Ikonöverlägg för synkstatus saknas på objekt tillhörande OneDrive för Företag

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3079213
PROBLEMET
Den här artikeln innehåller information som gäller när du använder en OneDrive för Business sync client (groove.exe).

Obs! Ta reda på vilken OneDrive sync-klient du använder, finns på följande Microsoft-webbplats:
OneDrive för företag kan inte visa sync ikon överlägg för filer och mappar. Detta inkluderar status för artiklar som synkronisering, artiklar som synkroniserats eller artiklar som inte synkroniseras.

Obs! En lyckad synkronisering överlägg innehåller en grön cirkel med bock, som visas i följande Skärmdump:
Skärmbild av överlägg på lyckad synkronisering med en grön cirkel med en bock
LÖSNING
Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 20152
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det.Säkerhetskopiera registret för återställningom det uppstår problem.

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om du vill ha OneDrive ikonen överlägg prioriteras framför andra program bör du överväga följande lösningar.

Lösning 1: Uppdatera registret

Uppdatera registret för att prioritera OneDrive för företag. Prioriteten är baserad på alfabetisk ordning av poster. Använd denna lösning om du vill aktivera OneDrive att visa dess ikon överlägg. Den här lösningen gör att andra programs ikonöverlägg inte visas och i framtida uppdateringar kan andra program åter göra så att OneDrive för Business ikonöverlägg försvinner.

Så här uppdaterar du registret:
 1. Öppna Registereditorn.
  • Windows 10: Skriv i sökrutan på aktivitetsstapeln Regedit.exe, och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • Windows 8 och 8.1: Svep inåt från den högra sidan av skärmen och knacka sedan på Sök. Peka på det övre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök. I sökrutan skriver du: Regedit.exe, och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv Regedit.exe i sökrutan och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Flytta till följande mapp och expandera den:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers
 3. Byt namn på följande registernycklar. Gör detta genom att högerklicka på mappen och välj Byt namn Byt namn på mappen. När du byter namn på mappen, addtwo blanksteg i början av namnet.

  Obs! Du kan behöva lägga till fler än en sida i början av mappnamnet, beroende på om andra leverantörer av överlägg ikonen har lagt till inledande blanksteg i namnen överlägg ikonen.

  Gamla namn på mappNamn på ny mapp
  SkyDrivePro1 (ErrorConflict)<space><space></space></space>SkyDrivePro1 (ErrorConflict)
  SkyDrivePro2 (SyncInProgress)<space><space></space></space>SkyDrivePro2 (SyncInProgress)
  SkyDrivePro3 (synkroniserad)<space><space></space></space>SkyDrivePro3 (synkroniserad)

  Obs! I det här exemplet <space><space></space></space>representstwo utrymmen i bytt namn till mappens namn.
 4. Klicka på Uppdatera för att kontrollera att tangenterna bytt namn nu visas högst upp i listan på Visa -menyn.
 5. Avsluta Registereditorn och starta sedan om datorn.

Lösning 2: Avinstallera program som inte används

Överväg att avinstallera program som använder mycket ikonen överlägg som du inte använder. Denna lösning kommer avregistrera ikonen överlägg som används av programmen och möjliggör OneDrive för företag att visa ikonen för överlägg igen. Du kan behöva starta om datorn när du avinstallerar program för överlägg ikonen igen.
MER INFORMATION
Windows stöder ett begränsat antal överlägg ikonen. Om du har andra program som använder mycket ikonen överlägg på filer och mappar som Dropbox och rutan programmen företräde visa sina överlägg ikonen och utelämna överlägg ikonen för OneDrive för företag.

Information om tredje parts ansvarsfriskrivning

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.


Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3079213 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/07/2016 23:53:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

OneDrive for Business

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphic kb3rdparty kbmsifixme kbfixme kbmt KB3079213 KbMtsv
คำติชม