Interna SATA-enheter visas som flyttbara media

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3083627
Symptom
Interna SATA-enheter (hårddiskar eller SSD) kan visas som flyttbara media i Aktivitetsfältet.


Orsak
Om en enhet anses flyttbara är fastställda byyour system-BIOS och hur olika SATA-portar på moderkortet markeras. Drivrutinen som direkt inspektera SATA-portar och anser att de portar som är märkta "externa" som flyttbara enheter anslutna enheter. Inte alla lagringsdrivrutiner gör, vilket kan vara en möjlig orsak för skador och dataförlust av.
Lösning
Först söka efter och installera uppdateringar till BIOS från tillverkaren av din dator. Om ingen kan följa du de här stegen om du vill åsidosätta hur inbyggd drivrutin ytor enheter på vissa portar:

 1. Öppna en kommandotolk med administratörsbehörighet.
 2. Skriv följande kommando i träffar ange i kommandotolksfönstret: devmgmt.msc
 3. Under Hårddiskar, identifiera SATA-enhet som du vill använda drivrutinen du interna och öppna Egenskaper för den här enheten genom att högerklicka och välja Egenskaper.
 4. Observera bussnummer från Egenskapsöversikt ("1" i den under exempel).
 5. För Windows 7:
  1. Kostnadstyp följande kommando i Kommandotolken tidigare öppnad och tryck på RETUR:

   Reg.exe add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Controller0\Channel"x\ "/f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0x00000001
   Där xmotsvarar bussnummer som du antecknade i steg 4.

 6. För Windows 8 och senare:
  1. Kostnadstyp följande kommando i Kommandotolken tidigare öppnad och tryck på RETUR:

   Reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device" /f /v TreatAsInternalPort /t REG_MULTI_SZ /d x
   Där x motsvarar bussnummer som du antecknade i steg 4.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3083627 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 05:09:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbmt KB3083627 KbMtsv
คำติชม