Beskrivning av Upgrade Advisor för Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller en beskrivning av verktyget Upgrade Advisor för Windows XP.

Obs! Genom installationsprogrammet för Windows XP körs automatiskt Upgrade Advisor vid uppgradering från ett tidigare Windows-operativsystem till Windows XP. Du kan också köra Upgrade Advisor manuellt genom att klicka på Kontrollera datorns kompatibilitet på sidan Välkommen till Microsoft Windows XP. Denna sida visas när du har satt in Windows XP-CD:n i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten. Du kan också hämta Upgrade Advisor från Microsoft-webbplatsen som nämns i "Mer information" i den här artikeln.
Mer Information
Upgrade Advisor för Windows XP ger information om problem som kan drabba datorn vid uppgradering till Windows XP. I Windows XP Upgrade Advisor kontrolleras kringutrustning och program och skapas en lista över objekt som kanske inte fungerar med Windows XP.

I rapporten från Windows XP Upgrade Advisor klassificeras kompatibilitetsproblem i två huvudkategorier:

Allvarliga problem

Allvarliga problem förhindrar uppgradering till Windows XP.

Varningar

Varningar innehåller information om maskin- och programvara som kanske inte fungerar efter uppgradering till Windows XP. Till skillnad från allvarliga problem innebär de emellertid inget hinder för uppgradering till Windows XP.

Windows XP Upgrade Advisor är ett dynamiskt verktyg. Om du är ansluten till Internet sker en sökning på Microsoft-webbplatsen Windows Update efter nya drivrutiner för komponenter, kringutrustning och program för datorn. Windows XP Upgrade Advisor ger också information i form av en fil som kan sparas och lagras på hårddisken.

Windows XP Upgrade Advisor kan hämtas på följande Microsoft-webbplatser: Om du vill veta mer om kompatibilitet med Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
286575 Testramverk 1.1 för program med beteckningen "Designed for Microsoft Windows XP"
295322Avgöra om maskin- eller programvara är kompatibel med Windows XP
292607 Uppgraderingsvägar till Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 307726 – senaste granskning 12/06/2015 05:30:33 – revision: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv kbsetup KB307726
Feedback