Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av 1394-anslutning i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs 1394-anslutningen i Windows XP.
Mer Information
Windows XP stöder IP-nätverk (Internet Protocol) via IEEE 1394-bussen. Gränssnittet anges i mappen Nätverksanslutningar som "1394-anslutning". IP (Internet Protocol) över IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394 kräver inte något nätverkskort, men kan bara anslutas till andra 1394-gränssnitt. Det går inte att direkt ansluta en 1394-kabel till ett Ethernet-nav.

Windows XP kräver ett OHCI IEEE 1394-gränssnitt för aktivering av IP över 1394. När 1394-gränssnittet har installerats skapas en 1394-anslutning i mappen Nätverksanslutningar. Du kan ändra TCP/IP-konfigurationsinställningarna (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) med hjälp av egenskaperna för denna anslutning. Ett nätverk med IP över 1394 kan skapas av två Windows XP-datorer med IEEE 1394-portar som ansluts med en 1394-kabel. Medan denna anslutning är aktiv visar Ipconfig.exe gränssnittet som 1394-anslutning.

Följande filer ger IP över 1394-funktion:
 • Nic1394.sys
  En NDIS-miniportdrivrutin som svarar för fragmentering och förnyad ihopsättning av data samt indata-/utdataoperationer (I/O) på virtuella kretsar. En virtuell krets är en anslutning till en minnesadress i ett 1394-gränssnitt. Det finns tre typer av virtuella kretsar: Channel VC (Broadcast), Transmit VC och Receive VC.
 • Arp1394.sys
  Ger ARP (Address Resolution Protocol), ARP-cachelagring och MCAP (Multicast Channel Allocation Protocol), som underlättar multicast-kommunikation på 1394-bussen.
 • Enum1394.sys
  Detta är en WDM-drivrutin som är associerad med noder med IP-kapacitet, som är 1394-gränssnitt med möjlighet att kommunicera med hjälp av IP över 1394.
 • 1394bus.sys
  Detta är IEEE 1394 WDM-bussdrivrutinen.
 • Swenum.sys
  Ger 1394-enhetsuppräkning.
Mer information om IP över IEEE 1394 finns i Request for Comments (RFC) 2734-specifikationen.
Egenskaper

Artikel-id: 307736 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbinfo kbnetwork KB307736
Feedback