Tillgängliga licenser för Office 365-Sway

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3080969
Introduktion
Den här artikeln innehåller information om de-licenser som är tillgängliga för Office 365-Sway.
MER INFORMATION
De planer som finns för att använda Office 365 Sway stöd för följande licenser:
 • Microsoft Office 365 Plan E2
 • Office 365 Business
 • Office 365 företagsanvändning
 • Office 365 Business Premium
 • Utbildning i Office 365 för fakultet
 • Office 365 Educationfor studenter
 • Office 365 utbildning E3 för fakultet
 • Office 365 utbildning E3 för elever
 • Office 365 utbildning E4 för fakultet
 • Office 365 utbildning E4 för elever
 • Office 365 Enterprise E3
 • Office 365 Enterprise E4
 • Office 365 för medelstora företag
 • Office 365 ProPlus
 • Office 365 ProPlus för fakultet
 • Office 365 ProPlus för elever
 • Office 365 för småföretag
 • Office 365 Small Business Premium
 • OneDrive för företag med Office Online
 • Office 365 Enterprise K1 med Yammer
 • Microsoft Office 365-utvecklare
 • Office 365 Enterprise E3 utan ProPlus
 • Office 365 Enterprise E4 utan ProPlus
 • Office 365 ProPlus (användare)
 • Lite projekt
 • Project Online
 • För fakultet Project Online
 • Project Online för elever
 • Project Online med Office 365-projekt
 • Project Online med projekt för Office 365 för fakultet
 • Project Online med projekt för Office 365 för elever
 • Office 365 Plan E1 med Exchange Online arkivering
 • Microsoft Office 365 Plan E2
 • Utbildning i Office 365 Plus för fakultet
 • Utbildning i Office 365 Plus för elever
 • OneDrive för företag med Office Online (användare)
 • Office Online med SharePoint Online (Plan 2)
 • Office Online med SharePoint Online (Plan 2) för fakultet
 • Office Online med SharePoint Online (Plan 1)
 • Office Online med SharePoint Online (Plan 1) för fakultet
Det finns många andra tillgängliga planer för Office 365-prenumerationer. Dessa är stödberättigande endast planer nu.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3080969 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/29/2016 06:16:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Office 365 Sway

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3080969 KbMtsv
คำติชม