Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Återställa datorn när ett skadat register hindrar Windows XP från att starta

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs återställning av en dator med Windows XP, som inte startar på grund av en skada i registret. Proceduren garanterar inte att datorn kan återställas helt till ett tidigare tillstånd. Du bör emellertid kunna återställa data.

Varning! Följ inte anvisningarna i den här artikeln om datorn har ett OEM-installerat operativsystem. System-registreringsdatafilen i OEM-installationer skapar lösenord och användarkonton som inte fanns tidigare. Om du följer anvisningarna i den här artikeln kan du kanske inte logga in i återställningskonsolen igen för att återställa de ursprungliga registreringsdatafilerna.

Du kan reparera ett skadat register i Windows XP. Skadade registerfiler kan orsaka en rad olika felmeddelanden, som i vissa fall beskrivs i Knowledge Base.

I den här artikeln förutsätter vi att de vanliga återställningsmetoderna har misslyckats och att endast Återställningskonsolen ger tillgång till datorn. Om det finns en säkerhetskopia från automatisk systemåterställning är detta standardmetoden för återställning. Du bör använda denna säkerhetskopia innan du följer anvisningarna i den här artikeln.

Obs! Byt ut samtliga fem registreringsdatafiler. Om du bara byter ut en eller två kan det medföra problem, eftersom program och maskinvara kan ha inställningar på flera platser i registret.
Mer Information
När du försöker starta eller starta om en dator med Windows XP kan något av följande felmeddelanden visas:
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Fel i registerfil} Registret kan inte läsa in registreringsdata (filen): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE eller dess logg eller dess alternativa version
Systemfel: Lsass.exe
Vid försök att uppdatera ett lösenord visar returstatus att det angivna värdet för det aktuella lösenordet inte är korrekt.

Återställ ett skadat register som hindrar Windows XP från att starta

I proceduren som beskrivs i artikeln används Återställningskonsolen och Systemåterställning. Här anges också alla nödvändiga åtgärder i en viss ordning för att säkerställa att proceduren slutförs fullständigt. När du har slutfört proceduren ska datorn ha återställts till ett tillstånd som liknar det som rådde innan problemet uppstod. Om du har använt NTBackup någon gång och gjort en säkerhetskopia av systemtillstånd, behöver du inte följa instruktionerna i avsnitt två och tre, utan kan gå till avsnitt fyra.

Avsnitt ett

I avsnitt ett startar du Återställningskonsolen, skapar en temporär mapp, säkerhetskopierar befintliga registerfiler till en ny plats, tar bort registerfilerna från den tidigare platsen och kopierar sedan registerfilerna från reparationsmappen till mappen System32\Config. När du har gjort detta skapas ett register som du kan använda för att starta Windows XP. Registret skapades och sparades under den första installationen av Windows XP. Därför går alla förändringar och inställningar sedan installationsprogrammet slutfördes förlorade.

Så här slutför du steg ett:
 1. Sätt in startdisketterna i diskettenheten, eller CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten, och starta sedan om datorn.
  Markera alla alternativ som krävs för att starta datorn från CD-ROM-enheten om du uppmanas göra det.
 2. När skärmen "Välkommen till installationsprogrammet" visas startar du Återställningskonsolen genom att trycka på R.
 3. Om du har en dator med flervalsstart väljer du installationen du vill komma åt från Återställningskonsolen.
 4. Skriv in administratörslösenordet när du uppmanas att göra det. Om det inte finns något administratörslösenord trycker du bara på RETUR.
 5. Skriv följande rader vid Återställningskonsolens kommandotolk, och tryck på RETUR efter varje rad:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Avsluta Återställningskonsolen genom att skriva exit. Datorn startas om.
Obs! Denna procedur förutsätter att Windows XP är installerat i mappen C:\Windows. Se till att ändra C:\Windows till lämplig Windows-mapp, om platsen är en annan.

Om du har tillgång till en annan dator kan du spara tid genom att kopiera texten i steg två och sedan skapa en textfil med namnet "Regcopy1.txt" (till exempel). Använd denna fil genom att köra följande kommando när du startar i Återställningskonsolen:
batch regcopy1.txt
Kommandot Batch i Återställningskonsolen gör det möjligt att bearbeta alla kommandon i en textfil i tur och ordning. När du använder batch-kommandot behöver du inte skriva så många kommandon manuellt.

Avsnitt två

För att kunna utföra åtgärderna i det här avsnittet måste du vara inloggad som administratör eller administrationsbehörig (en användare med ett konto i gruppen Administratörer). Om du använder Windows XP Home Edition kan du logga in som administrationsbehörig. Om du loggar in som administratör måste du först starta Windows XP Home Edition i felsäkert läge. Nedan beskrivs hur du gör.

Obs! Skriv ut de här instruktionerna innan du fortsätter. Du kan inte visa dem när du har startat om datorn i felsäkert läge. Om du använder NTFS-filsystemet bör du också skriva ut instruktionerna från artikeln KB309531 i Knowledge Base. Steg 7 innehåller en referens till artikeln.
 1. Klicka på Start, Avsluta (Stäng av datorn), Starta om och OK (eller klicka på Starta om).
 2. Tryck på F8.

  På en dator som är konfigurerad för att starta med flera operativsystem kan du trycka på F8 när du ser Start-menyn.
 3. Markera lämpligt alternativ för säkert läge med piltangenterna, och tryck sedan på RETUR.
 4. Om du har en dator med flervalsstart markerar du önskad installation med piltangenterna och trycker sedan på RETUR.
I avsnitt två kopierar du registerfilerna från platsen där de säkerhetskopierats med hjälp av Systemåterställning. Denna mapp är inte tillgänglig i Återställningskonsolen och syns vanligen inte vid normal användning. Innan du startar denna procedur måste du ändra flera inställningar när du vill visa mappen:
 1. Starta Utforskaren.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Visning.
 4. Markera Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar, och avmarkera sedan kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas).
 5. Klicka på Ja i dialogrutan som bekräftelse på att du vill visa dessa filer.
 6. Dubbelklicka på enheten där du har installerat Windows XP för att visa en lista över mapparna. Det är viktigt att klicka på rätt enhet.
 7. Öppna mappen System Volume Information. Mappen är inte tillgänglig och är nedtonad, eftersom den är inställd som en extra dold mapp.

  Obs! Den här mappen innehåller en eller flera _restore {GUID}-mappar, t ex "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Obs! Det kan hända att följande felmeddelande visas:
  C:\System Volume Information är inte tillgänglig. Åtkomst nekad.
  Om detta meddelande visas kan du läsa i följande artikel i Microsoft Knowledge Base hur du kan få tillgång till mappen och fortsätta med proceduren:
  309531 Få tillgång till mappen System Volume Information
 8. Öppna en mapp som inte hade skapats vid det aktuella tillfället. Du måste kanske klicka på InformationVisa-menyn för att se när mapparna skapades. Det kan finnas en eller flera mappar som börjar med "RP x under denna mapp. Detta är återställningspunkter.
 9. Öppna en mapp och leta reda på en Snapshot-undermapp. Följande är ett exempel på en sökväg till Snapshot-mappen:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Kopiera följande filer från mappen Snapshot till mappen C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Byt namn på filerna i mappen C:\Windows\Tmp enligt följande:
  • Byt namn på _REGISTRY_USER_.DEFAULT till DEFAULT
  • Byt namn på _REGISTRY_MACHINE_SECURITY till SECURITY
  • Byt namn på _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE till SOFTWARE
  • Byt namn på _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM till SYSTEM
  • Byt namn på _REGISTRY_MACHINE_SAM till SAM
Dessa filer är de säkerhetskopierade registerfilerna från Systemåterställning. Eftersom du har använt registerfilen som skapades av installationsprogrammet, innehåller registret inga uppgifter om att dessa återställningspunkter finns och är tillgängliga. En ny mapp skapas med en ny GUID under System Volume Information, och en återställningspunkt skapas med en kopia av registerfilerna som kopierades i avsnitt ett. Därför är det viktigt att inte använda den senaste mappen, i synnerhet om tidsstämpeln på mappen är densamma som den aktuella tiden.

I den aktuella systemkonfigurationen finns inga uppgifter om de tidigare återställningspunkterna. Du behöver en kopia av registret från en tidigare återställningspunkt för att de tidigare återställningspunkterna ska bli tillgängliga igen.

Registerfilerna som kopierades till Temp-mappen i C:\Windows flyttas, så att filerna säkert är tillgängliga under Återställningskonsolen. Du måste använda dessa filer när du ska ersätta registerfilerna som för närvarande finns i mappen C:\Windows\System32\Config. Återställningskonsolen har begränsad tillgång till mappar och kan därför inte kopiera filer från mappen System Volume.

Obs! Åtgärderna i det här avsnittet förutsätter att du använder filsystemet FAT32.Mer information om hur du får tillgång till mappen System Volume Information med filsystemet NTFS, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309531 Få tillgång till mappen System Volume Information

Avsnitt tre

I avsnitt tre tar du bort befintliga registerfiler och kopierar sedan filerna i Systemåterställning till mappen C:\Windows\System32\Config:
 1. Starta Återställningskonsolen.
 2. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Obs! Vissa av dessa kommandorader kan vara radbrutna för att de ska vara lättare att läsa.
 3. Avsluta Återställningskonsolen genom att skriva exit. Datorn startas om.
Obs! Denna procedur förutsätter att Windows XP är installerat i mappen C:\Windows. Se till att ändra C:\Windows till lämplig Windows-mapp, om platsen är en annan.

Om du har tillgång till en annan dator kan du spara tid genom att kopiera texten i steg två och sedan skapa en textfil med namnet "Regcopy2.txt" (till exempel). Använd denna fil genom att köra följande kommando när du startar i Återställningskonsolen:
batch regcopy2.txt

Del fyra

 1. Klicka på Start och sedan på Alla program.
 2. Klicka på Tillbehör och sedan på Systemverktyg.
 3. Klicka på Systemåterställning och sedan på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt.
Referenser
Om du vill veta mer om hur du använder Återställningskonsolen klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
216417 Installera Återställningskonsolen för Windows
240831 Kopiera filer från Återställningskonsolen till flyttbara media
314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP
Om du vill veta mer om Systemåterställning klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP
261716 Filer tas bort av Systemåterställning under en återställningsprocedur
Om du vill ha mer information om tre sannolika orsaker till registerskador och hur de kan isoleras klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822705 Felsökning av registret för avancerade användare
WinXP
Egenskaper

Artikel-id: 307545 – senaste granskning 03/08/2014 15:25:00 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Feedback