Hjälp för problem med appen Film och TV på Windows 10

<< Tillbaka till Support för Film och TV

Problem med att använda appen Film och TV i Windows 10 kan bero på ett appfel eller felaktiga inställningar.
Lösningar
Lösning 1: Kontrollera inställningarna

Kontrollera att datorns inställningar för tid, datum, språk och region är korrekta:

 1. Tryck på Windows-tangenten + I för att öppna Inställningar.
 2. Tryck eller klicka på Tid och språk.
 3. Välj antingen Datum och tid eller Region och språk och kontrollera alla inställningarna.

Lösning 2: Rensa tempmappen

Så här rensar du datorns tempmapp:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R.
 2. Skriv Temp i rutan Kör och tryck på Enter.
 3. Markera alla filer och mappar, högerklicka på dem och tryck eller klicka på Ta bort.
  Obs! Om du får meddelandet att några filer eller mappar används väljer du Hoppa över.

Lösning 3: Återställ Internet Explorers inställningar

Se Så här återställer du Internet Explorers inställningar om du behöver hjälp.

Lösning 4: Återställ standardbiblioteken

Du kan återställa datorns standardbibliotek på följande sätt.

Obs! Inga data i biblioteken påverkas av att du tar bort och återskapar biblioteken.

 1. Öppna Utforskaren.
 2. Tryck eller klicka på Bibliotek i rutan till vänster. Om du inte hittar "Bibliotek" i listan väljer du Visa på menyn längst upp på skärmen. Kontrollera att Visa alla mappar är markerat på menyn Navigationsruta.
 3. Högerklicka (eller tryck och håll ned) på varje bibliotek (Dokument, Bilder, Musik och Videor) och tryck eller klicka på Ta bort.
 4. Högerklicka (eller tryck och håll ned) på Bibliotek i rutan till vänster och klicka på Återställ standardbibliotek.

Denna åtgärd återställer biblioteken. Alla data i biblioteksmapparna bör nu gå att komma åt igen via Utforskaren.

Lösning 5: Använd systemfilskontroll

En del av dina Windows-filer kan ha skadats eller tagits bort av misstag från datorn, vilket kan påverka datorns förmåga att spela mediafiler. Mer information finns i Reparera saknade eller trasiga systemfiler med verktyget systemfilskontroll.

Om problemet kvarstår kan du kontakta supporten.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3078121 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/28/2015 17:11:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • KB3078121
คำติชม