Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

POSIX och OS/2 stöds inte i Windows XP och Windows Server 2003

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
Det finns inte något stöd för POSIX- eller OS/2-program i operativsystem som baseras på Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003.
Mer Information

POSIX-stöd

POSIX-undersystemet (Portable Operating System for UNIX) ingår inte i Windows XP eller Windows Server 2003. POSIX-undersystemet har ersatts av en mer UNIX-liknande miljö som kallas Windows Services for UNIX. Windows Services for UNIX inbegriper det ursprungliga POSIX-undersystemet och innehåller fler funktioner för UNIX-program. Windows Services for UNIX kräver Windows XP Professional Service Pack 1 (SP1) eller senare.

Mer information om Windows Services for UNIX finns på följande Microsoft-webbplats:

OS/2-stöd

OS/2-undersystemet ingår inte i Windows XP eller Windows Server 2003. En alternativ lösning för OS/2-program är Microsoft Virtual PC 2004. Virtual PC 2004 stöder de flesta OS/2-program, också sådana med ett grafiskt användargränssnitt (GUI).

Mer information om Virtual PC finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 308259 – senaste granskning 07/12/2004 15:02:00 – revision: 2.3

  • Microsoft Virtual PC 2004
  • Microsoft Windows Services for UNIX 3.5
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • kbinfo kbenv KB308259
Feedback