Installera supportverktyg från Windows XP-CD:n

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV306794
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs hur du installerar Windows supportverktyg från Windows XP-CD:n.
Mer Information
Windows supportverktyg för Windows XP Professional och Windows XP 64-bitarsversion är avsedda för supporttekniker från Microsoft och erfarna användare som hjälp för att diagnostisera och lösa datorproblem. Beskrivningar av enskilda verktyg finns i onlinedokumentationen för Windows supportverktyg (Suptools.chm).

Windows supportverktyg för Windows XP Professional och Windows XP 64-bitarsversion kan bara installeras på en dator med Windows XP Professional eller Windows XP 64-bitarsversion. Windows supportverktyg för Windows XP Professional och Windows XP 64-bitarsversion kan inte användas för uppgradering av supportverktyg för Microsoft Windows NT eller Microsoft Windows 2000 som är installerade på Windows NT eller Windows 2000.

Du bör ta bort alla tidigare versioner av supportverktyg, även betaversioner av Windows supportverktyg för Microsoft Windows XP Professional och Windows XP 64-bitarsversion, innan du kör installationsprogrammet för supportverktygen.

VIKTIGT! Dessa verktyg är inte lokaliserade. De är skrivna och testade enbart på engelska. Om du använder dem med en annan språkversion av Microsoft Windows XP Professional eller Windows XP 64-bitarsversion fungerar de kanske inte.

Så här installerar du Windows supportverktyg
  1. Sätt in Windows XP-CD:n i enheten.
  2. Dubbelklicka på Den här datorn, högerklicka på CD-ROM-enheten och klicka sedan på Utforska.
  3. Gå till Support\Verktyg och dubbelklicka sedan på Setup.exe.
  4. När Windows Support Wizard startar klickar du på Next.
  5. Klicka på I agree på licensavtalet.
  6. Skriv ditt namn och din organisation och klicka på Next.
  7. Klicka på installationstypen Typical eller Complete och klicka sedan på Next.
  8. Kontrollera installationsplatsen och klicka sedan på Install.
Windows supportverktyg installeras i den mapp som angetts i steg åtta, och en mapp med beteckningen Windows Support Tools läggs till i mappen Program på Start-menyn.

Obs! En utförligare version av detta dokument finns i Support\Verktyg\Readme.htm på Windows XP-CD:n.

Programmet i mappen Program\Support Tools stöds inte i något standardprogram eller någon standardtjänst från Microsoft för support. Du kan emellertid rapportera problem och buggar genom att skicka e-post till stinput@microsoft.com. Microsoft undersöker efter eget omdöme de problem och buggar som rapporteras på detta sätt. Svar garanteras inte.

Programmet (inklusive instruktioner för användning och all dokumentation i tryckt och elektronisk form) tillhandahålls "i befintligt skick" utan några som helst garantier. Microsoft lämnar inte heller några underförstådda garantier, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Du tar själv ansvar för alla risker som kan uppstå genom programmets och dokumentationens användning eller prestanda.

Microsoft, de som har skrivit programmet eller någon annan som har varit inblandad i skapande, framställning eller leverans av programmet är under inga omständigheter skadeståndskyldiga för några som helst skador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av affärsvinster, avbrott i verksamhet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska förluster) som beror på användning av eller oförmåga att använda programmet eller dokumentationen, även om Microsoft har underrättats om möjligheten till sådana skador.
Egenskaper

Artikel-id: 306794 – senaste granskning 12/06/2015 05:08:41 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool kbenv KB306794
Feedback