Office svar och röstning alternativ i e-postmeddelanden mellan lokal och Exchange Online-användare visas inte korrekt i en hybrid-distribution

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3070442
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Föreställ dig följande:
 • Du har en hybrid distribution av lokala Microsoft Exchange Server och Exchange Online i Office 365.
 • Lokal miljö innehåller både 2013 för Microsoft Exchange Server-baserade servrar och Microsoft Exchange Server 2010-baserade servrar.
 • En Exchange Online-användare skickar ett e-postmeddelande till en lokal användare eller en lokal användare skickar ett e-postmeddelande till en Exchange Online-användare.
I det här fallet händer användare följande:
 • Office e-posttips och svar visas inte på rätt sätt.
 • Röstknappar alternativ i meddelanden saknas eller visas inte korrekt.
ORSAK
Det här problemet kan uppstå om fjärrdomänen inställningar saknas eller är felaktigt inställd.
LÖSNING
Lös problemet genom att uppdatera fjärrdomän inställningar i Office 365. Gör något av följande för din situation så här:.

Scenario: Exchange Online-användare kan inte visa-frånvarande svar och röstar alternativ för lokala användare

 1. Ansluta till Exchange Online via fjärranslutna Windows PowerShell. Mer information finns i Ansluta till Exchange Online använder remote PowerShell.
 2. Kör följande kommandon i vilka "contoso.com" är primär SMTP-adress för lokala användare. Om du har flera primära SMTP-adressutrymmen för användare i organisationen kan du upprepa dessa steg för varje domän.
  New-RemoteDomain "contoso.com" -DomainName "contoso.com"
  Set-RemoteDomain "contoso.com" -TNEFEnabled $true -AllowedOOFType "InternalLegacy"
 3. Testa om du vill kontrollera att problemet är löst.

Scenario: Lokala användare kan inte visa-frånvarande svar och röstar alternativ för Exchange Online-användare

 1. Öppna Exchange Management Shell på lokal server som kör Exchange Server och kör följande kommandon:
  Get-RemoteDomain | FL Name
  Obs! Det kan finnas flera domäner som visas i utdata. Observera det domännamn som motsvarar hybrid-domän. Det ska likna "Hybrid domän - contoso.mail.onmicrosoft.com."
  Set-RemoteDomain "Hybrid Domain - contoso.mail.onmicrosoft.com" -AllowedOOFType "InternalLegacy" -TNEFEnabled $true
  Obs! I det här kommandot "Hybrid domän - contoso.mail.onmicrosoft.com" motsvarar det värde som motsvarar till hybrid-domän som du har hämtat genom att köra kommandot första.
 2. Testa om du vill kontrollera att problemet är löst.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3070442 – senaste granskning 04/27/2016 05:32:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3070442 KbMtsv
Feedback