Felsökning av skriptfel i Internet Explorer

Sammanfattning
När du stöter på skriptfel kan det innebära att webbsidor inte visas eller fungerar korrekt i Internet Explorer. Skriptfelen kan ha olika orsaker. Läs Mer information om orsaken till detta problem.
Metoderna som nämns i den här artikeln kan hjälpa dig att felsöka skriptfel som orsakas av filer eller inställningar på din dator.

Dessutom kan du klicka här om du vill lösa skriptfel som uppstår när du försöker skriva ut från Internet Explorer.
Lösning
Innan du börjar
Steg 1: Kontrollera att skriptfel uppstår på flera webbsidor
Du kan förmodligen ignorera felet om det enda tecknet på problem är felmeddelandet och webbplatserna fungerar. Om problemet uppstår på en eller två webbplatser kanske problemet dessutom orsakas av de sidorna. Om du bestämmer dig för att ignorera felen kan du inaktivera felsökning av skript.

Obs! Om problemet uppstår på fler än en eller två webbplatser ska du inte inaktivera felsökning av skript.
Steg 2: Kontrollera att problemet orsakas av filer eller inställningar på din dator
Avgränsa problemets orsak genom att använda ett annat användarkonto, en annan webbläsare eller en annan dator för att visa webbsidorna som utlöste skriptfelet.

Om skriptfelet inte uppstår när du visar webbsidan från ett annat användarkonto, i en annan webbläsare eller på en annan dator kanske problemet orsakas av filer eller inställningar på datorn. Lös problemet med åtgärderna i den här artikeln:
Vanliga metoder
Försök öppna en webbsida som det tidigare visats ett skriptfel för när du har slutfört respektive metod. Om felet inte visas är problemet löst.

Dessutom kan du också använda Video: Felsökning av skriptfel i Internet Explorer (videon är på engelska) .

Metod 1: Kontrollera att Active Scripting, ActiveX och Java inte blockeras av Internet Explorer

Active Scripting, ActiveX och Java utgör delar i hur information visas på en webbsida. Om dessa funktioner blockeras på datorn kan det störa visningen av webbsidan. Du kan återställa säkerhetsinställningarna för Internet Explorer för att se till att dessa funktioner inte blockeras. Gör så här:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Alt så visas menyerna.
 3. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Internetalternativ.
 4. Klicka på Standardnivå.
 5. Klicka på OK.
Obs! ActiveX-kontroller och Java-program stängs av vid säkerhetsnivån Hög i Internet Explorer.

En skärmbild för steg 3, 4 och 5.

Metod 2: Ta bort alla temporära Internetfiler


Varje gång du öppnar en webbläsare för att visa en webbsida lagrar datorn en lokal kopia av den webbsidan i en temporär fil. Om storleken på mappen för temporära Internetfiler blir för stor kan vissa visningsproblem uppstå när du öppnar webbsidor. Att rensa mappen med jämna mellanrum kan hjälpa till att lösa problemet.
Så här tar du bort alla temporära internetrelaterade filer för Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 eller Internet Explorer 8
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Alt så visas menyerna.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Under Webbhistorik klickar du på Ta bort.
  En skärmbild för steg 3 och 4.
 5. I dialogrutan Ta bort webbhistorik markerar du följande kryssrutor och klickar sedan på Ta bort:
  1. Temporära Internetfiler
  2. Cookies
  3. Historik
  En skärmbild för det här steget
 6. Klicka på Stäng och sedan på OK, så att dialogrutan Internetalternativ stängs.
Så här tar du bort alla temporära internetrelaterade filer för Internet Explorer 7
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Ta bort under Webbhistorik och sedan på Ja när du ombeds bekräfta åtgärden.
 5. I dialogrutan Ta bort webbhistorik, under Temporära Internetfiler, klickar du på Ta bort filer. Bekräfta sedan genom att klicka på Ja.
 6. Under Cookies klickar du på Ta bort cookies och sedan på Ja när du ombeds bekräfta åtgärden.
 7. Klicka på Ta bort historik under Historik och sedan på Ja när du ombeds bekräfta åtgärden.
 8. Klicka på Stäng och sedan på OK, så att dialogrutan Internetalternativ stängs.
Så här tar du bort alla temporära internetrelaterade filer för Internet Explorer 6
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Alt så visas menyerna.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internet-filer.
 5. Klicka på Ta bort filer och sedan på OK.
 6. Klicka på Ta bort cookies och sedan på OK.
 7. Klicka på Rensa Tidigare under Tidigare och sedan på Ja.
 8. Klicka på OK.

Metod 3: Installera senaste Service Pack och de senaste programvaruuppdateringarna för Internet Explorer

Om senaste Service Pack eller de senaste programvaruuppdateringarna för Internet Explorer inte redan är installerade ska du hämta och installera dem. De kan innehålla uppdateringar som kan hjälpa till att lösa problemet.
Om du vill installera de mest aktuella programvaruuppdateringarna för alla versioner av Internet Explorer går du till Windows Update.

Om du vill installera Internet Explorer 6 Service Pack 1, klickar du på Hämta Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Obs! Internet Explorer 6 Service Pack 1 rekommenderas för datorer med Windows-versioner som är äldre än Windows XP.
Avancerade metoder
Det här avsnittet är avsett för mer avancerade datoranvändare. Det innehåller fem metoder som kan hjälpa till att lösa problemet.

Metod 1: Kontrollera att Active Scripting, ActiveX och Java inte blockeras av ett antivirusprogram eller av en brandvägg

Skript, ActiveX och Java utgör delar i hur information visas på en webbsida. Om dessa funktioner blockeras kanske det stör visningen av webbsidorna.

Läs dokumentationen för brandväggen eller antivirusprogrammet som du använder om du vill få reda på hur du ser till att skript, ActiveX-kontroller och Java-program inte blockeras. Sedan gör du nödvändiga ändringar. 

Metod 2: Kontrollera att antivirusprogrammet inte är inställt på att genomsöka mapparna Temporära Internetfiler eller Hämtade programfiler

Om ett antivirusprogram tolkar ett skript som ett virus och hindrar skriptet från att köras kanske ett skriptfel uppstår. Förhindra detta genom att se till att antivirusprogrammet inte genomsöker mapparna Temporära Internetfiler eller Hämtade programfiler.

Läs dokumentationen för det antivirusprogram som du använder om du vill få reda på hur du hindrar programmet från att genomsöka dessa mappar. Sedan gör du nödvändiga ändringar. 

Metod 3: Stäng av mjuk rullning

Om du upplever problem med videovisningen kanske mjuk rullning gör att skriptet tajmas felaktigt. Det kan ge upphov till ett skriptfel.

Så här stänger du av funktionen för mjuk rullning i Internet Explorer:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Alt så visas menyerna.
 3. Avmarkera kryssrutan Använd mjuk rullning på fliken Avancerat.
 4. Klicka på OK och avsluta Internet Explorer.
Obs! Om detta löser problemet kan du kontrollera om det finns en uppdaterad drivrutin tillgänglig för grafikkortet. Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn om du vill ha en uppdaterad drivrutin.

Metod 4: Stäng av maskinvaruacceleration

I många program används maskinvaruacceleration för att göra datorprocesserna snabbare. Om inställningarna för maskinvaruacceleration är felaktigt inställda kan de dock orsaka visningsproblem när du visar webbsidor. Du kan inaktivera maskinvaruaccelerationen och se om det hjälper till att lösa skriptfelen. Följ instruktionerna för ditt operativsystem.
Windows 8.1 och Windows 8
 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.
 2. Skriv desk.cpl i sökrutan och tryck eller klicka sedan på desk.cpl.
 3. Klicka på Avancerade inställningar.
 4. Klicka på fliken Felsökning, och dra skjutreglaget Maskinvaruacceleration till Ingen.
  Obs! Om fliken Felsök inte visas stöder ditt grafikkort inte hårdvaruacceleration. Hoppa över denna metod.
 5. Klicka två gånger på OK.
 6. Starta om datorn.
Windows 7
 1. Klicka på Start, skriv desk.cpl i rutan Öppna och tryck på Retur.
 2. Klicka på Avancerade inställningar.
 3. Klicka på fliken Felsökning, och dra skjutreglaget Maskinvaruacceleration till Ingen.
  Obs! Om fliken Felsök inte visas stöder ditt grafikkort inte hårdvaruacceleration. Hoppa över denna metod.
 4. Klicka två gånger på OK.
Windows Vista
 1. Öppna Bildskärm på Kontrollpanelen. Klicka på StartStart-knappen, skriv desk.cpl i rutan Påbörja sökning och klicka på desk.cpl i listan Program.
 2. Klicka på Bildskärmsinställningar och sedan på Avancerade inställningar.

  Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 3. Klicka på fliken Felsökning, och dra skjutreglaget Maskinvaruacceleration till Ingen.
  Obs! Om fliken Felsök inte visas stöder ditt grafikkort inte hårdvaruacceleration. Hoppa över denna metod.
 4. Klicka två gånger på OK.
Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start, skriv desk.cpl i rutan Öppna och tryck på Retur.
 2. Klicka på fliken Inställningar och sedan på Avancerat.
 3. Klicka på fliken Felsökning, och dra skjutreglaget Maskinvaruacceleration till Ingen.
  Obs! Om fliken Felsök inte visas stöder ditt grafikkort inte hårdvaruacceleration. Hoppa över denna metod.
 4. Klicka två gånger på OK.
Obs! Om detta löser problemet kan du kontrollera om det finns en uppdaterad drivrutin tillgänglig för grafikkortet. Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn om du vill ha en uppdaterad drivrutin.

Metod 5: Installera den senaste versionen av Microsoft DirectX

Med DirectX kan visningen av webbsidor förbättras. Information om hur du installerar den senaste versionen av Microsoft DirectX finns i Så här installerar du den senaste versionen av DirectX.

Mer Information
Inaktivera felsökning av skript
Inaktivera meddelanden om alla skriptfel i Internet Explorer (för Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 och Internet Explorer 7)
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Alt så visas menyerna.
 3. På fliken Avancerat avmarkerar du rutan Visa meddelanden om alla skriptfel och klickar sedan på OK. En skärmbild för det här steget
Stäng av felsökning av skript (för Internet Explorer 6)
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Om Verktyg-menyn inte visas trycker du på Alt så visas menyerna.
 3. På fliken Avancerat markerar du rutan Inaktivera felsökning av skript och klickar sedan på OK.
Symtom när skriptfel uppstår
När skriptfel uppstår i Internet Explorer kan du få felmeddelanden av följande slag:
Det har uppstått problem med webbsidan som gör att den kanske inte visas eller fungerar korrekt. I framtiden kan du visa det här meddelandet genom att dubbelklicka på varningsikonen som visas i statusfältet.
Om du klickar på Visa information kanske du ser information om felet som liknar följande:
Rad: <Rad_nummer>
Tecken: <Tecken_nummer>
Fel: <Fel_meddelande>
Kod: 0
URL: http://Webserver/page.htm
Ett fel har uppstått under körning.
Vill du göra en felsökning?
Rad: <Rad_nummer>
Fel: <Fel_meddelande>

Följande varning kan också visas i statusfältet i Internet Explorer:
Färdig, men sidan innehåller fel.
Mer information om orsaken till detta problem.
Det här problemet beror på att HTML-källkoden för webbsidan inte fungerar på rätt sätt med skript på klientsidan som Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic. Problemet har en eller flera av följande orsaker:
 • Det är ett problem med HTML-källkoden på webbsidan.
 • Active Scripting, ActiveX-kontroller eller Java-program är blockerade på datorn eller i nätverket. Internet Explorer eller andra program, till exempel antivirusprogram och brandväggar, kan vara konfigurerade för blockering av Active Scripting , ActiveX-kontroller eller Java-program.
 • Ett antivirusprogram är konfigurerat för genomsökning av mappen "Temporära Internetfiler" eller "Hämtade programfiler".
 • Skriptmotorn på datorn är skadad eller inaktuell.
 • Internetrelaterade mappar på datorn är skadade.
 • Drivrutinerna för grafikkortet är skadade eller inaktuella.
 • DirectX-komponenten på datorn är skadad eller inaktuell.
Obs! Skript på serversidan som Visual Basic i ASP (Active Server Pages) körs på en webbserver. Skriptfel som beror på skriptfel på serversidan ger inte upphov till felmeddelanden i Internet Explorer, men kan innebära att webbsidan inte visas eller inte fungerar som den ska. Felsökningsinformationen i den här artikeln gäller skriptfel på klientsidan. Kontakta webbserverns administratör om du misstänker att det finns något problem med ett skript på serversidan.
Lös skriptfel när du försöker skriva ut från Internet Explorer
Inaktuella skrivardrivrutiner kan ofta orsaka problem när du skriver ut från Internet Explorer. Lös problemen genom att försöka uppdatera till den senaste skrivardrivrutinen för skrivaren.

Lös problemet genom att följa stegen i Åtgärda utskriftsproblem i Windows för att kontrollera din skrivare och uppdatera skrivardrivrutinen.
Viktigt! I vissa fall finns inte en uppdaterad version av drivrutinen tillgänglig genom Windows Update. Du kanske måste gå till tillverkarens webbplats för att hitta och hämta den senaste skrivardrivrutinen för skrivaren.

Om du stöter på det här problemet i Internet Explorer 9 kan du prova metoderna i Ett skriptfel visas och det går inte att skriva ut från Internet Explorer 9.

Om du inte kan skriva ut eller förhandsgranska en webbsida i Internet Explorer läser du Det går inte att skriva ut eller förhandsgranska en webbsida i Internet Explorer.
Skriptfelmeddelande när du skriver ut från Internet Explorer
Om du försöker skriva ut en webbsida i Internet Explorer kanske ett skriptfel som liknar följande visas:
Ett fel har uppstått i skriptet på den här sidan.
Rad: <Rad_nummer>
Tecken: <Tecken_nummer>
Fel: <Fel_meddelande>
Kod: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.
Video: Felsökning av skriptfel i Internet Explorer (videon är på engelska)
Referenser
810395 Skriptfel vid användning av Internet Explorer 6

933873 KORRIGERING: Skriptfel vid försök att köra ett skript på en dator med Internet Explorer 7
vb scripting error tshoot 181698 q181698 kb181698
Egenskaper

Artikel-id: 308260 – senaste granskning 03/25/2014 20:50:00 – revision: 12.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260
Feedback