Så här hanterar du aviseringar och uppgraderingsalternativ för Windows 10

Sammanfattning
Kvalificerade datorer och enheter som distribueras i din organisation och som kör Windows 7 Pro eller Windows 8.1 Pro är berättigade till den kostnadsfria uppgraderingen till Windows 10 och kommer att kunna uppgradera via Windows Update. (Det här erbjudandet är inte tillgängligt för kunder som använder företagsversioner eller inbäddade versioner av Windows 7 och Windows 8.1.) I den här artikeln beskrivs alternativen för aviseringar och uppgradering och den beskriver hur du kan hantera dem.

Oberoende av de gällande kvalificeringskriterierna ska administratörer som vill förhindra att klienter med Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 och Windows Embedded 8.1 Pro uppgraderar aktivera policyinställningarna som beskrivs i denna artikel.

Mer information om uppgraderingskraven för Windows 10 finns på startsidan för Windows.
Mer Information

Så här hanterar du Windows 10-uppgraderingen

Automatiska scenarier

Windows 10-uppgraderingen blockeras automatiskt (ingen ytterligare åtgärd krävs) på datorer eller andra enheter i följande scenarier:

 • Datorn eller enheten hanteras via WSUS och uppdatering 3035583 har inte tillämpats.
 • Datorn kör något av följande system som är uteslutna från detta erbjudande:

  • Windows 8.1 Enterprise eller Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 eller Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry eller Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Icke-automatiska scenarier

Du kan hantera Windows 10-uppgraderingen genom att använda någon av följande metoder. 
Gruppolicy
Microsoft har lanserat nya uppdateringar som gör att du kan blockera uppgraderingar till Windows 10 via Windows Update. Dessa uppdateringar installerar en ny gruppolicyinställning. Datorer där denna gruppolicyinställning är aktiverad kommer inte att identifiera, hämta eller installera en uppgradering till den senaste versionen av Windows.

Hämta och installera dessa uppgraderingar genom att gå till följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:

Följande villkor gäller om du ska konfigurera denna gruppolicyinställning med hjälp av en gruppolicy:

 • Rätt uppdatering måste ha installerats.
 • Du måste använda den uppdaterade filen WindowsUpdate.admx genom att kopiera filen från den befintliga policyplatsen.
Datorkonfiguration
Gör så här om du vill blockera uppgraderingen med en datorkonfiguration:

 1. Klicka på Datorkonfiguration..
 2. Klicka på Policyer.
 3. Klicka på Administrativa mallar.
 4. Klicka på Windows-komponenter.
 5. Klicka på Windows Update.
 6. Dubbelklicka på Stäng av uppgraderingen till den senaste versionen av Windows via Windows Update.
 7. Klicka på Aktivera.
Policysökväg: Datorkonfiguration/Administrativa mallar/Windows-komponenter/Windows Update-policy
Inställning: Stäng av uppgraderingen till den senaste versionen av Windows via Windows Update
Windows-register
Viktigt Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

Om du vill blockera uppgraderingen till Windows 10 via Windows Update anger du följande registervärde:

Undernyckel: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD-värde: DisableOSUpgrade = 1

Dölj Hämta Windows 10-appen (ikon för aviseringsområde)

Automatiska scenarier

Windows 10-aviseringsappen blockeras automatiskt (ingen ytterligare åtgärd krävs) på datorer eller andra enheter i följande scenarier:

 • Datorn kör något av följande system som är uteslutna från detta erbjudande:

  • Windows 8.1 Enterprise eller Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 eller Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry eller Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Icke-automatiska scenarier

Windows-register
Viktigt Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

För Windows-versioner som inte är avsedda för företag kan aviseringsikonen stängas av via Windows-registret. Det gör du genom att ställa in följande registervärde:

Undernyckel: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
DWORD-värde: DisableGwx = 1

Aktivera appen Hämta Windows 10 (ikon för aviseringsområde)

Om du inte ser Hämta Windows 10-appen (den lilla ikonen i aviseringsområdet) kan det bero på något av följande:
 • Datorn eller den andra enheten är inte uppdaterad eftersom den inte har minst Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows 8.1 Update installerad.
 • Windows Update är inaktiverat eller inte inställt på att automatiskt ta emot uppdateringar.
 • Du har blockerat eller avinstallerat den nödvändiga Windows Update-funktionen. Mer information om detta finns i KB-artikel3035583.
 • Windows-installationen är inte aktiverad.
 • Enheten kör något av följande system som är uteslutna från detta erbjudande:

  • Windows 8.1 Enterprise eller Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 eller Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry eller Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Enheten hanteras av en IT-administratör som har stängt av ikonen så att den inte visas på skrivbordet. (Kontrollera detta med din IT-administratör.)
Du kan lösa de första tre problemen genom att köra Windows Update och installera alla tillgängliga uppdateringar. Om du inte tror att något av dessa villkor gäller för dig och om du fortfarande inte ser ikonen gör du så här:

Obs! Denna korrigering avgör om enheten uppfyller alla krav och aktiverar sedan Hämta Windows 10-appen.
 1. Starta Anteckningar.
 2. Klistra in följande text i Anteckningar:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Klicka på Arkiv och på Spara som.
 4. I rutan Filnamn ändrar du filnamnet till ReserveWin10.cmd.
 5. På listan Spara som väljer du Alla filer (*.*) och väljer sedan den mapp du vill spara filen i. Spara exempelvis filen i C:/Temp.
 6. Klicka på Spara.
 7. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör detta genom att öppna Startskärmen eller Start-menyn, skriva Kommandotolk i sökrutan, högerklicka på Kommandotolk i resultatlistanoch sedan klicka på Kör som administratör.
 8. Kör filen från platsen du valde i steg 5. Skriv till exempel följande kommando i kommandotolken:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Det kan ta 10–30 minuter att köra Microsoft Compatibility Appraiser. Under den här tiden ger skriptet kontinuerligt statusrapporter om att det körs. Ha tålamod! Om skriptet misslyckas på grund av en oändlig slinga betyder det att du inte har installerat de nödvändiga Windows-uppdateringarna. Utöver att ha installerat Windows 7 SP1 eller Windows 8.1 Update måste du även ha installerat följande uppdateringar:
För Windows 7 SP1
För Windows 8.1 Update
Verifiera manuellt att du har installerat dessa uppdateringar genom att skriva följande kommando i en upphöjd kommandotolk:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Obs! I det här kommandot representerar <KBID> det faktiska KB-artikelnumret för uppdateringen du söker efter.

Om du har installerat uppdateringen visar detta kommando paketets identitet. Exempelvis bör Windows 8.1-användare se följande:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Paketidentitet: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Skript för Windows-versioner som inte är på engelska
För Windows-versioner som inte är på engelska använder du följande skript (vilket nu är samma skript som visas i steg 2 i föregående procedur):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Så här hoppar du över den obevakade skärmen i Windows 8.1 Update

I Windows 8.1 med KB3065988 installerad uppmanas användarna att spara en kopia av Windows 10 som en del av den OOBE-process som sker vid den första starten. För organisationer som distribuerar Windows 8.1 Pro med en fil av typen Unattend.xml som automatiserar OOBE-processen visas också detta meddelande. Stäng meddelandet med någon av följande metoder:

 • Använd gruppolicy
  Ange följande gruppolicyinställning till Inaktiverad:

  Datorkonfiguration > Administrativa mallar > System > Inloggning > Visa animering vid första inloggning
 • Ändra filen Unattend.xml
  Lägg till följande post i filen Unattend.xml för Windows 8.1.
  För Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  För Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3080351 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/28/2016 13:26:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
คำติชม