Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kortkommandon i Internet Explorer

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller kortkommandon för Internet Explorer 5.5.
Mer Information
Du kan använda kortkommandon för att visa och utforska webbsidor, förhandsgranska sidor före utskrift, använda rutan Adress, arbeta med favoriter och redigera.

Visa och utforska webbsidor med kortkommandon

Så här visar och utforskar du webbsidor med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på----------------------------------------------------------------------Visa hjälpen för Internet Explorer eller   F1visa sammanhangsberoende hjälp omett objekt i en dialogrutaVäxla mellan helskärm och andra   F11lägen i webbläsarenFlytta framåt bland objekten på en    TAB webbsida, i adressfältet elleri länkfältetFlytta genom objekt på en webbsida,   SKIFT+TABadressfältet eller länkfältetGå till startsidan           ALT+HOMEGå till nästa sida            ALT+HÖGERPILGå till föregående sida          ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEGVisa snabbmenyn för en länk    SKIFT+F10Flytta framåt mellan ramar        CTRL+TAB eller F6Flytta bakåt mellan ramar         SKIFT+CTRL+TABBläddra mot dokumentets     UPPILbörjanBläddra mot dokumentets slut   NEDPILBläddra mot dokumentets början     PGUPi stora stegBläddra mot dokumentets slut    PGDNi stora stegFlytta till dokumentets början    HOMEFlytta till dokumentets slut       ENDSöka på den här sidan             CTRL+FUppdatera den aktuella webbsidan       F5 eller CTRL+RUppdatera den aktuella webbsidan, även om  CTRL+F5tidsstämplarna för webbversionen ochden lokalt lagrade versionen är desammaAvbryta överföringen av en sida          ESCGå till en ny plats           CTRL+O eller CTRL+LÖppna ett nytt fönster             CTRL+NStänga aktuellt fönster         CTRL+WSpara den aktuella sidan           CTRL+SSkriva ut aktuellt sida eller aktiv ram  CTRL+PAktivera en markerad länk         RETURÖppna fältet Sök            CTRL+EÖppna fältet Favoriter          CTRL+IÖppna fältet Tidigare           CTRL+HÖppna flera mappar i fälten    CTRL+klickningTidigare eller Favoriter					

Förhandsgranska med kortkommandon

Så här förhandsgranskar du webbsidor med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på----------------------------------------------------------Ange utskriftsalternativ och skriva ut sidan  ALT+PÄndra pappersstorlek, sidhuvud och sidfot,    ALT+Uorientering och marginaler för sidanVisa den första sidan som ska skrivas ut   ALT+HOMEVisa föregående sida som ska skrivas ut  ALT+VÄNSTERPILSkriva numret på sidan du vill   ALT+AvisaVisa nästa sida som ska skrivas ut  ALT+HÖGERPILVisa den sista sidan som ska skrivas ut   ALT+ENDZooma ut                 ALT+MINUSZooma in                  ALT+PLUSVisa förstoringen i procent    ALT+ZStänga förhandsgranskningsfönstret            ALT+C					

Använda adressfältet med kortkommandon

Så här använder du Adress-fältet med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på-----------------------------------------------------------Markera texten i adressfältet    ALT+DVisa en lista över tidigare skrivna   F4adresserFlytta markören åt vänster i adressfältet till nästa logiska CTRL+VÄNSTERPILavbrott i adressen (punkt ellersnedstreck)Flytta markören åt höger i adressfältet till nästa logiska CTRL+HÖGERPILavbrott i adressen (punkt ellersnedstreck)Lägga till "www." i början och ".com"  CTRL+RETURi slutet av texten du skriver in i adressfältetFlytta framåt i listan över     UPPILmatchningar för Komplettera automatisktFlytta bakåt i listan över     NEDPILmatchningar för Komplettera automatiskt					

Arbeta med Favoriter med hjälp av kortkommandon

Så här arbetar du med Favoriter med hjälp av kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på---------------------------------------------------------Lägga till aktuell sida bland favoriterna  CTRL+DÖppna dialogrutan Ordna Favoriter  CTRL+BFlytta ett markerat objekt uppåt i listan  ALT+UPPILFavoriter i dialogrutan OrdnafavoriterFlytta ett markerat objekt nedåt i      ALT+NEDPILlistan Favoriter i dialogrutan Ordnafavoriter					

Redigera med kortkommandon

Så här redigerar du med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på--------------------------------------------------------Ta bort markerade objekt och kopiera dem  CTRL+Xtill UrklippKopiera markerade objekt till Urklipp CTRL+CInfoga innehållet i Urklipp på  CTRL+Vmarkerad platsMarkera alla objekt på den aktuella webbsidan CTRL+A					
Egenskaper

Artikel-id: 306832 – senaste granskning 12/14/2004 18:05:32 – revision: 2.0

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

 • kbenv kbinfo KB306832
Feedback