"Office 365 Video är inte tillgänglig" visas när du bläddrar till sidan Office 365 Video "kanaler"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3080437
PROBLEMET
När du bläddrar till sidan Office 365 Video kanalervisas följande felmeddelande:
Office 365-Video är inte tillgänglig

Organisationen har inaktiverat Office 365 Video för dig.
LÖSNING
Lös problemet genom en administratör måste lägga till de berörda användarna gruppenvisningsprogram för webbplatssamlingen för SharePoint Online (hub). Gör så här:
 1. Bläddra till sidan Office 365 Video Hem som en administratör.
 2. I webbläsarens adressfält, ta bort allt efter den "_layouts/15 /" sträng, ersätta den borttagna strängen med följande och tryck sedan på RETUR:

  User.aspx
  URL-Adressen bör likna följande:
  https://<contoso></contoso>.SharePoint.com/Portals/Hub/_layouts/15/User.aspx
  Obs! Den<contoso></contoso>platshållaren representerar den domän som du använder för din organisation.
 3. Klicka på gruppen visningsprogramoch klicka sedan påNy. Ange namnet på användaren eller gruppen som youwant om du vill lägga till i dialogrutan Bjud in personer. Till exempel ange namnet på ett användarkonto, en grupp eller gruppenalla utom externa användare .
 4. Klicka på Dela om du vill uppdatera behörigheter.
Obs! Som standard läggs gruppenalla utom externa användaretill gruppen visningsprogram . Gruppen alla utom externa användarekanske inte tillgängliga om du har tagit bort den här gruppen från din organisation (t.ex, genom att använda SharePoint Online Management Shell) i vissa fall. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår när användarbehörigheter ändras för webbplatssamlingen/portals/NAV/och den aktuella användaren eller alla utom användargruppen tas bort från gruppen Viewer för webbplatssamlingen navet.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3080437 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/12/2015 16:06:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office SharePoint Online

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3080437 KbMtsv
คำติชม