MS15-088: Osäkra kommandoradsparametern passerar möjliggör utlämnande av information: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3082458
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser informationsläckor i Windows, Internet Explorer och Microsoft Office. Om du vill utnyttja säkerhetsproblemet först angriparen använda ett annat säkerhetsproblem i Internet Explorer för att köra kod i begränsat läge processen. Angriparen kan sedan köra anteckningar, Visio, PowerPoint, Excel eller Word med hjälp av en osäker kommandoradsparametern ska gälla för utlämnande av information. För att skyddas mot säkerhetsproblemet installera kunder de uppdateringar som finns i bulletinen och uppdatering för Internet Explorer som ingår iMS15-079. På samma sätt kan måste kunder som använder en Office-produkt som påverkas också installera tillämpliga uppdateringar som ingår iMS15-081.

Mer information om de uppdateringar som krävs för att det här säkerhetsproblemet finnsMicrosoft Knowledge Base-artikel 3080057, Microsoft Knowledge Base-artikel 3080790, och Microsoft Knowledge Base-artikel 3082442.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-088.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3079757 MS15 088 beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows, Internet Explorer och Office: 11 augusti 2015
  • 3046017 MS15 088 beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows, Internet Explorer och Office: 11 augusti 2015
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta uppdateringar automatiskt.

Obs! Denna uppdatering är endast tillgängliga från Windows Update för Windows RT och Windows RT 8.1.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-088 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3046017-x86.msu
Windows6.0-KB3079757-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3046017-x64.msu
Windows6.0-KB3079757-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3079757
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3046017-x86.msu
Windows6.0-KB3079757-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3046017-x64.msu
Windows6.0-KB3079757-x64.msu

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3046017-ia64.msu
Windows6.0-KB3079757-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3079757
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3046017-x86.msu
Windows6.1-KB3079757-x86.msu

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3046017-x 64
Windows6.1-KB3079757-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3079757
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3046017-x 64
Windows6.1-KB3079757-x 64

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3046017-ia64.msu
Windows6.1-KB3079757-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3079757
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3046017-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3046017-x64.msu

För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3046017-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3046017-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3046017-x64.msu

För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3046017-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar finns tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3046017

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
KB3081436-Win10-RTM-X 86-TSL.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3081436
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Internet Explorer (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Information om distribution av säkerhetsuppdateringenSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3082442 distributionsinformation för Internet Explorer-uppdateringen.

Microsoft Office (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Information om distribution av säkerhetsuppdateringenSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3080790 distributionsinformation för Internet Explorer-uppdateringen.

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
excel2007-kb3054992-fullfile-x 86-glb.exe08BC281E951AFA3561F5D64EB8733DAED0B336AFE272B986A11DF9376F79C305BA90136D5337BB7D690222AA703C128D0C6023F6
excel2010-kb3055044-fullfile-x 64-glb.exeED5F67A6E172E200A90B2DC569E679D9B0DDE068E62C3DF6A23683F1DA11C50A719A68840D831363C59F0A212932FF4EC04F55E6
excel2010-kb3055044-fullfile-x 86-glb.exe5EC9403B04A8649D78D6D435A6160AA282B8F7388DF7AFBC55CABC1F5E6599795D25B0E37E6C909714FA0DBB31C6E2139053AB32
excel2013-kb3054991-fullfile-x 64-glb.exe03AB2F6B6339343E52549929D6654C9C593C7E70AA82829F29DDCD3766B7B1CEE76B095E989A2D66A75FDEC2F0C177BE23FB6557
excel2013-kb3054991-fullfile-x 86-glb.exeAF94AC2E7EB5D4089166CAA263E24683EF7E79B25ADE1C1AD405772AD97F1DE995B354AA7F8277647FB191A64F4940885E2E607D
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x 64-glb.exe60DF86CD6967286A40C841EE29C14E76C8653F68E0EA25F2ACF53EF5D2944100F3A730F24108FAD7D55DF441D970FF30B00586A2
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x 86-glb.exe4C14190615DAB6AF9CE79B54355492E06BC32CCAAD24D9C8821500A811CFA66307FBCAB121A47619B2D066D8B7C5A23B766CF525
PowerPoint2007-kb3055051-fullfile-x 86-glb.exe3F31E4F34225E95F918C237199D515203436B1CCDA7B2B559CA64EEA41393FB712C66D27E57754AC7AB5BA556E45A6BC2EF5DABD
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x 64-glb.exeB0C78459C37259B373F73B2FF9E95D323EC3A969C0B12877FBF2826FB4153995A6485ABC8FDBFB28BA7A56EA4877587BA44BCDC8
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x 86-glb.exe861DF0D62D0C57C96308A5350F1673AB01BA01DE9263AFEDA54D682496B510B2F0FC3677F26D72B86D377B45274AF747BC908E84
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x 64-glb.exeEED6D3722BC47C58585018F29212B5FA897A196E3995A289CE50CF15E0FBD5E6212E9316FF0ACDC2EA1E6FDAC84E4DCAC645DDAD
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x 86-glb.exeABB8BD2CE24A1E4B93420454CDA83F7323C69FB8B7F55EBE9C6B726D38564FA75F8693458A3DD85D0539703D60B0FB933BF3318B
visio2007-kb2965280-fullfile-x 86-glb.exe21C0FD0A1EDEDEDD56D62F1DF56922EE1BCA6CA04FE61FB56F509F15102555BF040C4BBDC910A3B8A59EE99F334297D7FE0302B2
visio2010-kb3054876-fullfile-x 64-glb.exe5C7D77E6CA4D4AB1082E0C1394D15CA0EEDD6B258CDDEC9382E39D2ABF164EB5DC38EB8FE644537BE8F99238AED88029774E7A8A
visio2010-kb3054876-fullfile-x 86-glb.exe7550BAEC3E0A6AA6B41016BC48D0809C7B391FF516280B69B7FA34B4B2779F29BCA6545B5200A068264689784F258FBB83E2F2E6
visio2013-kb3054929-fullfile-x 64-glb.exeCDC4918C731C6F8E230A2F4D3CB17A96ADFAFC542320E9AA082D43C2DA20999D91534C8C97D008BAE096EB7BDFF54D4C6AEC8FCA
visio2013-kb3054929-fullfile-x 86-glb.exe7EDEAC9C9A686A465FE9ABB71101F2C6889116B6D71DF885732D9D7A45F6FE469990F6AB79DE5BCCCF6F6257161E49C66FBE4497
Windows10.0-KB3046017-x64.msu77275A5632459C2FB2D3E9EE9FB52F8CC9C4AF86B8A0B907C0500222F4F47DC13AABEC702AF6AF3A4F6C3202B9894BC850872042
Windows6.0-KB3046017-ia64.msu6DD3974AB32EC879DEFCE670C6ED44792E61FB73C71F3023DE25DDF0CE915714CFDE3A2829C3FEEA74F3DED72DCD5AF666424738
Windows6.0-KB3046017-x64.msu61160D19679324B263648F56F35AEC5CCD873B43934312FDB19A4E74782C0BFA88B3AC265D2CDB40EB5F71881C46F7FC163AA654
Windows6.0-KB3046017-x86.msu5861893A0C17321E1C364BF09CF1E74FFA56E9167D93E248938C8E08AFF8450EEBF076322128EFB89B0842E48D576D4CF0CA850D
Windows6.0-KB3079757-ia64.msuF8489173A5314523D31B0FDE5EF33798252B40717AE792B21F46E3F03D9F723938DD30DED5304689E2A9091DDBC06B65226F51A3
Windows6.0-KB3079757-x64.msu1E9C4F9415F0ABBEED7EF729F1FC98D30BB82C0B3734D1046F9D47C8EF1EFCB0060F94A405627B089465F3E9D7E66C1F8FE1E6B8
Windows6.0-KB3079757-x86.msuA319066249C7321BAC1DD26B00478C0975F4AD5E9CA044F5287D897E8DE01FCABD2238ED2E8D3E2C3A22CA7F23092F32BE4BD065
Windows6.1-KB3046017-ia64.msu5BEE66E0CA2AD3B703AF1C384FF533E3C3EE8AFE3FAFDC3C10F6A1EE90C53BCC9B97C1C79346CCF360224F784133A3BFC228145A
Windows6.1-KB3046017-x 645451208CCC96F656F55F35FCA5997801E1676BCB2178021D5B68584F77279FFF54DFBFFECC352A29C042B53D777F264BB17EDD57
Windows6.1-KB3046017-x86.msu3488CDF522E5EFAB03C0F9325BFD40D4F1C8B0E66A00886B9030F22AC2F8828C2BCACB74CA10436F1FC6F18869788DD97888F655
Windows6.1-KB3079757-ia64.msuFCFF5D1D92C3A253E462F78B8D93A1B14C0A7B302542CA3B02774FD4F9011FCDCB12C5A0580167F746A62C58C06E68F9707832FF
Windows6.1-KB3079757-x 64D236C9931D55ADB2AE73F39D19E809C02718E140D3C3DD3212314A7CB40D0BFA14540912D338B9FEA7598504AB6336454B544552
Windows6.1-KB3079757-x86.msuE4663807A213882B72C55276F4542678BE797AA360DE123D1F028330604010FF4F207B1922D8DCD2ACB0F20260A7712BA3B66DF0
Windows8.1-KB3046017-arm.msu4CF2B84D16A754A88EDFE13C77609585721165C8BD6C0624BA27624A75FAC964D1EECDF67BF7770DF3F1325E81DF26AD5FF93CF2
Windows8.1-KB3046017-x64.msuCFD784AE9E40BCD30ADF46D822BF48A601B218CB35E5CF31A089EA45738331F68EF77C6AA7D3DF1FB7C7121C9D469B9F62E4C09F
Windows8.1-KB3046017-x86.msuA9F1C0E3B41898BC3BE41DFEB313725CD7386D2A03F65A42C2268721A01EC4378584DDB796CF06186D4181C34D9A6F35EEAA7009
Windows8-RT-KB3046017-arm.msuC7109615EB83E75C25008DBF324A2513CBAF64AA65F26744F944550BDF8319A1FEECEDCE3D91D0C770826629B5D00EB80F9B3AEB
Windows8-RT-KB3046017-x64.msu07875D4B4B52A1DE1BCF00497FE952E811DE289C60ADBF15BB00255A142638D51CEA187B773436654C5EFDC9E8CF5E664536C687
Windows8-RT-KB3046017-x86.msu624A1EC2D60F36201C740ED7CE43AF1E1DCB23F084E50A9022DC5EF36187415E329693A98659B71A9F701A1850F29F39E6C2D1FE
word2007-kb3055052-fullfile-x 86-glb.exeCEA6A24F76A0E6B625D9C4C1279B41DC52E99CD23DFB2975B2E0F1697B7052D8E258F4AD484A50A53A097D26D9B29EDECB3E87F3
word2010-kb3055039-fullfile-x 64-glb.exeD0EEE3B6AB235929F9B84698D80BA81FE6861A57A3A9ABAC6B2AC2A9C4555A83133C355D2FB1ECF9261B9D74488759501D05DF10
word2010-kb3055039-fullfile-x 86-glb.exe3FE60D1C245EBB81849F928BC26EE82B36CD97BAB4B5AD42E9160C979FAAD96BCF47E524C6122EDC1C5130CAE519DF6CC119F518
word2013-kb3055030-fullfile-x 64-glb.exe301864D002B730FA3E29940A38B30C1A57AC5E738ADF612175B69AC0854EFBE9A2D895F72404A3DB56FAC474F45682A032B0BF15
word2013-kb3055030-fullfile-x 86-glb.exe7C0891EC48BF604F7F5005FA45C247358929C46B5E1A6209A784E5921DF9E4B8177FFD0B7B51CDAE16947836F40E29D645872E08

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3082458 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/13/2015 14:59:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3082458 KbMtsv
คำติชม