"Fjärrservern returnerade ' 550 5.2.0 MATCHAREN. ADR. BadPrimary'"fel när en Exchange Online-användare skickar e-post till en extern kontakt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3076419
PROBLEMET
När en Exchange Online-användare försöker skicka e-postmeddelanden till en extern kontakt meddelandena levereras inte och användaren får ett felmeddelande av följande slag:
Det gick inte att leverera till följande mottagare eller grupper:

<Recipient email="" address=""></Recipient>

Det finns ett problem med mottagarens postlåda. Försök skicka meddelandet igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din e-admin.

Fjärrservern returnerade ' 550 5.2.0 MATCHAREN. ADR. BadPrimary; mottagarens primär SMTP-adress är ogiltig eller saknas "
ORSAK
Det här problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Primär SMTP-adress lades inte till extern kontakt proxyadress.
 • En äldre proxyadress anges i extern kontakt proxyadress.
LÖSNING
Lös problemet så här:
 1. Om användaren använder Microsoft Outlook för att skicka e-post, radera externa kontaktens namn i listan Outlook Komplettera automatiskt. Mer information om hur du gör detta finns i Ta bort ett namn från listan Komplettera automatiskt.

  Om detta inte löser problemet, eller om användaren använder Outlook Web App, går du till steg 2.
 2. Kontrollera att Proxyadressen är korrekt i Office 365. Gör så här:
  1. Logga in på Office 365 och öppna Exchange administratörscenter.
  2. Klicka på Kontakter, markera externa mottagare, klicka på Redigera (Ikonen Redigera), och klicka sedan på Allmänt.
  3. Kontrollera att e-postadressen finns, att det är rätt och att den är korrekt formaterad extern e-postadressi rutan.

   T.ex. SMTP:ADAM@contoso.comär en extern e-postadress är korrekt formaterad.
 3. Kontrollera att proxyadress för Active Directory-mail kontakt objektet anges till rätt e-postadress om du har en Exchange-hybrid-distribution. Om det inte uppdatera SMTP-värdet och kör katalogsynkronisering.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3076419 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/09/2015 19:38:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Online

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB3076419 KbMtsv
คำติชม