306560 – senaste granskning 09/27/2011 01:20:00 – revision: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB306560
Feedback
ript>