MS15-058: Säkerhetsproblem i SQL Server möjliggör fjärrkörning av kod: 14 juli 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3065718
Introduktion
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft SQL Server som möjliggör fjärrkörning av kod om en autentiserad angripare kör en särskilt utformad fråga som utformats för att utföra en virtuell funktion från fel adress. Detta leder till ett funktionsanrop till oinitierade minne.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem. Om så är fallet är ett känt problem nedan länk för varje artikel.
 • 3045303 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 3 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045303. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045303.
  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045305 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 3 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045305. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045305.
  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045308 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 4 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045308. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045308.
  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045311 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 4 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045311. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045311.
  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045312 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045312. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045312.
  • När du använder den /? Växla eller / Hjälp Växla med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045313 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045313. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045313.
  • När du använder den /? Växla eller / Hjälp Växla med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045314 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045314. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045314.
  • När du använder den /? Växla eller / Hjälp Växla med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045316 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdateringen 3045316. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045316.
  • När du använder den /? Växla eller / Hjälp Växla med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045317 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 SP1 QFE: 14 juli 2015

  Följande är ett känt problem i säkerhetsuppdateringen 3045317. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045317.
  • En instans av SQL Server 2012 Service Pack 1 som du har installerat komponenten MDS men inte har installerat komponenten SQL Engine kan inte identifiera den här säkerhetsuppdateringen från Microsoft Update.


 • 3045318 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 SP1 GDR: 14 juli 2015

  Följande är ett känt problem i säkerhetsuppdateringen 3045318. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045318.
  • En instans av SQL Server 2012 Service Pack 1 som du har installerat komponenten MDS men inte har installerat komponenten SQL Engine kan inte identifiera den här säkerhetsuppdateringen från Microsoft Update.


 • 3045319 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 Service Pack 2 QFE: 14 juli 2015

 • 3045321 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 Service Pack 2 GDR: 14 juli 2015

 • 3045323 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2014 QFE: 14 juli 2015

  Följande är ett känt problem i säkerhetsuppdateringen 3045323. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045323.
  • Installationen av en kumulativ uppdatering som är en tidigare version än GDR-grenversion av den här säkerhetsuppdateringen kan lyckas och delvis över säkerhetsuppdatering för GDR-grenen.

 • 3045324 MS15-058: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2014 GDR: 14 juli 2015

  Följande är ett känt problem i säkerhetsuppdateringen 3045324. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045324.
  • Installationen av en kumulativ uppdatering som är en tidigare version än GDR-grenversion av den här säkerhetsuppdateringen kan lyckas och delvis över säkerhetsuppdatering för GDR-grenen.

Icke-relaterade korrigeringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även följande icke-relaterade problem:
 • 2969896 KORRIGERA: Data skadas i ett grupperat index när du kör återskapa online index i SQL Server 2012 eller SQL Server-2014
 • 3027857 KORRIGERA: 832 fel efter installation av uppdateringen MS14 044 till SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008
 • 3027860 Fel 17066 eller 17310 när SQL Server startas
 • 3054530 KORRIGERA: Skadas på sidorna av sekundära replik när du ändrar den sekundära repliken till oläsbara
 • 3067257 KORRIGERA: Partiellt resultat i en fråga på en klustrad columnstore index i SQL Server-2014

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

SQLServer 2008
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045305-x86.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för x 64-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045305-x64.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för Itanium-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045305-IA64.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045303-x86.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för x 64-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045303-x64.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för Itanium-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045303-IA64.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045311-x86.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för x 64-baserade system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045311-x64.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045308-x86.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för x 64-baserade system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045308-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Uppdatera loggfilen%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\<TimeStamp>\MSSQLServer\Summary_<MachineName>_<Timestamp>.txt</Timestamp> </MachineName> </TimeStamp>
Särskilda instruktionerUppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server 2008 som är grupperade.

Om SQL Server 2008-kluster har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först och sedan söka igenom och gälla den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.
Krav på omstartDet krävs en omstart för instansen av SQL Server om filer används.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.
Information om borttagningFör alla utgåvor av SQL Server 2008 som stöds: Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationGDR-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045305

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045303

GDR-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 4:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045311

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 4:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045308
SQL Server 2008 R2
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045313-x86.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för x 64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045313-x64.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045313-IA64.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045312-x86.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för x 64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045312-x64.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045312-IA64.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045316-x86.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 x 64-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045316-x64.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045314-x86.exe
QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 x 64-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045314-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Uppdatera loggfilen%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\<TimeStamp>\MSSQLServer\Summary_<MachineName>_<Timestamp>.txt</Timestamp> </MachineName> </TimeStamp>
Särskilda instruktionerUppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server 2008 R2 som är grupperade.

Om SQL Server 2008 R2-kluster har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först och sedan söka igenom och gälla den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.
Krav på omstartDet krävs en omstart för instansen av SQL Server.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.
Information om borttagningFör alla utgåvor av SQL Server 2008 R2:
Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationGDR-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045313

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045312

GDR-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045316

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045316
SQLServer 2012
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör GDR-uppdatering för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045318-x86.exe
För GDR-uppdatering för SQL Server 2012 för x 64-baserade datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045318-x64.exe
QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045317-x86.exe
QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för x 64-baserade datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045317-x64.exe
För GDR-uppdatering för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045321-x86.exe
För GDR-uppdatering för SQL Server 2012 för x 64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045321-x64.exe
QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045319-x86.exe
QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för x 64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045319-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Uppdatera loggfilen%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\<TimeStamp>\MSSQLServer\Summary_<MachineName>_<Timestamp>.txt</Timestamp> </MachineName> </TimeStamp>
Särskilda instruktionerUppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server 2012 som är grupperade.

Om SQL Server 2012 klustret har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först och sedan söka igenom och gälla den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.
Krav på omstartDet krävs en omstart för instansen av SQL Server om filer används.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.
Information om borttagningFör alla utgåvor av SQL Server 2012:

Uppdatera borttagningen avviker med scenariot på följande sätt:

Scenario 1: Om SQL Server har installerats utan SQL Server Master Data Services (MDS) på samma dator, kan du ta bort uppdateringen med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Du behöver inte ta bort SQL Server-motorn.

Scenario 2: Om SQL Server har installerats med MDS på samma dator, gör du följande:
 1. Ta bort uppdateringen för SQL Server-motorn med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Du behöver inte ta bort SQL Server-motorn.
 2. Säkerhetskopiera databasen MDS.
 3. Ta bort komponenten MDS.
 4. Installera om komponenten MDS.
 5. Tillämpa alla nödvändiga SQL Server servicepack och service uppdateringar före säkerhetsuppdatering versionen att MDS.

Scenario 3: Om MDS installeras på en dator som inte har installerat SQL Server motorn, så här:
 1. Säkerhetskopiera databasen MDS.
 2. Ta bort komponenten MDS.
 3. Installera om komponenten MDS.
 4. Tillämpa alla nödvändiga SQL Server servicepack och service uppdateringar före säkerhetsuppdatering versionen att MDS.

FilinformationGDR-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 1:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045318

QFE-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 1:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045317

GDR-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045321

QFE-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045321
SQLServer 2014
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör GDR-uppdateringen av SQL Server-2014 för 32-bitars system
SQLServer2014-KB3045324-x 86-ENU.exe
För GDR-uppdateringen av SQL Server-2014 för x 64-baserade system:
SQLServer2014-KB3045324-x 64-ENU.exe
QFE-uppdatering för SQL Server-2014 för 32-bitars system
SQLServer2014-KB3045323-x 86-ENU.exe
QFE-uppdatering för SQL Server-2014 för x 64-baserade system:
SQLServer2014-KB3045323-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Uppdatera loggfilen%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\12\Setup Bootstrap\LOG\<TimeStamp>\MSSQLServer\Summary_<MachineName>_<Timestamp>.txt</Timestamp> </MachineName> </TimeStamp>
Särskilda instruktionerUppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server-2014 som är grupperade.

Om SQL Server-2014-kluster har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först och sedan söka igenom och gälla den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.
Krav på omstartDet krävs en omstart för instansen av SQL Server om filer används.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.
Information om borttagningFör alla utgåvor av SQL Server-2014, så här:
 1. Säkerhetskopiera databasen MDS.
 2. Ta bort komponenten MDS.
 3. Installera om komponenten MDS.
 4. Tillämpa alla nödvändiga SQL Server servicepack och service uppdateringar före säkerhetsuppdatering versionen att MDS.

FilinformationGDR-uppdateringar för SQL Server-2014:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045324

QFE-uppdateringar för SQL Server-2014:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3045323

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
SQLServer2008-KB3045303-IA64.exe544AAF4E2C4C3448C65FD7C92F072233DF3E8217100D51CCEB84366275531891A918AD41B64A02BB2BCC24FD4F633A963EDFEA95
SQLServer2008-KB3045303-x64.exeB3C677B1410D8707A30514A037C1080BC0B6E70D623E09598B28E931801E1542AF98769EBD5AC245DC33173499F7E6D7F7C89E9A
SQLServer2008-KB3045303-x86.exeD2E7E82FD524F8135294BA9242776470519F739B0579A2361284E51B483312440D00B0AC317D732894E42BFE172C6CADA57E4DB2
SQLServer2008-KB3045305-IA64.exeAB09B42736FEA9638F901C1A802EAB78CE229BC03B0EEA3349B548A7816B34B06E11472AC60F75A887E10DE89BEFB3C9110009C2
SQLServer2008-KB3045305-x64.exeB3EAF5A2FA2D77F5F9B54D306A3895DC4E3166D014D22FDBE3F860CEDBB4B26BE5DE5DF65E912FD82D5917906BF6FCC4898542CB
SQLServer2008-KB3045305-x86.exeFB6A21F80ADBD0308EEF601B4E6B2F3CD0673EC786196906574554390E4CDC0D85B9F48858F26F10B3DD83A1D0D080214C9A6425
SQLServer2008-KB3045308-x64.exeC3E95302146020A9AE5E460A5233C404FF28473832E3CB421530E27ADDCA9D29908FC8671A739EEC62F5570A1A5284022C37571A
SQLServer2008-KB3045308-x86.exe5B6D0C9E47B7FE6600916B3C863F6E18D161AD54B09E5705333CEF4A5D58E727BA728F76D24C064DAFD72E72ACBB2449CB6C9BA8
SQLServer2008-KB3045311-x64.exe37A197C60990D2E83E98D1090109A4AB3F2ABE4B51E90F94E0274D46ECCF0EC603926783E19641FF10A47351F96319AC5DAA48F9
SQLServer2008-KB3045311-x86.exe30561AEF89C6D174FEE7B77BED6B3B8539542558B52D4692655C0C4A5D4391665F6BD14BEF78246CA2663F284B55DA1293598093
SQLServer2008R2-KB3045312-IA64.exe848DC578D2AF702E6481242BB38D66BC69C75F455313000E8F5E86D684D60972325CDD41A7F5E897B3420FDAA93B415B1B45A4E0
SQLServer2008R2-KB3045312-x64.exeD2F037C8627B18662FE53F583AF3B4FACFBF8A9172F31C407AE9C152B6FEA96C2566053F1717A90FB75558C4005D6E3A1845CF7A
SQLServer2008R2-KB3045312-x86.exe8EA13902258CD17DA157C5B62777ECB41BA1D3A42603C6D68AC1E154DCE25B39DF4B7DA55FB630610086585D1E96967E63AA8397
SQLServer2008R2-KB3045313-IA64.exe98AE6B0DF61F359819975B64A42ACDB575D6823E3BC905B436D29DB1567E342AF98591D7E0489AA6741DDDB9C478C4840EBF80A8
SQLServer2008R2-KB3045313-x64.exeB618DDD387BA863EBF4C432AB0CB54C3A433BC12938F7199F6DD4AC708C1A14F02AA1B1CEF1ECC9F56152EBB85169E9992DA4260
SQLServer2008R2-KB3045313-x86.exe88CEFBD7FC3F0A0F5C8AE02051F7AAF200E04DF330C23C7E23E46F6FF145CA3D9F7509C5EFA3393B0F56BD70770A8A2C62006200
SQLServer2008R2-KB3045314-x64.exe5C8070DCF7080228708809E27826AA366006472243FA0BF3D799AF860C201BE3FA1241E3115E6D29399B4FD1413934E90EC70C47
SQLServer2008R2-KB3045314-x86.exe24395C1F2A0F517336393176115710DB181D160EDAAC57D4EDB7AD7D57634DFC0BE3A8CD395B71DE269DB984EDB83AE6D9E4C1C5
SQLServer2008R2-KB3045316-x64.exe3AA4D820553B1E5D96735541CBB55D97322C286EF8A45DE74DE1EF4559AB7A6C24427306C592A7A0C21994A8B81A70B1E6211869
SQLServer2008R2-KB3045316-x86.exe9A2F7F26EC9780EDD232A37B7A5BA557155D55AC53ED493F14915F03162704B55D90831F1B236865AB2956D11F4B5E83A85CFE77
SQLServer2012-KB3045317-x64.exeDC222C42CB297AF745206FEC69284DE68564034FD01DE2DB4B4A9B296B52F3EC8A38BDEEC15536164C43CD76EB63A89BB36B8F18
SQLServer2012-KB3045317-x86.exeEC5FC12A75627F26D21C0EAD8752AF37FF9162F44CA1EEF6C860CA5A009753CD6041B7670DC88B026463EA0AEC55BA378E00DD8B
SQLServer2012-KB3045318-x64.exe3907D610C8617006511645EF893519FA561BF20DA1B0FA9A1F99953D58D06EC110AE2DF6240DD434ECDFBECA0258BA47E984F5BE
SQLServer2012-KB3045318-x86.exe46A963922F513CB1394D96D970536D9EF3B8BB810F07D2CE1112B5AD33DACE494DD8533A6C2F26660ABC26BA57E7B2083994F6C2
SQLServer2012-KB3045319-x64.exe5E52E0CAB1C79474394FDC05412BF83B99FB0465871624153BE73E211D66E7302802E3D2DFBC3CEF7CB69CED1DF4F7EE7C6E3E32
SQLServer2012-KB3045319-x86.exeB41DD0EF2538C3ACC049BA703FA21FB5D74B7E3CCC4687F108FC4F517CD72664F36A325BBA0C30E5DDAE4D4B5C94FF83832291DE
SQLServer2012-KB3045321-x64.exe458032F7BDA3F45C0641C5417628034080297F4F20B65E8A0997C294AEE2C5F473CEE84E90DD94D1D89A15EFCF70DA292BA7C468
SQLServer2012-KB3045321-x86.exeDD99F1E0E54C944122DEB5AC24A1853D118C7D1F7DBBF3BCC66C9458D64B6211FDF6F0ED71EA261E748D4AC1A5B20C7BF929DA5A
SQLServer2012-SetupData-KB3045317-x64.exeFA22708FBD878C8381FEDB87E55D7F5CB0C4994F9412997C4BC8A5DD47D97B366B5FF955AAE3330BB8AF1F9D4B1F11150A801538
SQLServer2012-SetupData-KB3045317-x86.exe82F287862821AD76C3071004FA066E6FED09CE041C4045BD64BC63D7D4767FE30FC7C11550C483E9ACC8EE54739072E951920BD3
SQLServer2012-SetupData-KB3045318-x64.exe23F5DE270D00DDBCFC41170049C10D6C56C4618390C73BD6B0C5799F6C0C3AD8088D2952DB0AAE5E6F20BD8637D85B03F2570F60
SQLServer2012-SetupData-KB3045318-x86.exe17583390BD873067274B970147859D46FDE0E59C520F1BED26B1F86EFEEE0F89E87EC7DFEF4D58B1E2DC4F49E06F7D1B5F0F4E4D
SQLServer2012-SetupData-KB3045319-x64.exe766261320A7890AEE700F91948117DF94A3C93BA6176931FD3518460E4A83FAA0D191FBB75C9463B64C3152F0EF3D349024B4988
SQLServer2012-SetupData-KB3045319-x86.exe22B4BB837B76966D13B7B991C6AE84AE8B731A53C50E25ED3F08D290E26026099FC978BDCB0E2C84DB4D386195095C9B28E5D298
SQLServer2012-SetupData-KB3045321-x64.exe4E2A29FCDD821AA7E936B474FEB130982784FB37303D0402727C90D47236288E2D01AA0097D32F0ED8CAB190251140F8AA07FD9B
SQLServer2012-SetupData-KB3045321-x86.exeDCB82ADEACF54CFE8811E31C082E8B73FDA2614CD4B903708E9E4D87A6D07B165E0A8D3067EF1487E8AE0CA70383E3E1A7C00B04
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045317-x64.exe97C57F649CC35B498C39FC871BC979648D8C7380AF039510361CBD013CE9C292B6193B5C078F0207FA24123ACA2C447872667A36
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045317-x86.exeE324591F41B144A891E349D157F2984BC0989D99BDFD8F6E7D0376E73BC880E4305CA553DCE968E64C6A5FA1597026A08D042A36
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045318-x64.exe29491F4222CFDBB161E4AF2DBBA3F9BC9E0FDDA9E19A3120BBF06E2F5BD5ED0948B51DB31035162D99DCA3F70A8D82ACE2497EC8
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045318-x86.exeF071FF15877597DFA6B7B327E574C9C77E63DCD7B2AED914A65B88C491AFC2FB095DF05D89594981E1A7713AA825398ABD83D054
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045319-x64.exeE7F85501DAED0FEFB2BFE7D74A664743202A252AC84D11FF27F6C5A480F095F74FC213D1E6E3867712FD8B41AAD24F929EAD88E9
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045319-x86.exe7B34EBDBF448E5A375D7D675823C4E406F55EB8F530BCB8EEA4D8163FB2FF929F23E8085E17BE42AE535521C5D7711FA94810EDE
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045321-x64.exeC6423219609903C8D6233A094CB6B3B928F9DD7D142962FE911421DA5B59BD5B77C9C03BD00643A75879C1E72C96F43ECBE2B9E4
SQLServer2012-SqlSupport-KB3045321-x86.exe060392E40479913E480A879FBB711AAFEA6C928B64286B199D492EB07372C9D50B4FFA1111EBB7EC71F701E8CE4F6AA388CB15EF
SQLServer2014-KB3045323-x64.exe3C983534D2487A4023E908A2813E1A056F0904F2B150ECA61E6CBAE9969DEDA825146C04393914386D2E940AA34448EC9A77F9C2
SQLServer2014-KB3045323-x86.exe887737B05FBBD0D544C7B4AFACD29F693C234D7BCEA23F33BE34313E28E3EED6E09A08BC07A31DFF41367DCC733847ED3458967F
SQLServer2014-KB3045324-x 64-ENU.exe2345A35AE51225898E112702A2012F113A47D5C97A66D85C4FF0BA83E6678BF1187BCDDFA275AE43A7488E3D9E9930618CCAC2D7
SQLServer2014-KB3045324-x 86-ENU.exe63339A6B390AFC9D05643525E4B3932BD3799B088B303FDB2EEB1B2C9E333AD3284B927F8B9A5A14605F9668DF50C15D13B19554
SQLServer2014-SetupData-KB3045323-x64.exe11F40CD79C2550C1F9E4D60E6F02523E27F1E97284C2E85A092A88A7B98F4F176FBBA6F59DA5095CE12A1824183AF21BDE4B976F
SQLServer2014-SetupData-KB3045323-x86.exeF7CC76AA381F8834BDE5644BC254952906C3F5EDBF6899E283AF37222A90AD23DA449E153E92E7DA2425C05BC5A45049F793C6B6
SQLServer2014-SetupData-KB3045324-x 64-ENU.exe674D1FCA609F9D38A535A33A423E3102C629EFAA0528B60BBC974C985277DA9E347A4ACECD4BA230E5188E0EE0A1A28F6216AF04
SQLServer2014-SetupData-KB3045324-x 86-ENU.exeD3D2D9B035AB8FE7024BE7CE7A2C08DF1A994967076D75B9FB4A70DAC80BBB575C0354E703D7B9DC6CDEBDA9C776F3307C84538E
SQLServer2014-SqlSupport-KB3045323-x64.exe28868A34F1387F32B1EDD092F54C86C85E1CC23B646E6EBA561DF5A76524A92F9DBDF170DDC8B4E9BB9FA39FD77740E0F4A5F378
SQLServer2014-SqlSupport-KB3045323-x86.exe1BDF16A3C0539A88D29946CBDE839E67820F8684C6B88D286E617FD98BCFC653E7FE476EFA965C7F2CF2842B1F36B65AD64A7176
SQLServer2014-SqlSupport-KB3045324-x 64-ENU.exeA8CEEE5D667DF9F6488BD980EE837DBB7C823763A9AFEED5E26A90165FDCE859F677A7FB8A8A9655E212B180825DBA12A1A0AED2
SQLServer2014-SqlSupport-KB3045324-x 86-ENU.exe415A7445843CDDFE539E1B65A1FA7D8F1C74C11EB85F26D9C4F4053206649ECA9AD5FA1D19D8ACF8461BFB0C33874F25E81BB5D1
SSDTBI_VS2012_x86_ENU.exe927F64DC29C8288CB883843CD6F48F818895459A041744217CF6929067BC1612DB9C641C2B2C9BB8466AE03499EA30F782592742
SSDTBI_x86_ENU.exeD90A2006889721032B87E49AE43BBE9F6CAFF4A3B1E2EF24B1F3E371996CA0F5A05CF1DD08CAD864637D13C1ED03B7FA9804889F

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3065718 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/03/2015 02:00:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3065718 KbMtsv
คำติชม