Endast en sida i en flersidig PDF-fil infogas som en bild i Word för Mac

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3075870
Symptom
När du infogar en flersidig PDF-fil som en bild i ett dokument i Microsoft Word 2016 för Mac infogas bara den första sidan i filen.
Workaround
Undvik problemet genom att spara varje sida i PDF-filen som en separat fil. Sedan infoga varje sida separat i Word för Macintosh.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
WD15 Word för Mac PDF en sida bild av flera sidor-objekt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3075870 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/08/2015 03:26:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB3075870 KbMtsv
คำติชม