Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Viktigt om installationen av Windows XP i filen Home.txt

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV306824
Sammanfattning
**********************************************************************

Viktigt om installationen
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Vid installation av ett nytt operativsystem måste flera val göras. Guiden Installera Windows XP och detta dokument leder dig genom dessa val.

Viktigt! Innan du börjar bör du också läsa filen Read1st.txt på CD:n med Windows XP Home Edition. Denna fil innehåller ny information, som inte var tillgänglig när filen Viktigt.txt och produktdokumentationen skrevs, däribland förinstallationsinformation som krävs för att installationen ska lyckas.

Nedan beskrivs hur guiden Installera Windows XP körs och hur Windows XP Home Edition installeras på en enda dator.

======================================================================
INNEHÅLL
======================================================================

Mer Information

======================================================================
1.0 Innan du börjar
======================================================================

När du konfigurerar Windows XP Home Edition måste du lämna information om hur du vill installera operativsystemet. Anvisningarna i denna fil hjälper dig att lämna nödvändig information. För att du ska vara säker på att installationen lyckas bör du göra följande före installationen av Windows XP:

* Kontrollera att maskinvarukomponenterna uppfyller minimikraven.

* Skaffa kompatibel maskin- och programvara, exempelvis uppgraderingspaket och nya drivrutiner.

* Säkerhetskopiera aktuella filer för den händelse att det aktuella operativsystemet måste återställas.

* Bestäm om du vill utföra en uppgradering eller installera en ny kopia av Windows XP Home Edition.


Överst på sidan

1.1 Maskinvarukrav
======================================================================

Innan du installerar Windows XP Home Edition måste du vara säker på att datorn uppfyller följande maskinvarukrav:

* 233 MHz Pentium-processor eller snabbare (eller motsvarande)
* 128 MB rekommenderas (minst 64 MB RAM; maximalt 4 GB RAM)
* 1,5 GB ledigt utrymme på hårddisken
* VGA-bildskärm
* Tangentbord
* Mus eller kompatibelt pekdon
* CD-ROM- eller DVD-enhet


Överst på sidan

1.2 Kontrollera maskin- och programvarukompatibilitet
======================================================================

Guiden Installera Windows XP kontrollerar automatiskt maskin- och programvara och rapporterar möjliga konflikter. För att vara säker på att installationen ska lyckas bör du emellertid avgöra om datormaskinvaran är kompatibel med Windows XP Home Edition innan du startar guiden.

Du kan se listan över kompatibel maskinvara (HCL) på följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/hcl/

Viktigt! Windows XP Home Edition stöder endast de enheter som upptas i HCL. Om din maskinvara inte finns med i listan kan du kontakta tillverkaren och be att få en drivrutin för Windows XP till komponenten. För att program med 16-bitars drivrutiner ska fungera korrekt efteråt bör du be att få 32-bitars drivrutiner från programvarutillverkaren.

Under installationsprocessen kan du använda uppgraderingspaket för att göra befintlig programvara kompatibel med Windows XP Home Edition. Uppgraderingspaket kan erhållas från respektive programvarutillverkare.


Överst på sidan

1.3 Säkerhetskopiera filer
======================================================================

Om du uppgraderar från en tidigare version av Windows bör du säkerhetskopiera dina filer.

Om du använder Microsoft Windows 95 eller Windows 98 måste du kanske installera Windows Säkerhetskopiering. Mer information om hur du installerar och använder Windows Säkerhetskopiering finns i hjälpen till Windows 95 eller Windows 98.

Överst på sidan

1.4 Uppgradera respektive installera en ny kopia
======================================================================

Ett av de första beslut du måste fatta när du har startat guiden Installera Windows XP är om du ska uppdatera ditt aktuella operativsystem eller göra en helt ny installation.

Under en uppgradering byter guiden Installera Windows XP ut befintliga Windows-filer men bevarar befintliga inställningar och program. Vissa program är kanske inte kompatibla med Windows XP Home Edition och fungerar därför kanske inte korrekt efter en uppgradering. Du kan uppgradera till Windows XP Home Edition från följande operativsystem:

* Windows 98 (alla versioner)
* Windows Millennium Edition

Om ditt aktuella operativsystem inte stöds måste du installera en ny kopia av Windows XP Home Edition. Guiden installerar Windows XP Home Edition i en ny mapp. När installationen är klar måste du installera om program och återställa dina inställningar.

Du bör UPPGRADERA om      Du bör INSTALLERA en ny kopia samtliga följande villkor gäller:     om något av följande villkor gäller:===========================     ==============================Du använder redan en tidigare   Hårddisken är tom.version av Windows somstöder uppgradering.   - och -               - eller - Du vill byta ut ditt      Ditt aktuella operativsystem tidigare Windows-operativsystem          stöder inte uppgradering till mot Windows XP.       Windows XP. - och -               - eller - Du vill behålla dina befintliga   Du använder redan ett operativsystem filer och inställningar.       , men du vill inte                   behålla dina befintliga filer och                  inställningar utan göra                  en ren installation.

Om du vill ändra på hur guiden installerar Windows XP Home Edition klickar du på Avancerade alternativ och gör sedan något av följande:

* Ändra standardplatsen för installationsfilerna.
* Lagra systemfiler i en annan mapp än standardmappen (\Windows).
* Kopiera installationsfilerna från CD:n till hårddisken.
* Välj den partition som Windows XP Home Edition ska installeras på.

Om du inte är en erfaren användare bör du använda standardinställningarna.


Överst på sidan


======================================================================
2.0 Köra installationsprogrammet för Windows XP
======================================================================

Guiden Installera Windows XP samlar in information, däribland nationella inställningar, namn och lösenord. Guiden kopierar sedan tillämpliga filer till hårddisken, kontrollerar maskinvaran och konfigurerar installationen. När installationen har slutförts kan du logga in på Windows XP Home Edition. Observera att datorn startas om flera gånger under processen.

Hur guiden Installera Windows XP startas beror på om du uppgraderar eller installerar en ny kopia av Windows XP Home Edition. Bestäm vilken installationsmetod du ska använda, sök upp lämpligt avsnitt i denna text och följ sedan anvisningarna för installationstypen.


Överst på sidan


2.1 Vid installation av en ny kopia (Ren installation)

======================================================================

Om datorns hårddisk är tom eller det aktuella operativsystemet inte stöds måste du starta datorn med hjälp av CD:n Windows XP Home Edition. Vissa nyare CD-ROM-enheter kan starta installationen från CD:n och automatiskt köra guiden Installera Windows XP.

>>> Så här installerar du en ny kopia med hjälp av CD:n

1. Starta datorn med det aktuella operativsystemet och sätt sedan in Windows XP Home Edition-CD:n i CD-ROM-enheten.

2. Om CD:n identifieras automatiskt klickar du på Installera Windows. Guiden Installera Windows XP visas.

Om CD:n inte identifieras automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande sökväg till installationsfilen och ersätt, om det behövs, "d" med bokstaven för CD-ROM-enheten:

d:\setup.exe

3. Tryck på RETUR.

4. När du uppmanas välja en installationstyp väljer du Ny installation och klickar sedan på Nästa.

5. Följ instruktionerna på skärmen.


Överst på sidan

2.2 Vid uppgradering
======================================================================
Uppgraderingsprocessen är enkel. Guiden Installera Windows XP identifierar och installerar lämpliga drivrutiner eller skapar en lista över enheter som inte kunde uppgraderas, så att du kan vara säker på att din maskin- och programvara är kompatibel med Windows XP Home Edition.

>>> Så här uppgraderar du från CD:n

1. Starta datorn med det befintliga operativsystemet och sätt sedan in Windows XP Home Edition-CD:n i CD-ROM-enheten.

2. Om CD:n identifieras automatiskt visas dialogrutan Windows XP Home Edition CD. Starta uppgraderingen genom att klicka på Installera Windows.

Om CD:n inte identifieras automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv sökvägen till installationsfilen och ersätt, om det behövs, "d" med bokstaven för CD-ROM-enheten:

d:\setup.exe

3. Tryck på RETUR.

4. När du uppmanas välja en installationstyp väljer du alternativet för uppgradering och klickar sedan på Nästa.

5. Följ instruktionerna på skärmen.


Överst på sidan


2.3 Samla in användar- och datorinformation
======================================================================

Guiden Installera Windows XP hjälper dig att samla in information om dig och din dator. Även om mycket i denna installationsprocess sker automatiskt behöver du kanske lämna information eller välja inställningar på följande skärmar, beroende på datorns aktuella konfiguration.

* Licensavtal. Om du accepterar villkoren och vill fortsätta med installationsprocessen väljer du Jag accepterar avtalet.

* Välj ett filsystem. Windows XP Home Edition kan automatiskt omvandla partitioner på hårddisken till NTFS, det filsystem som rekommenderas för Windows XP Home Edition. Du kan också välja att behålla dina befintliga filsystem. Vid uppgradering använder guiden det aktuella filsystemet.

* Nationella inställningar. Ändra de nationella inställningarna för system och användare efter olika länder och språk.

* Anpassa programvaran. Skriv hela namnet på den person som denna kopia av Windows XP Home Edition är licensierad till och, om du vill, organisationen.

* Datornamn. Skriv ett unikt datornamn. Guiden föreslår ett datornamn, men det kan du ändra.

* Inställningar för datum och tid. Kontrollera att rätt tid är inställd för den plats du befinner dig på, välj lämplig tidszon och välj sedan om du vill att Windows XP Home Edition ska justeras automatiskt för sommartid.



Överst på sidan

======================================================================
3.0 Starta Windows XP Home Edition
======================================================================

När den information som krävs har samlats in, slutför guiden Installera Windows XP installationen. Datorn startas om flera gånger, och sedan uppmanas du att logga in. När du har loggat in kan du aktivera och registrera din kopia av Windows XP Home Edition, skapa användarkonton och konfigurera om alla inställningar som du har gjort under installationsprocessen.

Viktigt! Du måste ha ett användarkonto som "datoradministratör" för att kunna aktivera och registrera Windows XP Home Edition, skapa användarkonton och ändra datorns inställningar.

Kontrollera kontotypen genom att klicka på Start, Kontrollpanelen och Användarkonton.


Överst på sidan


3.1 Logga in på Windows XP Home Edition
======================================================================

När datorn startar om efter installationen loggar du in på Windows XP Home Edition för första gången. Om du har uppgraderat från en tidigare version av Windows och redan har ett befintligt användarkonto kan du logga in med det kontot och lösenordet.


Överst på sidan

3.2 Skapa ett användarkonto
======================================================================

Ditt användarkonto innehåller uppgifter om ditt användarnamn och lösenord samt dina personliga filer och inställningar. Varje person som använder datorn regelbundet ska ha ett användarkonto. Användarkontot identifieras genom ett användarkonto och ett lösenord, vilka båda skrivs av användaren vid inloggning på datorn. Du kan skapa enskilda användarkonton om du loggar in med ett konto som har administratörsrättigheter.

>>> Så här skapar du ett användarkonto

1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

2. Dubbelklicka på Användarkonton.

3. Klicka på Skapa ett nytt konto.

4. Följ instruktionerna på skärmen.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 306824 – senaste granskning 09/17/2001 10:22:00 – revision: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbinfo KB306824
Feedback