Beskrivning av Dr. Watson för Windows (Drwtsn32.exe)

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs felsökningsverktyget Dr. Watson för Windows, som ingår i Windows XP.
Mer Information
Dr. Watson för Windows är ett felsökningsverktyg som samlar in information om datorn när det uppstår ett fel (eller ett användarlägesfel) i ett program. Tekniska supportgrupper kan använda information från Dr. Watson för att diagnostisera programfel. När ett fel identifieras skapas en textfil (Drwtsn32.log) i Dr. Watson som kan levereras till supportpersonal med lämplig metod. Du kan också skapa en kraschdumpfil, som är en binär fil som en programmerare kan ladda in i ett felsökningsprogram.

Obs! I Windows XP finns också en felrapporteringstjänst som övervakar datorn med avseende på användar- och kernel-lägesfel ("stop"-felmeddelanden eller felmeddelanden som visas på en blå skärm, samt felaktiga avstängningar), som påverkar såväl operativsystemet som andra program. Tjänsten gör det också möjligt att skicka felrapporter till Microsoft när det uppstår fel. Eftersom alla felrapporter är konfidentiella och anonyma, har Microsofts supportpersonal inte tillgång till felrapporter du har skickat till Microsoft via Internet med hjälp av felrapporteringstjänsten. Därför måste du kanske skicka en loggfil för Dr. Watson för Windows till en supporttekniker. Om du vill veta mer om felrapporteringstjänsten i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310414 Konfigurera och använda felrapportering i Windows XP
Om det uppstår ett programfel startar Dr. Watson för Windows automatiskt. Så här konfigurerar du Dr. Watson:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv drwtsn32 och klicka sedan på OK.
Standardnamnet på loggfilen för Dr. Watson är Drwtsn32.log, och filen sparas på följande plats:
enhet:\Documents and Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
Obs! Drwatson.exe är ett tidigare felsökningsverktyg som ingick i tidigare versioner av Windows NT. Microsoft rekommenderar att du använder Drwtsn32.exe i stället för Drwatson.exe i Windows XP.
Egenskaper

Artikel-id: 308538 – senaste granskning 12/06/2015 05:56:13 – revision: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbproductlink KB308538
Feedback