Så här ger du fjärrhjälp som svar på en Windows Messenger-inbjudan

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV306800
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs steg för steg hur du ger hjälp med funktionen Fjärrhjälp i Windows XP som svar på en Windows Messenger-inbjudan. Med fjärrhjälp kan du upprätta en anslutning till en fjärrdator via Internet. Denna anslutning kan användas för att se datorskärmen, delta i chat i realtid och fjärrstyra datorn (när du har tillåtelse att göra det).

Så ger du hjälp med Fjärrhjälp

Följande villkor måste vara uppfyllda innan du kan använda fjärrhjälp:
 • Både på den lokala datorn och på fjärrdatorn måste Windows Messenger eller ett MAPI-kompatibelt (Messaging Application Programming Interface) e-postprogram som Microsoft Outlook eller Outlook Express användas.
 • Båda datorerna måste vara anslutna till Internet medan fjärrhjälp används.

  Obs! Om din dator skyddas av en brandvägg måste du kanske konfigurera om brandväggen för att fjärrhjälp ska kunna användas. Kontakta nätverksadministratören innan du använder fjärrhjälp.
Så här ger du hjälp med fjärrhjälp
 1. Logga in på Windows Messenger. När du har begärt att få ge fjärrhjälp får du följande Windows Messenger-inbjudan, där Användarnamn anger den person som begär fjärrhjälp:
  Användarnamn bjuder in dig till att använda Fjärrhjälp. Vill du Acceptera (Alt+T) eller Neka (Alt+D) inbjudan?
 2. Klicka på Acceptera eller tryck på ALT+T. Du får följande Windows Messenger-meddelande:
  Du har accepterat inbjudan att börja använda Fjärrhjälp från namn.
Fjärranvändaren tillfrågas om han eller hon accepterar att du är ansluten till datorn. När fjärranvändaren accepterar denna anslutning upprättas fjärrsessionen.

Överst på sidan

Så använder du fjärrhjälp

När fönstret Fjärrhjälp visas återfinns fjärrskrivbordet i höger fönsterruta. Du kan se fjärrdatorskärmen och chatta med användaren i realtid. Om du får tillåtelse kan du ta kontroll över fjärrdatorn.

Obs! Fjärranvändaren bör inte använda musen medan du styr datorn.

Följande funktioner i fjärrhjälp ger dig möjlighet att ge fjärrhjälp:
 • Status-raden:
  Denna rad visar din anslutningsstatus till fjärrdatorn, till exempel:
  • Ansluten till fjärranvändarens namn.

   eller
  • Frånkopplad från fjärranvändarens namn.
 • Knappen Ta kontroll:
  När du klickar på denna knapp tillfrågas fjärranvändaren om han eller hon vill låta dig ta kontroll över fjärrdatorn.

  Obs! Fjärrstyrning måste vara aktiverat på fjärrdatorn. Fjärranvändaren måste också ge sitt tillstånd under sessionen innan fjärrstyrning tillåts.
 • Knappen Skicka en fil:
  Använd denna knapp för att starta filöverföringar mellan den lokala datorn och fjärrdatorn.
 • Knappen Börja prata:
  Använd denna knapp för att inleda en röstchat med fjärranvändaren.
 • Knappen Inställningar:
  Använd denna knapp för att ändra kvalitetsinställningarna efter din anslutningshastighet.
 • Knappen Koppla från:
  Använd denna knapp för att avsluta fjärrhjälpssessionen.
 • Knappen Hjälp:
  Klicka här om du behöver hjälp.
 • Rutan Meddelande:
  Använd denna ruta för att skriva meddelanden till fjärranvändaren i realtid. Klicka på knappen Skicka eller tryck på RETUR för att skicka meddelandet.
 • Fönstret Tidigare meddelanden:
  I detta fönster visas de textmeddelanden som skickas mellan dig och fjärranvändaren samt anslutningsstatus, till exempel Visa bara skärmen.
Överst på sidan

Felsökning

 • Problem: Möjligheten att styra fjärrdatorn är inaktiverad som standard.
  När du försöker ta kontroll över datorn visas följande meddelande:
  Du tillåts inte fjärrkontrollera den här datorn.
  Så här konfigurerar du fjärrdatorn för fjärrstyrning

  Obs! Du måste vara medlem av den lokala administratörsgruppen för att utföra dessa åtgärder.
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Prestanda och underhåll under Välj en kategori.
  3. Klicka på System under eller välj en ikon på Kontrollpanelen.
  4. Klicka på fliken Fjärranvändning och sedan på Avancerat.
  5. Markera kryssrutan Tillåt att den här datorn fjärrstyrs under Fjärrstyrning och klicka sedan på OK.
  6. Klicka på OK i dialogrutan Systemegenskaper.

   Fjärrstyrning är nu aktiverad. Observera att du ändå uttryckligen måste tillåta fjärrstyrning av datorn i varje fjärrhjälpssession.
 • Problem: Datorn förefaller sluta svara.
  När du använder fjärrhjälp över en fjärranslutning kan det verka som om datorn slutar svara (låser sig) eller svarar långsamt. Detta kan bero på en långsam Internet-anslutning. För bästa resultat bör fjärrhjälp användas över en höghastighetsanslutning till Internet.
Överst på sidan

REFERENSER

Om du vill veta mer om hur du ger fjärrhjälp kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306791 How to Provide Remote Assistance in Response to an E-mail Invitation
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 306800 – senaste granskning 12/06/2015 05:08:52 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Messenger 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB306800
Feedback