MS15 097: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Live Meeting konferenstillägget: 8 September 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3081091
Sammanfattning

Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office Live Meeting 2007 konferenstillägget. Dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad dokument eller går till en icke betrodd webbsida som innehåller inbäddade OpenType-teckensnitt. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-097.


Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på hämtningssidan för installation av uppdateringen.
Mer Information

Distributionsinformation

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3089656.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter uppdatering 3079743.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade system

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Lmaddinpack.msiEj tillämpligt1,495,04002-Sep-201506:22Ej tillämpligt
Lmaddins.dll8.0.6362.2391,737,78404-Aug-201521:38x 86
Confapi.dll8.0.6362.2392,282,55204-Aug-201521:38x 86
Uccp.dll2.0.6362.2393,322,41604-Aug-201521:38x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239232,00004-Aug-201522:31x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239245,40804-Aug-201522:33x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239228,41604-Aug-201521:48x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239242,84804-Aug-201522:34x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239234,56004-Aug-201522:35x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239246,94404-Aug-201522:37x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239241,31204-Aug-201522:38x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239200,25604-Aug-201522:40x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239198,20804-Aug-201522:41x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239241,72804-Aug-201522:42x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239239,68004-Aug-201522:44x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239229,53604-Aug-201522:45x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239186,01604-Aug-201522:47x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239187,96804-Aug-201522:49x 86
Lmintsat.dll8.0.6362.239432,79204-Aug-201522:31x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt313,95827-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239445,49604-Aug-201522:33x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt316,07427-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,30404-Aug-201521:48x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt311,26627-maj-201421:52Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,98404-Aug-201522:34x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt315,53427-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,72004-Aug-201522:35x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,25927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239445,49604-Aug-201522:37x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt316,25827-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,98404-Aug-201522:38x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt315,25327-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239409,65604-Aug-201522:40x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt320,53927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239408,63204-Aug-201522:41x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,66727-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239438,93604-Aug-201522:42x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,01527-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmcapi.exe7.0.4724.3782,21624-Nov-200808:30x 86
Lmpapi.dll7.0.4724.3658,31224-Nov-200808:30x 86
Lmpreferences.dll7.0.4724.3768,90424-Nov-200808:30x 86
Meetnowprefs.exe7.0.4724.3500,61624-Nov-200808:30x 86
Preferences.exe7.0.4724.3494,98424-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3240,00824-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,36824-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3237,96024-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,88024-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3239,49624-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.365,41624-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024-Nov-200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024-Nov-200808:30x 86
Lmintsat.dll8.0.6362.239437,40004-Aug-201522:44x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt315,29927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,72004-Aug-201522:45x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt313,47927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201-Dec-200614:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401-Dec-200614:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801-Dec-200614:54x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201-Dec-200614:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401-Dec-200614:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801-Dec-200614:54x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201-Dec-200614:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401-Dec-200614:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801-Dec-200614:54x 86
X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestEj tillämpligt1,86901-Dec-200622:23Ej tillämpligt
X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestEj tillämpligt1,86901-Dec-200622:23Ej tillämpligt
8.0.50727.762.PolicyEj tillämpligt80001-Dec-200614:54Ej tillämpligt
8.0.50727.762.PolicyEj tillämpligt80001-Dec-200614:54Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239400,44004-Aug-201522:47x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,90027-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239399,51204-Aug-201522:49x 86
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,88127-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmxp32.dll8.0.6362.2391,621,04804-Aug-201521:38x 86

För alla x 64-baserade system

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Lmaddinpack.msiEj tillämpligt1,699,84002-Sep-201506:23Ej tillämpligt
Lmaddins.dll8.0.6362.2392,111,54405-Aug-201500:45x 64
Confapi.dll8.0.6362.2392,841,60004-Aug-201519:56x 64
Uccp.dll2.0.6362.2395,219,32804-Aug-201519:55x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239223,74404-Aug-201520:01x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239238,59204-Aug-201520:01x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239220,16004-Aug-201519:09x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239236 03204-Aug-201520:02x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239226,30404-Aug-201520:02x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239240,12804-Aug-201520:02x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239234,49604-Aug-201520:03x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239192,00004-Aug-201520:03x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239189,95204-Aug-201520:03x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239233,47204-Aug-201520:04x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239231 42404-Aug-201520:04x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239222,72004-Aug-201520:04x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239179,20004-Aug-201520:05x 64
Confapisat.dll8.0.6362.239179,71204-Aug-201520:05x 64
Lmintsat.dll8.0.6362.239434,23205-Aug-201501:21x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt313,95827-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239445,49605-Aug-201501:22x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt316,07427-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239434,74405-Aug-201500:51x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt311,26627-maj-201421:52Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239442,42405-Aug-201501:23x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt315,53427-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239432,28005-Aug-201501:24x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,25927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239444,05605-Aug-201501:25x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt316,25827-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,98405-Aug-201501:27x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt315,25327-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239408,21605-Aug-201501:28x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt320,53927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239408,63205-Aug-201501:29x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,66727-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,37605-Aug-201501:30x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,01527-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239438,84005-Aug-201501:31x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt315,29927-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,72005-Aug-201501:32x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt313,47927-maj-201421:48Ej tillämpligt
8.0.50727.762.PolicyEj tillämpligt80401-Dec-200614:39Ej tillämpligt
Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x ww_9d1c6ce0.manifestEj tillämpligt1,87101-Dec-200618:14Ej tillämpligt
8.0.50727.762.PolicyEj tillämpligt80401-Dec-200614:39Ej tillämpligt
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09601-Dec-200614:37x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37601-Dec-200614:39x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67201-Dec-200614:36x 64
Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x ww_9d1c6ce0.manifestEj tillämpligt1,87101-Dec-200618:14Ej tillämpligt
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09601-Dec-200614:37x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37601-Dec-200614:39x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67201-Dec-200614:36x 64
Lmintsat.dll8.0.6362.239400,44005-Aug-201501:33x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,90027-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmintsat.dll8.0.6362.239400,95205-Aug-201501:35x 64
Lmoutaddin.chmEj tillämpligt314,88127-maj-201421:48Ej tillämpligt
Lmxp32.dll8.0.6362.2391,984,05605-Aug-201500:45x 64

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3081091 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/13/2015 08:10:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3081091 KbMtsv
คำติชม