MS15-081: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3080790
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Det här säkerhetsproblemet kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-081.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringarna som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Ökar standardinställningarna för export av video.
 • Användare kan inte längre se onödiga ändringar väntar när de ändrar text vid samtidig redigering.
 • Den smarta stödlinjer nu fungerar för andra presentationsinnehåll som diagram, tabeller.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du försöker spara ett stort dokument med hyperlänkar i Word 2010 på Spara som dialogrutan visas och du kan inte spara filen. Dessutom kan du hålla loopar tillbaka till den Spara som dialogrutan tills du avbryta operationen. Det här problemet uppstår när ett ord autokorrigeras av funktionen Autokorrigering.
  • Obestämd tecken visas inte när du använder ett IME-program för att skriva tecken i ett dokument i Word 2010 och som har aktiverat överskrivningsläge.
  • När du trycker på F9 upprepade gånger för att uppdatera ett inkapslat fält (ett IF-fält som har ett villkor för en växel Caps) i Word 2010 visas resultatet av beräkningen av fältet om du vill växla mellan villkoret i vilken alla bokstäver med versaler och villkor som den första bokstaven är ett kapital.
  • När du söker efter ett ord som finns i sidhuvudet eller sidfoten och huvuddokumentet med navigeringsfönstret är i vyn sida, inträffar potentiella blinkar i navigeringsfönstret när du rullar runt i huvuddokumentet.
  • Anta att du anger inspelad berättarröst och tidsinställningar för en video i en presentationsbild i PowerPoint 2010. Sedan kan exportera du presentationen som en video. När du spelar upp den exporterade videon spelas videon på bilden omedelbart och berättarröst och tidsinställningar ignoreras.
  • Knappar som Markerar områden ska behållas, Markera områden att ta bortoch Ta bort märket visas inte på den TA BORT BAKGRUND band i Touch-läge.
  • När du använder styckenumrering till ett stycke som är skrivet på hebreiska tecken visas numret i fel teckensnitt.
  • När du använder Visual Basic för Applications (VBA) eller object model (OM) lösningar eller du använder äldre dialogrutan Skriv ut för att skriva ut den aktuella sidan i Word 2013, skrivs den första sidan ut.
  • Om en bindingDataChanged händelsen är registrerad på en bindning när du lägger till eller ändrar innehållet i den bindande innehållskontroll och sedan växla fokus till åtgärdsfönster, händelsen utlöses inte som förväntat.
  • När du söker efter ett ord i sidhuvudet eller sidfoten i vyn Miniatyrer i ett dokument i Word 2013 uppstår potentiella blinkar i navigeringsfönstret.
  • När du kopierar och klistrar in vissa celler som innehåller en roterad form i ett kalkylblad i Excel 2013 roterad formen kopieras och klistras in.
  • När du kör den Skapa PDF/XPS-dokument funktionen för en arbetsbok i Excel 2010, grekiska och kyrilliska tecken ändras till teckensnittet Arial från teckensnittet MS Gothic.
  • När du sparar en arbetsbok som innehåller en hyperlänk som innehåller en hash-symbol ("#") som en PDF-fil i Excel 2013 hyperlänken trunkeras och fungerar inte som förväntat.
  • Menyfliksområdet visas inte när du startar Excel 2013 med filer i XLStart-mappen som skapas av Excel 2010.
  • När du döljer och visar många rader eller kolumner blir långsam och det tar lång tid att slutföra åtgärden.
  • När du öppnar en arbetsbok som innehåller ett inbäddat kalkylblad med ett diagram i Excel 2013 och Stäng Excel 2013 kraschar 2013 Excel ibland.
  • När du försöker lägga till eller uppdatera prenumerationer med hjälp av den Användardefinierade celler avsnitt för en ritning i Visio 2013 visas ett felmeddelande av följande slag:
   Ett fel (326) inträffade under åtgärden Ange formel eller namn.
   Det gick inte att uppdatera prenumerationer.
   Det här problemet uppstår om inte läses in alla sidor i ritningen.
  • När du spelar in en presentation som en videofil i 2013 PowerPoint på en dator där skärmupplösningen överstiger 1920 vågrätt eller 1080 lodrätt, kan inte du spela upp inspelad video.
  • När du spelar in ett bildspel för en presentation i PowerPoint 2013 kvarstår inte post inställningar för nästa skärm inspelningen i samma session.
  • Ett dokument visas inte alla sidor om det finns en kommentar som innehåller datum och tid i Word 2013.
  • När du trycker på F9 upprepade gånger för att uppdatera ett inkapslat fält (ett IF-fält som har ett villkor för en växel Caps) Word 2013 visas resultatet av beräkningen av fältet om du vill växla mellan villkoret i vilken alla bokstäver med versaler och villkor som den första bokstaven är ett kapital.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamn2016 Microsoft Office (32-bitarsversionen):
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x86-glb.exe
2016 Microsoft Office (64-bitarsversionen):
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Excel 2016 (32-bitarsversionen):
excel2016-kb2920693-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Excel 2016 (64-bitarsversionen):
excel2016-kb2920693-fullfile-x64-glb.exe
2016 Microsoft Visio (32-bitarsversionen):
visio2016-kb2920708-fullfile-x86-glb.exe
2016 Microsoft Visio (64-bitarsversionen):
visio2016-kb2920708-fullfile-x64-glb.exe
2016 Microsoft Visio (32-bitarsversionen):
word2016-kb2920691-fullfile-x86-glb.exe
2016 Microsoft Visio (64-bitarsversionen):
word2016-kb2920691-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085538
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2920693
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2920708
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2920691
Verifiering av registretEj tillämplig

2007 Microsoft Office suite (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
vbe62007-kb2687409-fullfile-x86-glb.exe
mso2007-kb3054888-fullfile-x86-glb.exe
ieawsdc2007-kb2596650-fullfile-x86-glb.exe
msptls2007-kb2837610-fullfile-x86-glb.exe

För Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3054992-fullfile-x86-glb.exe

För PowerPoint 2007 Service Pack 3:
PowerPoint2007-kb3055051-fullfile-x86-glb.exe

För Visio 2007 Service Pack 3:
visio2007-kb2965280-fullfile-x86-glb.exe

För Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3055052-fullfile-x86-glb.exe

För Office Compatibility Pack:
wordconv2007-kb2986254-fullfile-x86-glb.exe

För Word Viewer:
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x86-glb.exe
msptls2010-kb2598244-fullfile-x86-glb.exe
vbe72010-kb2965310-fullfile-x86-glb.exe

För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x64-glb.exe
msptls2010-kb2598244-fullfile-x64-glb.exe
vbe72010-kb2965310-fullfile-x64-glb.exe

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
excel2010-kb3055044-fullfile-x86-glb.exe

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
excel2010-kb3055044-fullfile-x64-glb.exe

För Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x86-glb.exe

För Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x64-glb.exe

För Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
visio2010-kb3054876-fullfile-x86-glb.exe

För Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
visio2010-kb3054876-fullfile-x64-glb.exe

För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
word2010-kb3055039-fullfile-x86-glb.exe

För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
word2010-kb3055039-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Office 2013 (32-bitarsversioner):
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x86-glb.exe
msptls2013-kb3054816-fullfile-x86-glb.exe
vbe72013-kb3039734-fullfile-x86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Office 2013 (64-bitars versioner):
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x64-glb.exe
msptls2013-kb3054816-fullfile-x64-glb.exe
vbe72013-kb3039734-fullfile-x64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (32-bitarsversioner):
excel2013-kb3054991-fullfile-x86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (64-bitars versioner):
excel2013-kb3054991-fullfile-x64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft PowerPoint 2013 (32-bitarsversioner):
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft PowerPoint 2013 (64-bitars versioner):
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Visio 2013 (32-bitarsversioner)
visio2013-kb3054929-fullfile-x86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Visio 2013 (64-bitarsversioner)
visio2013-kb3054929-fullfile-x64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Word 2013 (32-bitarsversioner)
word2013-kb3055030-fullfile-x86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Word 2013 (64-bitarsversioner)
word2013-kb3055030-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution3039798 uppdatering för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3054816 uppdatering för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3054991 uppdatering för Microsoft Excel 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3055029 uppdatering för Microsoft PowerPoint 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

Uppdateringen för Microsoft Visio 2013 RT 3054929 är tillgängliga via Windows Update.

3055030 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Välj sedan i listan över uppdateringar under Se äveninstallerade uppdateringar.
FilinformationSe information om filen

Office för Mac 2011

Förutsättningar
 • Mac OS X version 10.5.8 eller senare på en Intel-processor krävs.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
 • Kontrollera att du har Office för Mac 2011 14.1.0 eller senare installerat på datorn.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.5.4 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs. Detta inkluderar program för virusskydd och alla Microsoft Office-program, eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.5.4 uppdatera volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Uppdatera volym fönster i Microsoft Office för Mac 2011 14.5.4 Starta uppdateringsprocessen, dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac 2011 14.5.4 uppdatera programmet och följ instruktionerna.
 4. När installationen är klar kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar Microsoft Office för Mac 2011 14.5.4 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn OmProgramnamn> (därProgramnamn> är en platshållare för Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste uppdatera versionen är 14.5.4, uppdateringen har installerats.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Office för Mac 2016

Förutsättningar
 • Mac OS X version 10.10 eller senare version på en Intel-processor.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac-2016 15.13.0 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac-2016 15.13.0 uppdatera volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Om du vill starta uppdateringsprocessen uppdatera volym fönster i Microsoft Office för Mac-2016 15.13.0, dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac-2016 15.13.0 uppdatera programmet och följ instruktionerna.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac-2016 15.13.0 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn om<b00> </b00> Programnamn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.13.0, installerades uppdateringen.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Microsoft Office Web Apps 2010 (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program
Security update filnamnFör Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3054974-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig
.

Microsoft Office Web Apps 2013 (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program
Security update filnamnFör alla utgåvor av Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1:
wacserver2013-kb3055003-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig
.

Microsoft SharePoint Server 2010 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program
Security update filnamnFör Word Automation Services på utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 som stöds:
wdsrv2010-kb3054960-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig
.

Microsoft SharePoint Server 2013 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Word Automation Services i utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2013 stöds:
wdsrvloc2013-kb3054858-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämplig

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
excel2007-kb3054992-fullfile-x86-glb.exe08BC281E951AFA3561F5D64EB8733DAED0B336AFE272B986A11DF9376F79C305BA90136D5337BB7D690222AA703C128D0C6023F6
excel2010-kb3055044-fullfile-x64-glb.exeED5F67A6E172E200A90B2DC569E679D9B0DDE068E62C3DF6A23683F1DA11C50A719A68840D831363C59F0A212932FF4EC04F55E6
excel2010-kb3055044-fullfile-x86-glb.exe5EC9403B04A8649D78D6D435A6160AA282B8F7388DF7AFBC55CABC1F5E6599795D25B0E37E6C909714FA0DBB31C6E2139053AB32
ieawsdc2007-kb2596650-fullfile-x86-glb.exeC6E6EB43C42D04DB2E2F0BAD7D0F93498FEEB7D8360D41BE67B5D7B47FB1E32D2AEC33801DEEA36E475C25C07486949A12153894
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x64-glb.exe5DC848C632291A0D10F6E4883A84E451010F4BA5347B68EA82F68B6DAE5C037FD29C35B58FF4C44A5D738F375B2DA4661E72641F
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x86-glb.exeED0DA9E0C795F3FDFCCDE8E0AE0257B16EC5C5B616158FEA352E15B41194DB06C606CC62AB97FB2B7CE56C670846519AC268A553
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x64-glb.exeFF2D0F8B80F757C17E30E3E9042AAB7308AF9CCCECF39B9147E127EA8F3094CB9F0C4CA169C07C916FA00F4FCAA7D3B0EE30A60E
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x86-glb.exe6735E814412E713724F2347C1C9588A74E00828C95686518B32998FCD6DA6F34086B0AA6906D282F521285F928A6EC5EBBA961B5
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x64-glb.exe7276DF7D911A176460EFB0A8542C26571C002426D0D6FB421ABE2D0BD4343B833D5EA6C3B1E58C80D649648DF3A4642A6C19FC4C
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x86-glb.exe14F605CE11B44505251796FE9C194D651C58DCF17E1C8CEF0D050CFA5878843AB8757CD658036BA0021FDFA9B1BAAF5E26BD23D1
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x64-glb.exe60DF86CD6967286A40C841EE29C14E76C8653F68E0EA25F2ACF53EF5D2944100F3A730F24108FAD7D55DF441D970FF30B00586A2
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x86-glb.exe4C14190615DAB6AF9CE79B54355492E06BC32CCAAD24D9C8821500A811CFA66307FBCAB121A47619B2D066D8B7C5A23B766CF525
mso2007-kb3054888-fullfile-x86-glb.exeD37E9EB267B45BB73822800F165D092F8DEDED8A2CF1B8AE9EFC7E1F7004F4814EB6D6F471D78F4B66E9D5CDF9FCE8F0A9F0F7B1
msptls2007-kb2837610-fullfile-x86-glb.exe0126C6114DD91A3DEAE88DEA9BA2E11BD041CE4599FC59D6AEAED7B10AF6D182EA2BCA60672224761A204F30A11995A85CE6CE23
msptls2010-kb2598244-fullfile-x64-glb.exe9BB7BDE0D8DD3B12C72CFBB10FE9549E796C34EE3BF2575E767A34D9DA1C0517508635835A0C13868B6D130D645A58422CD34A8F
msptls2010-kb2598244-fullfile-x86-glb.exe83B22221F69848A9F8F3D15DA92B646B5C3DC203DE125BB7FF08C126B3BCE6F5AF10976579C835B76DAFB3D937CFFA5E1EB1F6EF
msptls2013-kb3054816-fullfile-x64-glb.exe7FCF0BD025B6BDA2DC0F142DA81F768298A8B2916132680DA252BC5346005C1ECBC4DBD03A7C3786D8264102C877AA3A2811D3F9
msptls2013-kb3054816-fullfile-x86-glb.exeCA6BF1DC8B256DF6DEFF25DF90A527B91743054A73BE0A77607804738C172B9F20886D0CF59AFA9CE5E026653EFD012CEECD998B
office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
PowerPoint2007-kb3055051-fullfile-x86-glb.exe3F31E4F34225E95F918C237199D515203436B1CCDA7B2B559CA64EEA41393FB712C66D27E57754AC7AB5BA556E45A6BC2EF5DABD
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x64-glb.exeB0C78459C37259B373F73B2FF9E95D323EC3A969C0B12877FBF2826FB4153995A6485ABC8FDBFB28BA7A56EA4877587BA44BCDC8
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x86-glb.exe861DF0D62D0C57C96308A5350F1673AB01BA01DE9263AFEDA54D682496B510B2F0FC3677F26D72B86D377B45274AF747BC908E84
vbe62007-kb2687409-fullfile-x86-glb.exe8F6B8EFB037D1F35CFDA206565B8CB3572B66BC40AE705DB9D854CC43FAD76CC6CFE880974E8037CF845AF324D6A75E15A0E1E3A
vbe72010-kb2965310-fullfile-x64-glb.exe2A506654371421DFA5962AFC6A402B44AF8CDBED45382A671FD4F68C0DCD7ADF1E051BB1CCFF6381EADC755E0BBCFC365BEFC01A
vbe72010-kb2965310-fullfile-x86-glb.exe9390F2F8948762C5DA786FEA5C9505B8647CABCE9325D0CBD1FD91EA1B7D6D98DAFC7582449AD77B960F7FF58493566B20B5E940
vbe72013-kb3039734-fullfile-x64-glb.exeA1F31654D022926ED394AAE78F623E0A1AC9FB2886DB8B290E61C17E6A827AEB032B53F8EE87F8DBF7E1F3A160C8A332D386983C
vbe72013-kb3039734-fullfile-x86-glb.exeBBC3EE8629758E274F5CD6633933696EE197C8F26A438847419B513D6B4A9D4612C9D6DDA784C2E47AFDBB2FD182A4A865A8A36F
visio2007-kb2965280-fullfile-x86-glb.exe21C0FD0A1EDEDEDD56D62F1DF56922EE1BCA6CA04FE61FB56F509F15102555BF040C4BBDC910A3B8A59EE99F334297D7FE0302B2
visio2010-kb3054876-fullfile-x64-glb.exe5C7D77E6CA4D4AB1082E0C1394D15CA0EEDD6B258CDDEC9382E39D2ABF164EB5DC38EB8FE644537BE8F99238AED88029774E7A8A
visio2010-kb3054876-fullfile-x86-glb.exe7550BAEC3E0A6AA6B41016BC48D0809C7B391FF516280B69B7FA34B4B2779F29BCA6545B5200A068264689784F258FBB83E2F2E6
visio2016-kb2920708-fullfile-x64-glb.exe2A42D5B45C34DAF8534DBCA0582EE5FDC7B4E52C2DD1A3042CB972D8AFAED3A1EFD769FEC325A2A2C6FA1E3B870B2B0C6E2C7015
visio2016-kb2920708-fullfile-x86-glb.exeBE9C576AC1CEE67DFD40A3AEEAD5528FEF3D5163007E860AF8DB505209C127ADD9300CABBCD45D4108DAAA2E4F4E5536DEE91C1C
wac2010-kb3054974-fullfile-x64-glb.exe5564AFBD91FBC7DAA28FC5B602540ECEDDEC543F861F266B401DD5316D4F99B4272151923395BEF61C3B1956AB68B4496A9CF916
wacserver2013-kb3055003-fullfile-x64-glb.exeD9815B0F4AB3F95143797DBF361CDD7BD4AFAB736834BAB0BEAC368C039837E92ED4B4F6A4D51E83A912F2B4B9D5B4EC6085DD7E
wdsrv2010-kb3054960-fullfile-x64-glb.exeCFAB500A25D49BA0AD4756D0DFA4863AB6B143E296D6F6C1B3E8CFF866E98291517EB777CCD05297ABBE3389D20AF3C5C8FC3970
wdsrvloc2013-kb3054858-fullfile-x64-glb.exeD8D70E1E81C7D2B8CBF456D29CC8D45BBB7FFC1B354770C3E9567CADD6501DF7FCFC56AB2FAB7298B02E1183098C46E204E27A42
word2007-kb3055052-fullfile-x86-glb.exeCEA6A24F76A0E6B625D9C4C1279B41DC52E99CD23DFB2975B2E0F1697B7052D8E258F4AD484A50A53A097D26D9B29EDECB3E87F3
word2010-kb3055039-fullfile-x64-glb.exeD0EEE3B6AB235929F9B84698D80BA81FE6861A57A3A9ABAC6B2AC2A9C4555A83133C355D2FB1ECF9261B9D74488759501D05DF10
word2010-kb3055039-fullfile-x86-glb.exe3FE60D1C245EBB81849F928BC26EE82B36CD97BAB4B5AD42E9160C979FAAD96BCF47E524C6122EDC1C5130CAE519DF6CC119F518
word2013-kb3055030-fullfile-x64-glb.exe301864D002B730FA3E29940A38B30C1A57AC5E738ADF612175B69AC0854EFBE9A2D895F72404A3DB56FAC474F45682A032B0BF15
word2013-kb3055030-fullfile-x86-glb.exe7C0891EC48BF604F7F5005FA45C247358929C46B5E1A6209A784E5921DF9E4B8177FFD0B7B51CDAE16947836F40E29D645872E08
word2016-kb2920691-fullfile-x64-glb.exe9B6C6E0D3D67C77913FAF21AF164AE3E08DF5AF63A7ECC592D0B1C37D0EE0C0B240C9EBE01D0F209A1CECADAADB8A9300630ABA5
word2016-kb2920691-fullfile-x86-glb.exeD18F53101158A8723720229EC486351F581631706B4BFC5D363370F709AEA2A556C4D2C84162D8CB2747529B020706D77146F589
wordconv2007-kb2986254-fullfile-x86-glb.exe846858777FD8F3393176C14794631F1E0FC51379214ABBDECDA7FCE6C25402A95C4F146ADEF8DF0F23D1EC1951D3A154994A8F9F

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3080790 – senaste granskning 05/12/2016 15:36:00 – revision: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3, Word Viewer, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Visio 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Office 2016 för Mac, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office for Mac 2011 Service Pack 2, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Home and Student 2013 RT

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB3080790 KbMtsv
Feedback