MS15-085: Säkerhetsproblem i Mount Manager möjliggör behörighetshöjning: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3082487
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows som kan möjliggöra rättighetsökning om en angripare infogar en skadlig USB-enhet till ett målsystem. En angripare kan sedan skriva en skadlig binär till disk och sedan köra koden.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-085.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3071756 MS15-085: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows montera Manager: 11 augusti 2015
  • 3081436 Kumulativ säkerhetsuppdatering för Windows 10: 11 augusti 2015
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-085 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3071756-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3071756-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3071756-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3071756-x64.msu

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3071756-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3071756-x86.msu

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3071756-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, och sedan under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)Register

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3071756-x 64

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3071756-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, och sedan under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3071756-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3071756-x64.msu

För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3071756-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3071756-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)Register

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3071756-x64.msu

För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3071756-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar är tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
KB3081436-Win10-RTM-X 86-TSL.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3081436
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows6.0-KB3071756-ia64.msuDEE4966E4005C4D33E4ACA66E9EAAA9530E18A40A05BC84BD66A743EAC449485E5F99F5329A789C6AF346BE05D0E005DBD4B5010
Windows6.0-KB3071756-x64.msu24AEEDD561CC2D72ED16D8B871435BC071C723D1C52D5D1D989D14E7EDB3DA1CE7798D7382F087595CD2437A45E98E9D559A3AC7
Windows6.0-KB3071756-x86.msuAC57540C110B73530C7E513F8973A2331B474323F6276927E91F937E318FDF7303DB2B347C518CDE5D45A37B97F40A393AFD95E3
Windows6.0-KB9898989-ia64.msu5AF643CD70AD37555CA2EE09EAB0122072A937FA9F6B902CC9A30D5D9ABF236B479096F802FB40E553FB48B0C4B6EB8522549E73
Windows6.0-KB9898989-x64.msuE9F066124E3408ED6B0CA9FA0830C8B33106D954E06AD388617083F80C4A464E6EB7758F333850F00677595FC3C61F436A168D45
Windows6.0-KB9898989-x86.msu1C1DDBCF346B61A3E338A2D6464947E32F7643B09F43B1B5820B8614446303869311635E94991CE1303CD90075587DD8A858A5F8
Windows6.1-KB3071756-ia64.msuE13BECBD389B9F0DBB2BDBDDA9213A2830E48F6B401D82AEB7767973AFEDD8128A32026D817E77BE1C80288E907C6F2CDBC86C8C
Windows6.1-KB3071756-x 64B1AAB0EF3752C52636409B50EB7853F645859E783685E70B4716A3AF0A3DBF18B54F64F216295788C34F3FEA142982FAE09CDC00
Windows6.1-KB3071756-x86.msu31BF25FD49F04F2397666A6FF45D5F676202EFC9B61E184B29591B2DF11154112EFD430E2EE5496F2DA27F661882E9FBA988B5E3
Windows8.1-KB3071756-arm.msu40DA197E2E4798D1C48DB4961066A9262447AE1A462A3AAD9A6140464F5BD44DBC2695FF2CA72F8E4889CEA46FD977F570DFBE36
Windows8.1-KB3071756-x64.msu481757325634850FEC6798A4A7DCF67139E72AAC2A09F3CC4E9C6CF011882B05ABB05AE69203D10460D86933F17242C0F9F5D7ED
Windows8.1-KB3071756-x86.msuC81D576B23663AF556E42292550FCFC2CB7F622B848C8BAECE935713828D76F0DD0A5ADBCFFC62B48813E705F8814BF30232D118
Windows8-RT-KB3071756-arm.msuE1AB13F514DF1497F389CCFE825177928A6895036AF278B36A16BFF537E8BA2B95B0DAA495F9AF71EE6F93E91D345E7E804A28B2
Windows8-RT-KB3071756-x64.msu261FEE52A8FB9966C6066DE1C4FA9BD01B0E56D3D63EBD1F93EE8F81815FC7D1E9FCB37B8AEB9CA2EDD4CA90175FA317FDACA735
Windows8-RT-KB3071756-x86.msuEE678704D85D6D27A03C1D75B61EDEED578DE4326DD9E69660AA650CA135C5B399FC9A169DBEF8CF0C0B9A41A79DED63DF801E15

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3082487 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/13/2015 14:52:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3082487 KbMtsv
คำติชม