Verifiera osignerade drivrutiner i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du använder signaturverifieringsverktyget i Windows XP (Sigverif.exe) för att hitta osignerade drivrutiner och verifiera drivrutiner i Windows XP. Denna information kan vara användbar för felsökning av systeminstabilitet, felmeddelanden, startproblem o.s.v.

Överst på sidan

Verifiera osignerade drivrutiner

 1. Klicka på Start, Kör, skriv sigverif och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Klicka på Leta efter andra filer som inte har signerats digitalt.
 4. I rutan Sök i följande mapp skriver du x:\Windows\system32\drivers, där x är namnet på enheten där Windows XP är installerat.
 5. På fliken Loggning ser du till att kryssrutan Spara resultatet av filsignatursverifieringen till en loggfil är markerad och klickar på OK.
 6. Klicka på Starta.

  Obs! Loggfilen heter Sigverif.txt och sparas i Windows-mappen. Osignerade drivrutiner från andra tillverkare visas som "Inte signerad". Använd drivrutinerna i den här listan som en utgångspunkt för felsökning.
Överst på sidan

Inaktivera osignerade drivrutiner

Ett vanligt problem är energisparfunktioner, och Microsoft kräver stöd för energisparfunktioner för att certifiera drivrutiner. Många osignerade drivrutiner från andra tillverkare saknar detta stöd, vilket ger upphov till problem med energisparfunktioner (t.ex. övergång till och från vilo- och vänteläge).

När du har hittat osignerade drivrutiner kan du inaktivera dem med någon av följande metoder:
 • Inaktivera enheten i Enhetshanteraren. (Du måste kanske klicka på Visa dolda enheterVisa-menyn och sedan inaktivera enheten under grenen Icke-Plug and Play-drivrutiner.)
 • Avinstallera programmet som installerade drivrutinen med hjälp av Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
 • Byt namn på drivrutinen i mappen Winnt\System32\Drivers.
Överst på sidan

Felsökning

Om du har flera osignerade drivrutiner inaktiverar du dem en i taget. Om problemet försvinner när du inaktiverar drivrutinen kontaktar du tillverkaren och begär en uppdaterad version som är avsedd för Windows XP.

Överst på sidanEgenskaper

Artikel-id: 308514 – senaste granskning 12/06/2015 05:55:03 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster KB308514
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)