MS15-084: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows XML core services: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3076895
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Windows och Microsoft Office. Säkerhetsproblemen kan möjliggöra utlämnande av antingen medför minnesadresser som om användaren klickar på en särskilt utformad länk eller genom att uttryckligen tillåta användning av SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) 2.0. Men i varje fall angriparen inga möjligheter att tvinga användare klickar på en särskilt utformad länk. Angriparen att övertyga användare att klicka på länken, vanligtvis med en enticement i ett e-post eller Instant Messenger-meddelande.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-084.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

3090303 Windows låser sig eller program hänger sig när du har installerat säkerhetsuppdatering 3076895
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-084 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6002. 18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 23xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610-Jul-201519:37x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-Aug-201400:55x 86
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610-Jul-201515:32x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04810-Jul-201515:32x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,36810-Jul-201519:37x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-Nov-200609:41x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,88010-Jul-201515:32x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04810-Jul-201515:32x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.100.5011.01,875,96810-Jul-201519:35x 64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-Aug-201400:41x 64
Msxml3.dll8.100.5011.01,875,45610-Jul-201515:42x 64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04810-Jul-201515:42x 64
Msxml6.dll6.20.5008.01,796,09610-Jul-201519:35x 64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-Nov-200611:13x 64
Msxml6.dll6.20.5008.01,797,63210-Jul-201515:42x 64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04810-Jul-201515:42x 64
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610-Jul-201519:37x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-Aug-201400:55x 86
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610-Jul-201515:32x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04810-Jul-201515:32x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,36810-Jul-201519:37x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-Nov-200609:41x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,88010-Jul-201515:32x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04810-Jul-201515:32x 86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.100.5011.03,170,30410-Jul-201519:32IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-Aug-201400:23IA-64
Msxml3.dll8.100.5011.03,171,32810-Jul-201515:04IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04810-Jul-201515:04IA-64
Msxml6.dll6.20.5008.03,828,22410-Jul-201519:32IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04819-Jan-200808:13IA-64
Msxml6.dll6.20.5008.03,830,27210-Jul-201515:04IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04810-Jul-201515:04IA-64
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610-Jul-201519:37x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-Aug-201400:55x 86
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610-Jul-201515:32x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04810-Jul-201515:32x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,36810-Jul-201519:37x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-Nov-200609:41x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,88010-Jul-201515:32x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04810-Jul-201515:32x 86

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7601. 18-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601. 22-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.7601.189231 241 08815-Jul-201502:55x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.189232 04815-Jul-201502:51x 86
Msxml3.dll8.110.7601.231261,240,57615-Jul-201503:00x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.231262 04815-Jul-201502:55x 86
Msxml6.dll6.30.7601.189231,390,59215-Jul-201502:55x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.189232 04815-Jul-201502:51x 86
Msxml6.dll6.30.7601.231261,390,08015-Jul-201503:00x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.231262 04815-Jul-201502:55x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.7601.189231,887,23215-Jul-201503:19x 64
Msxml3r.dll8.110.7601.189232 04815-Jul-201503:13x 64
Msxml3.dll8.110.7601.231261,885,69615-Jul-201503:20x 64
Msxml3r.dll8.110.7601.231262 04815-Jul-201503:15x 64
Msxml6.dll6.30.7601.189232,004,99215-Jul-201503:19x 64
Msxml6r.dll6.30.7601.189232 04815-Jul-201503:14x 64
Msxml6.dll6.30.7601.231262,003,45615-Jul-201503:20x 64
Msxml6r.dll6.30.7601.231262 04815-Jul-201503:15x 64
Msxml3.dll8.110.7601.189231 241 08815-Jul-201502:55x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.189232 04815-Jul-201502:51x 86
Msxml3.dll8.110.7601.231261,240,57615-Jul-201503:00x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.231262 04815-Jul-201502:55x 86
Msxml6.dll6.30.7601.189231,390,59215-Jul-201502:55x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.189232 04815-Jul-201502:51x 86
Msxml6.dll6.30.7601.231261,390,08015-Jul-201503:00x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.231262 04815-Jul-201502:55x 86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.7601.189233,158,01615-Jul-201502:23IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.189232 04815-Jul-201502:15IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.231263,156,99215-Jul-201502:19IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.231262 04815-Jul-201502:15IA-64
Msxml6.dll6.30.7601.189233,819,00815-Jul-201502:23IA-64
Msxml6r.dll6.30.7601.189232 04815-Jul-201502:15IA-64
Msxml6.dll6.30.7601.231263,817,98415-Jul-201502:19IA-64
Msxml6r.dll6.30.7601.231262 04815-Jul-201502:15IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.189231 241 08815-Jul-201502:55x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.189232 04815-Jul-201502:51x 86
Msxml3.dll8.110.7601.231261,240,57615-Jul-201503:00x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.231262 04815-Jul-201502:55x 86
Msxml6.dll6.30.7601.189231,390,59215-Jul-201502:55x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.189232 04815-Jul-201502:51x 86
Msxml6.dll6.30.7601.231261,390,08015-Jul-201503:00x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.231262 04815-Jul-201502:55x 86

Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0.16 -xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 8

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.9200.174361,422,33613-Jul-201521:23x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.163842 04826-Jul-201202:45x 86
Msxml3.dll8.110.9200.215481,442,81611-Jul-201517:17x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.163842 04826-Jul-201202:45x 86
Msxml6.dll6.30.9200.174361,744,38413-Jul-201521:23x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472 04801-Nov-201204:20x 86
Msxml6.dll6.30.9200.215481,802,24011-Jul-201517:17x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512 04801-Nov-201204:21x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.9200.174361,850,88013-Jul-201521:05x 64
Msxml3r.dll8.110.9200.164472 04801-Nov-201204:21x 64
Msxml3.dll8.110.9200.215481,842,17611-Jul-201518:08x 64
Msxml3r.dll8.110.9200.205512 04801-Nov-201204:21x 64
Msxml6.dll6.30.9200.174362,340,86413-Jul-201521:05x 64
Msxml6r.dll6.30.9200.164472 04801-Nov-201204:21x 64
Msxml6.dll6.30.9200.215482,361,85611-Jul-201518:08x 64
Msxml6r.dll6.30.9200.205512 04801-Nov-201204:21x 64
Msxml3.dll8.110.9200.174361,422,33613-Jul-201521:23x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.164472 04801-Nov-201204:20x 86
Msxml3.dll8.110.9200.215481,442,81611-Jul-201517:17x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.205512 04801-Nov-201204:21x 86
Msxml6.dll6.30.9200.174361,744,38413-Jul-201521:23x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472 04801-Nov-201204:20x 86
Msxml6.dll6.30.9200.215481,802,24011-Jul-201517:17x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512 04801-Nov-201204:21x 86

Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 filinformation

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.3.920 0.16 -xxxWindows 8.1 och Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 8.1 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.9600.179312,345,47210-Jul-201517:42x 64
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-Aug-201311:44x 64
Msxml6.dll6.30.9600.179312,529,88014-Jul-201503:22x 64
Msxml6r.dll6.30.9600.163842 04822-Aug-201311:44x 64
Msxml3.dll8.110.9600.179311,556,99210-Jul-201516:47x 86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-Aug-201304:16x 86
Msxml6.dll6.30.9600.179311,901,77614-Jul-201503:21x 86
Msxml6r.dll6.30.9600.163842 04822-Aug-201304:16x 86
9999

För alla x 64-baserade versioner av Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msxml3.dll8.110.9600.179311,556,99210-Jul-201516:47x 86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-Aug-201304:16x 86
Msxml6.dll6.30.9600.179311,901,77614-Jul-201503:21x 86
Msxml6r.dll6.30.9600.163842 04822-Aug-201304:16x 86

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3076895 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/30/2015 03:42:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3076895 KbMtsv
คำติชม