Hur du hanterar underdomäner och överordnade domäner i olika organisationer i Office 365, Azure eller Intune

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3070341
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs hur du hanterar underdomäner och överordnade domäner som finns i olika organisationer i Microsoft Office 365, Microsoft Azure eller Microsoft Intune.
MER INFORMATION
Föreställ dig följande:
  • Du har en organisation (till exempel Contoso.onmicrosoft.com) som du vill kontrollera och federera överordnade domänen (till exempel Contoso.com).
  • Du har en annan organisation (t.ex, Fabrikam.onmicrosoft.com) som du vill kontrollera och federera en underdomän (till exempel Fsg.contoso.com) på den överordnade domänen.

Tomanage domäner i det här fallet så här i den ordning de ska anges:
  1. Om du redan har verifierat den överordnade domänen, kan du ta bort den.
  2. Kontrollera och federera underdomänen.
  3. Kontrollera och federera den överordnade domänen.
REFERENSER
Mer information finns i följande resurser:Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3070341 – senaste granskning 06/24/2015 11:21:00 – revision: 2.0

Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Azure cloud services, Microsoft Intune

  • o365 o365e o365m o365022013 o365a kbmt KB3070341 KbMtsv
Feedback