Så här associerar du enheter med appen Film och TV i Windows 10

<< Tillbaka till Support för Film och TV

Du kan ladda ned köpt innehåll till upp till fem enheter och ladda ned innehållet så många gånger du vill.

Obs! Hyrprodukter går bara att spela upp på den enhet de köptes från.
Så här ser du dina enheter
Så här tar du reda på vilka och hur många enheter som för tillfället är associerade med appen Film och TV:

  1. Starta appen Film och TV.
  2. Gå till Inställningar och tryck eller klicka på Visa mina nedladdningsenheter. I popup-fönstret visas de olika enheter som du kan ladda ned dina inköp till.
Så här lägger du till en enhet
När du loggar in på appen och köper innehåll kommer den enhet du loggade in från att läggas till automatiskt.

Så här tar du bort en enhet
Obs! Det går bara att ta bort en enhet var 30:e dag.

Så här tar du bort en enhet:

  1. Logga in på den enhet som du vill ta bort.
  2. Starta appen Film och TV.
  3. Gå till Inställningar och tryck eller klicka på Nedladdningsenheter.
  4. Tryck eller klicka på Ta bort den här enheten.

När du har tagit bort enheten får du ett meddelande som säger att dina nedladdade objekt kommer att tas bort från den aktuella enheten. Du kan ladda ned objekten till enheten senare om du lägger till den igen.

Nedladdningsfel

Om du har nått gränsen på fem enheter visas följande meddelande när du försöker köpa eller hyra innehåll på ytterligare en enhet: 

     För att ladda ned det här hyrobjektet måste du ta bort en av dina andra enheter.

För att åtgärda problemet måste du ta bort en av enheterna.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3077708 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/28/2015 17:16:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • KB3077708
คำติชม