Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Vanliga lösningar på problem med inloggning på Windows Messenger-konto

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Mer Information

Felsökning av typiska inloggningsproblem

Om du har problem med att logga in kan det bero på följande:
 • Felmeddelandet "Servern svarar inte" visas vid försök att logga in i Windows Messenger. Om du vill veta mer om hur du löser det här problemet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  307293 Felmeddelandet Servern svarar inte visas vid inloggning i Messenger (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Även om de flesta inloggningsnamn inte är skiftlägeskänsliga är vissa namn det. Om du har problem med att logga in kontrollerar du att inloggningsnamnet är korrekt inskrivet.
 • Om du har använt ett Hotmail-konto för att logga in i en tidigare version av Windows Messenger men inte har använt Hotmail-kontot för något annat ändamål, kan det hända att Hotmail-kontot inte finns längre. Ett Hotmail-konto tas bort om det inte används under de tio första dagarna efter registreringen eller under 60 dagar i följd därefter.

  Du kan kontrollera att Hotmail-kontot fortfarande finns genom att logga in på det på följande MSN-webbplats:Om du inte kan logga in på Hotmail kan du inte logga in i Windows Messenger med detta inloggningsnamn. Eftersom det inte går att aktivera ett borttaget Hotmail-konto igen måste du registrera dig för ett nytt Hotmail-konto. När du har skapat ett nytt konto loggar du in i Windows Messenger med det nya inloggningsnamnet (det innehåller "@hotmail.com"). Du kan registrera ett nytt Hotmail-konto på följande MSN-webbplats:
 • Du kan skapa ett .NET Passport-konto med valfri e-postadress och sedan logga in i Windows Messenger med ditt nya .NET Passport-inloggningsnamn och lösenord.

  Registrera ett nytt .NET Passport-konto på följande Microsoft-webbplats:Mer information om .NET Passport finns i avsnittet Logga in i Windows Messenger med .NET Passport i den här artikeln.
Överst på sidan

Logga in i Windows Messenger med .NET Passport

Microsoft .NET Passport är en samlingstjänst som gör att du kan använda ett e-postnamn och ett lösenord på alla microsoft.com-anslutna webbplatser och ett växande antal deltagande webbplatser på Internet. Om du har .NET Passport behöver du bara komma ihåg ett enda inloggningsnamn och ett enda lösenord. När du har loggat in på en deltagande webbplats kan du logga in på andra deltagande webbplatser. Dessutom kan du lagra information om dig i din inloggningsprofil för .NET Passport så att du inte behöver skriva in den igen när du besöker deltagande webbplatser.

.NET Passport ger säkerhet. .NET Passport bidrar till att skydda din information genom kraftfull krypteringsteknik och omfattande sekretessprinciper. Du har kontroll över vilka webbplatser som har tillgång till informationen i ditt Passport, även e-postadresser och vanliga postadresser, utom i de fall som beskrivs i säkerhetspolicyn för .NET Passport. .NET Passport har också skydd för sekretess på allmänna eller delade datorer. Exempelvis tas all personlig information med anknytning till .NET Passport bort från datorn.

Om du vill ha ett .NET Passport, verifiera ditt befintliga .NET Passport eller ta reda på mer om fördelarna med .NET Passport besöker du följande Microsoft-webbplats:

Felsökning av problem med .NET Passport

Om det står "dittanvändarnamn@dindomän (E-postadress inte verifierad)" för ditt namn och du inte kan ändra det, har du inte verifierat din e-postadress hos .NET Passport. När du registrerar dig för .NET Passport skickas ett verifieringsmeddelande till e-postadressen du har registrerat hos .NET Passport. Du måste verifiera e-postadressen genom att klicka på länken i verifieringsmeddelandet. Om du inte har fått något meddelande eller om du har tagit bort verifieringsmeddelandet får du ett nytt så här:
 1. Besök följande webbplats för medlemstjänster i .NET Passport:
 2. Klicka på länken Hjälp .
 3. Klicka på länken Återställa ditt .NET Passport-lösenord och sedan på Kontakta oss längst ned i Hjälp-fönstret.
 4. Fyll i formuläret Kontakta oss och be att få ett nytt verifieringsmeddelande.
 5. Verifiera e-postadressen genom att följa instruktionerna i verifieringsmeddelandet.
Om du ändå inte får något verifieringsmeddelande inaktiverar du alla skräppostfilter som kan stoppa det eller kontrollerar hos Internet-leverantören att meddelandet inte har fastnat på servern.

Om ditt .NET Passport inte identifieras i Windows Messenger besöker du någon av följande Microsoft .NET Passport-webbplatser och kontrollerar att ditt Passport-konto identifieras:
eller
Om ditt Passport-konto identifieras på .NET Passport-webbplatsen men inte i Windows Messenger, är servrarna för meddelandetjänsten kanske inte tillgängliga för tillfället. Lös problemet genom att vänta en stund och sedan försöka igen.

Om ditt Passport-konto inte identifieras på .NET Passport-webbplatsen skapar du ett nytt .NET Passport-konto med valfri e-postadress och loggar sedan in på Windows Messenger med ditt nya inloggningsnamn och lösenord för .NET Passport. Du kan registrera ett nytt .NET Passport-konto på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Logga in första gången

När du loggar in i Windows Messenger för första gången skriver du ditt fullständiga inloggningsnamn (till exempel dittanvändarnamn@dindomän) och ditt .NET Passport-lösenord. Kom ihåg att lösenorden är skiftlägeskänsliga, vilket innebär att du måste använda samma stavning samt samma små och stora bokstäver varje gång du loggar in på kontot.

Om du inte vill skriva ditt lösenord varje gång du loggar in markerar du kryssrutan Spara mitt namn och lösenord på den här datorn.

Obs! Kom ihåg att alla som använder datorn kan logga in om du markerar den här rutan.

Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Logga in manuellt

 1. Starta Windows Messenger och klicka på länken Klicka här om du vill logga in på hemsidan.

  Du kan även starta Windows Messenger och sedan klicka på Logga inArkiv -menyn.
 2. Skriv ditt fullständiga inloggningsnamn (till exempel dittanvändarnamn@dindomän) och ditt lösenord. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga, så använd samma stavning och samma stora och små bokstäver som när du registrerade dig för kontot.
 3. Om du inte vill skriva ditt lösenord varje gång du loggar in markerar du kryssrutan Spara mitt namn och lösenord på den här datorn.
Överst på sidan

Logga in automatiskt

 1. Starta Windows Messenger.
 2. Verktyg -menyn klickar du på Alternativ.
 3. Klicka på fliken Inställningar och sedan på Kör alltid det här programmet när Windows startar.
 4. Nästa gång du loggar in i Windows Messenger klickar du på Spara mitt namn och lösenord på den här datorn.
När du har slutfört den här proceduren loggas du in automatiskt varje gång du startar datorn.

Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Logga in via ett LAN

Om du har problem med att ansluta till tjänsten via ett lokalt nätverk (LAN) använder du kanske en felaktig proxyinställning. Lös problemet genom att kontrollera om du har en felaktig proxyinställning.

Obs! Använd inte inställningen som beskrivs här utan godkännande från nätverksadministratören eller Internet-leverantören.
 1. Verktyg -menyn klickar du på Alternativ.
 2. Klicka på fliken Anslutning och kontrollera att kryssrutan Jag använder en proxyserver inte är markerad.
Om du behöver använda en proxyserver i din miljö kan du få konfigurationsinformation från nätverksadministratören eller Internet-leverantören. Om servern fungerar och du ändå inte kan ansluta bör du kontakta nätverksadministratören för att få inställningarna som krävs för att du ska kunna använda Windows Messenger via ditt LAN.

Om du ändå inte kan ansluta till Windows Messenger fastän du är ansluten till Internet kontrollerar du status för din Windows Messenger-server på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Logga in via en brandvägg eller NAT

Windows Messenger är konfigurerat för att köras så snart du sätter på datorn. När du ansluter till Internet ansluter Windows Messenger automatisk till sin server, också bakom en brandvägg eller NAT (Network Address Translation). Först görs ett försök till direkt anslutning så att du kan använda alla funktioner. Om detta inte går används samma HTTP-anslutning som när standardwebbläsaren ansluter till Internet.

VIKTIGT!: Om webbläsaranslutningen används för Windows Messenger kan du skicka snabbmeddelanden, men vissa funktioner som att ringa upp, skicka filer eller ansluta till andra meddelandetjänster är kanske inte tillgängliga.

Så här kontrollerar du din anslutningstyp:
 1. Starta Windows Messenger.
 2. Verktyg -menyn klickar du på Alternativ.
 3. Klicka på fliken Anslutning .

  Din anslutningstyp anges längst ned på fliken. Följande meddelande kan till exempel visas:
  Du är ansluten till Windows Messenger och använder webbläsarens standardinställningar.
För att du ska få tillgång till alla funktioner och inte behöva använda standardwebbläsaranslutningen, kan du be systemadministratören att konfigurera nätverket med information från direkthjälpen för Windows Messenger. Hänvisa administratören till "Configure Your Network for Voice Communications and File Transfer" i handledningen för nätverksadministratörer. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Lösenordsproblem

På Hotmail har hanteringen av skiftlägeskänsliga lösenord nyligen ändrats. Därför kan vissa medlemmar som har lösenord med både stora och små bokstäver inte logga in i Windows Messenger. Om du har ett lösenord med både små och stora bokstäver måste du skriva det exakt som du skrev det första gången, fastän du kan logga in på annat sätt på Hotmail.

Så här ändrar du ditt .NET Passport-lösenord:
 1. Starta Windows Messenger.
 2. Verktyg -menyn klickar du på Alternativoch sedan på Konton.
 3. Under .NET Passport-kontoklickar du på Medlemstjänster.
 4. På sidan Medlemstjänster klickar du på Ändra mitt lösenordoch följer sedan instruktionerna för ändring av lösenordet.
Lösenord är skiftlägeskänsliga. Du måste använda samma stavning och samma stora och små bokstäver varje gång du loggar in. Du kan ändra ditt lösenord när som helst. Av säkerhetsskäl kan det vara bra att byta lösenord med jämna mellanrum.

Om du har glömt ditt .NET Passport återställer du det så här:
 1. Öppna dialogrutan för inloggning i Windows Messenger eller besök följande webbplats för medlemstjänster i .NET Passport:
 2. Klicka på Jag har glömt mitt lösenord så inleds en återställningsprocess för lösenord på webbplatsen.
Kom ihåg följande riktlinjer:
 • Lösenordet får inte innehålla några blanksteg.
 • Lösenordet måste vara minst sex tecken långt.
 • Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 307294 – senaste granskning 08/05/2005 11:01:47 – revision: 5.0

 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
 • kbenv kbinfo kbnetwork KB307294
Feedback