Hur du rensar en Excel-arbetsbok så att den använder mindre minne

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3070372
Symptom
Efter uppgradering till Microsoft Office 2013/2016/Office 365, uppstår ett eller flera av följande problem:

 • Datorn använder mer minne när du öppnar arbetsböcker i Microsoft Excel 2013, spara arbetsböcker eller göra beräkningar i Excel-arbetsböcker.
 • Du kan inte längre öppna så många Excel-arbetsböcker i samma instans som du kan innan du uppgraderade till Excel 2013/2016.
 • När du infogar kolumner i en Excel-arbetsbok visas felmeddelande ett om tillgängligt minne.
 • När du arbetar med ett Excel-kalkylblad, visas följande felmeddelande:

  Det finns inte tillräckligt med minne för att slutföra den här åtgärden.
  Försök med mindre data eller stänga andra program.
  Tänk om du vill öka tillgängligheten för minne:
  -Använder en 64-bitars version av Microsoft Excel.
  -Lägga till minne i enheten.

Orsak
Starta Excel 2013 har förbättringar gjorts som kräver mera systemresurser än tidigare versioner krävs. Den här artikeln identifierar områden i Excel-arbetsböcker som använder mycket minne och beskriver hur du kan göra din arbetsboksfiler arbeta mer effektivt.

Mer information om de ändringar som vi gjorde i Excel 2013 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
3066990 Minne i 32-bitarsversionen av Excel 2013
Lösning
Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning. Om någon av de här metoderna inte hjälper kan du gå vidare till nästa metod.

Obs! Många Excel-arbetsböcker har flera problem som kan problem. När du har avlägsnat problemen körs arbetsboken smidigare.

Överväganden för formatering

Formateringen kan medföra att Excel-arbetsböcker ska bli så stor att de inte fungerar korrekt. Ofta Excel låser sig eller kraschar på grund av formatering problem.

Metod 1: Ta bort överdriven formatering

Mycket formatering i en Excel-arbetsbok kan göra att filen växa och kan orsaka dålig prestanda. Formatering skulle anses vara alltför om du formaterade hela kolumner eller rader med färg eller kantlinjer. Det här problemet uppstår även vid formatering kräver att data kopieras eller importeras från webbsidor eller -databaser. För att eliminera överflödig formatering Använd format renare-tillägget som finns på följande Microsoft-webbplats:
Om du fortfarande har problem när du eliminera överflödig formatering, går du vidare till metod 2.

Metod 2: Ta bort oanvända format

Du kan använda formatmallar för att standardisera de format som du använder i hela arbetsböcker. När celler kopieras från en arbetsbok till en annan, kopieras även deras format. Dessa format fortsätter att göra filen växa och så småningom kan orsaka den "för många olika cellformat" felmeddelande visas i Excel när du sparar tillbaka till äldre versioner av filer.

Det finns många verktyg som tar bort oanvända format. Du kan använda borttagningsverktyget stil så länge du använder en XML-baserade Excel-arbetsbok (det vill säga en xlsx-fil eller an. xlsm-fil). Du hittar verktyget här.

Om du fortfarande har problem när du har tagit bort alla oanvända format, går du vidare till metod 3.

Metod 3: Ta bort villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering kan göra att filen växer. Detta inträffar när den villkorsstyrda formateringen i filen är skadad. Du kan testa filen genom att ta bort den villkorsstyrda formateringen. Gör så här:
 1. Klicka på Villkorsstyrd formateringpå menyfliken Home.
 2. Radera regler i hela kalkylbladet.
 3. Följ steg 1 och 2 för varje kalkylblad i arbetsboken.
 4. Spara arbetsboken med ett annat namn.


Om ta bort villkorsstyrd formatering löser problemet kan öppna den ursprungliga arbetsboken, ta bort villkorsstyrd formatering och sedan använda det igen.

Om du fortfarande har problem när du har tagit bort den villkorsstyrda formateringen, kan du gå vidare till metod 4.

Metod 4: Ta bort former

Lägga till en mängd former i ett kalkylblad också kräver mycket minne. En form definieras som alla objekt som befinner sitter i Excel rutnät. Några exempel är som följer:
 • Diagram
 • Rita former
 • Kommentarer
 • ClipArt-bilder
 • SmartArt
 • Bilder
 • WordArt-objekt
Ofta dessa objekt kopieras från webbsidor eller andra kalkylblad döljs eller sitter på varandra. Användaren är ofta medvetna om att de finns.

Gör så här om du vill söka efter former:
 1. Klicka på Sök och väljpå menyfliken Home och sedan på Markeringsfönster.
 2. Klicka på Figurer på detta blad. Former visas i listan.
 3. Ta bort alla oönskade former. (På ögonikonen anger om formen är synlig).
 4. Upprepa steg 1 till 3 för varje kalkylblad.
Om du fortfarande har problem efter att du tagit bort former, bör du undersöka överväganden som inte hör till formatering.

Överväganden för beräkning

Förutom formatering orsaka beräkningar också krascha och hängande i Excel.

Metod 1: Öppna arbetsboken i den senaste versionen av Excel

Öppna en Excel-arbetsbok för första gången i en ny version av Excel kan ta lång tid om arbetsboken innehåller många beräkningar. Om du vill öppna arbetsboken för första gången har Excel att beräkna arbetsboken och verifiera sedan värdena i arbetsboken. Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

210162 Arbetsbok laddas sakta första gången den öppnas i Excel

925893 Externa länkar kan uppdateras när du öppnar en arbetsbok som senast sparades i en tidigare version av Excel

Om filen fortfarande öppna långsamt när Excel räknar om filen helt och du sparar filen, går du vidare till metod 2.


Metod 2: formler

Titta igenom arbetsboken och undersöka vilka typer av formler som du använder. Vissa formler ta mycket minne. Dessa omfattar följande matrisformler:
 • SÖKNING
 • INDIREKT
 • FÖRSKJUTNINGAR
 • INDEX
 • MATCHA
Det går bra att använda dem för. Dock vara medveten om de områden som du refererar till.

Formler som refererar till hela kolumner kan orsaka dålig prestanda i xlsx filer. Stödrastrets storlek växte från 65 536 rader till 1 048 576 rader och 256 (IV) kolumner till 16 384 kolumner i (XFD). Ett populärt sätt att skapa formler, även om bästa praxis, var att referera till hela kolumner. Om du refererar till en kolumn i den gamla versionen du inklusive endast 65 536 celler. I den nya versionen du refererar till mer än 1 miljon kolumner.

Anta att du har följande LETARAD:
=VLOOKUP(A1,$D:$M,2,FALSE)

I Excel 2003 och tidigare versioner det här LETARAD refererar till en hel rad med endast 655,560 celler (10 kolumner x 65 536 rader). Men med nya, större rutnätet, samma formel refererar nästan 10,5 miljoner celler (10 kolumner x 1,048,576 rader = 10,485,760).

Lös problemet genom att rekonstruera formler om du vill referera till dessa celler som krävs för dina formler.

Obs! Kontrollera dina definierade namn för att se till att du inte har andra formler som refererar till hela rader eller kolumner.

Obs! I det här scenariot inträffar också om du använder hela rader.

Om du fortsätter erfarenhet problem när du har ändrat dina formler för att referera till celler som används, kan du gå vidare till metod 3.

Metod 3: Beräkna hela arbetsböcker

Begränsa de formler som gör beräkningar i arbetsböcker. Detta är viktigt av två skäl:
 • Du försöker öppna filen via nätverket.
 • Excel försöker beräkna stora mängder data.
I stället för att göra beräkningar över nätverk innehåller formeln i en arbetsbok och sedan skapa en enkel länk från en arbetsbok till en annan.

Om du fortfarande uppstår problemet när du ändrar dina formler för att referera till celler i stället för att beräkna hela arbetsböcker kan du gå vidare till metod 4.

Metod 4: Ej beständiga funktioner

Begränsa användningen av ej beständiga funktioner i en arbetsbok. Du har inte tillgång till hundratals celler som använder idag eller nu fungerar. Om du behöver ha aktuellt datum och tid i ett kalkylblad använder du funktionen en gång och referera funktionen via ett definierat namn i en länk.

Om du fortfarande uppstår problemet när du begränsa flyktiga formler kan du gå vidare till metod 5.

Metod 5: Matrisformler

Matrisformler är kraftfulla. Men de måste användas på rätt sätt. Det är viktigt att inte lägga till fler celler än måste du ha i din matris. När en cell i matrisen har en formel som kräver beräkning, görs beräkningen för alla celler som refereras till i formeln.

Mer information om hur arrayer fungerar finns på följande Microsoft-webbplats:
Om du fortsätter att problemet uppstår när du har uppdaterat din matrisformler kan du gå vidare till metod 6.

Metod 6: Definierade namn

Definierade namn används för att referera till celler och formler i arbetsboken för att lägga till ett "eget namn" i dina formler. Du bör kontrollera om alla definierade namn som länkar till andra arbetsböcker eller tillfälliga Internet-filer. Dessa länkar är oftast onödigt och fördröjer inledandet av en Excel-arbetsbok.

Du kan använda den Namn-hanteraren Visa dolda definierade namn som kan visas i Excel-gränssnittet. Det här verktyget kan du visa och ta bort de definierade namnen som du behöver.

Om Excel fortfarande kraschar och hänger sig när du tagit bort alla onödiga definierade namn, går du vidare till metod 7.


Metod 7: Länkar och hyperlänkar

Excel är att hämta aktuella data från andra kalkylblad. Inventera och externa filer som länkar. Excel har inte någon gräns för hur många Excel-arbetsböcker kan länkas, även om det finns flera problem som kan uppstå. Testa filen utan länkar att avgöra om problemet finns i filen eller i någon av de länkade filerna.

Flytta på

Dessa är de vanligaste problem som orsakar hängande och krascha i Excel. Om du fortfarande har krascha och hängande i Excel bör du öppna en biljett stöd med Microsoft.
Mer Information
Om ingen av dessa metoder har gjort en skillnad bör du antingen flytta till en 64-bitars version av Excel eller dela arbetsboken problem i olika arbetsböcker.
XL2013 Excel minne slutföra denna åtgärd datauppgraderingens prestanda


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3070372 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/10/2015 00:53:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Excel 2016, Microsoft Excel 2013

 • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB3070372 KbMtsv
คำติชม