MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Automation Services på SharePoint Server 2013: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3085477
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft SharePoint Server 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns KB3104540.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i KB3104540.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3054858.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613-okt-1510:09
WAC.Word.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613-okt-1510:09
wdsrv.Conversion.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613-okt-1510:09
WAC.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4771.1000105948814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4771.1000105948814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4771.1000105948814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1068Wwintl.dll15.0.4771.1000108816014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1068Wwintl.dll15.0.4771.1000108816014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1068Wwintl.dll15.0.4771.10001088160
WAC.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4771.1000106768014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4771.1000106768014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4771.1000106768014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_5146Wwintl.dll15.0.4771.1000101033614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_5146Wwintl.dll15.0.4771.1000101033614-okt-1507:07
Wwintl.dll_5146Wwintl.dll15.0.4771.10001010336
WAC.Word.Wwintl.dll_1027Wwintl.dll15.0.4771.1000103644814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1027Wwintl.dll15.0.4771.1000103644814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1027Wwintl.dll15.0.4771.10001036448
WAC.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4771.1000113577614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4771.1000113577614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4771.1000113577614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1106Wwintl.dll15.0.4771.1000101801614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1106Wwintl.dll15.0.4771.1000101801614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1106Wwintl.dll15.0.4771.10001018016
WAC.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4771.100097603214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4771.100097603214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4771.100097603214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4771.1000106409614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4771.1000106409614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4771.1000106409614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4771.1000120233614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4771.1000120233614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4771.1000120233614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4771.1000101187214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4771.1000101187214-okt-1507:07
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4771.1000101187214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4771.100099292814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4771.100099292814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4771.100099292814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1069Wwintl.dll15.0.4771.100097808014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1069Wwintl.dll15.0.4771.100097808014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1069Wwintl.dll15.0.4771.1000978080
WAC.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4771.100099548814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4771.100099548814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4771.100099548814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4771.1000111939214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4771.1000111939214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4771.1000111939214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_2108Wwintl.dll15.0.4771.1000103798414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2108Wwintl.dll15.0.4771.1000103798414-okt-1507:07
Wwintl.dll_2108Wwintl.dll15.0.4771.10001037984
WAC.Word.Wwintl.dll_1110Wwintl.dll15.0.4771.1000101443214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1110Wwintl.dll15.0.4771.1000101443214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1110Wwintl.dll15.0.4771.10001014432
WAC.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4771.1000105027214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4771.1000105027214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4771.1000105027214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4771.1000103696014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4771.1000103696014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4771.1000103696014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4771.1000101750414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4771.1000101750414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4771.1000101750414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4771.1000115728014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4771.1000115728014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4771.1000115728014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4771.100093712014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4771.100093712014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4771.100093712014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4771.1000101596814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4771.1000101596814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4771.1000101596814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4771.1000107484814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4771.1000107484814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4771.1000107484814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4771.1000109532814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4771.1000109532814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4771.1000109532814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4771.1000107433614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4771.1000107433614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4771.1000107433614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4771.1000107638414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4771.1000107638414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4771.1000107638414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4771.1000105232014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4771.1000105232014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4771.1000105232014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1071Wwintl.dll15.0.4771.1000103593614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1071Wwintl.dll15.0.4771.1000103593614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1071Wwintl.dll15.0.4771.10001035936
WAC.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4771.100094070414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4771.100094070414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4771.100094070414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4771.100098524814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4771.100098524814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4771.100098524814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4771.1000100265614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4771.1000100265614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4771.1000100265614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4771.1000111427214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4771.1000111427214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4771.1000111427214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1164Wwintl.dll15.0.4771.1000114857614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1164Wwintl.dll15.0.4771.1000114857614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1164Wwintl.dll15.0.4771.10001148576
WAC.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4771.1000102006414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4771.1000102006414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4771.1000102006414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4771.1000103337614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4771.1000103337614-okt-1507:07
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4771.1000103337614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4771.1000115779214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4771.1000115779214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4771.1000115779214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4771.1000104054414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4771.1000104054414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4771.1000104054414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4771.1000115369614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4771.1000115369614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4771.1000115369614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4771.1000104105614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4771.1000104105614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4771.1000104105614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_3098Wwintl.dll15.0.4771.1000108201614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3098Wwintl.dll15.0.4771.1000108201614-okt-1507:07
Wwintl.dll_3098Wwintl.dll15.0.4771.10001082016
WAC.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4771.1000107382414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4771.1000107382414-okt-1507:07
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4771.1000107382414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4771.100098320014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4771.100098320014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4771.100098320014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4771.1000100368014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4771.1000100368014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4771.1000100368014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4771.1000111120014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4771.1000111120014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4771.1000111120014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4771.1000104720014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4771.1000104720014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4771.1000104720014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4771.1000114345614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4771.1000114345614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4771.1000114345614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4771.100089462414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4771.100089462414-okt-1507:07
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4771.100089462414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4771.100090742414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4771.100090742414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4771.100090742414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1025Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003185614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1025wordadmin.ar sa.resx1360914-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1068Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012938414-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1068wordadmin.AZ-latn-az.resx1249514-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.5146Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012888814-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.5146wordadmin.BS-latn-ba.resx1215714-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1027Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003037614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1027wordadmin.ca es.resx1260814-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1029Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002824814-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1029wordadmin.CS cz.resx1220614-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1106Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012835214-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1106wordadmin.CY gb.resx1196114-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1031Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003034414-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1031wordadmin.de de.resx1265114-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1032Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004004814-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.3082Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.3082wordadmin.ES es.resx1260514-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1061Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002778414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1069Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002880814-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1069wordadmin.EU es.resx1217314-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1036Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003034414-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1036wordadmin.fr fr.resx1262014-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.2108Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15012988814-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.2108wordadmin.GA ie.resx1259414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1110Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002934414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1037Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003084814-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1037wordadmin.HE il.resx1300914-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1081Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004211214-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1038Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002933614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1038wordadmin.hu hu.resx1269714-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1057Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4463.10002825614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1057wordadmin.ID id.resx1184714-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1040Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002935214-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1040wordadmin.IT it.resx1273714-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1041Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003185614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1041wordadmin.ja jp.resx1303914-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1042Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002980814-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1042wordadmin.ko kr.resx1229114-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1063Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10002879214-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1063wordadmin.lt lt.resx1244814-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1071Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15013754414-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1071wordadmin.MK mk.resx1540514-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1086Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4481.10002825614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1086wordadmin.MS my.resx1200514-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1043Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002932014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1043wordadmin.NL nl.resx1239614-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1045Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984814-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1164Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4569.15013396014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1164wordadmin.PRS af.resx1399714-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1046Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002935214-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1046wordadmin.pt br.resx1241314-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.2070Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.2070wordadmin.pt pt.resx1250014-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1048Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002984014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1048wordadmin.ro ro.resx1233514-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1049Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003697614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1049wordadmin.ru ru.resx1501914-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1051Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10002928014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1051wordadmin.sk sk.resx1220814-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1060Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002878414-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1060wordadmin.sl si.resx1211514-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.3098Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4460.10003641614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.3098wordadmin.SR-cyrl-cs.resx1476414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.2074Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4454.10002880014-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1054Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10004006414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1058Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10003646414-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1058wordadmin.uk ua.resx1468214-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1066Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4481.10003232014-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1066wordadmin.Vi vn.resx1348714-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.2052Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002673614-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.2052wordadmin.zh cn.resx1133414-okt-1507:07
wdsrv.intlresources.dll.1028Microsoft.Office.Word.Server.Intl.Resources.dll15.0.4442.10002675214-okt-1507:07
wdsrv.intladmin.resx.1028wordadmin.zh tw.resx1138614-okt-1507:07
Conversion.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
ppt.Conversion.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
ppt.Edit.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
saext.dll_0001saext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
WAC.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
xlsrv.ECS.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-okt-1510:09
Conversion.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4753.100014242413-okt-1510:09
ppt.Conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4753.100014242413-okt-1510:09
ppt.Edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4753.100014242413-okt-1510:09
WAC.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4753.100014242413-okt-1510:09
Conversion.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-okt-1510:09
ppt.Conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-okt-1510:09
ppt.Edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-okt-1510:09
WAC.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-okt-1510:09
Conversion.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-okt-1510:09
msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-okt-1510:09
ppt.Conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-okt-1510:09
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-okt-1510:09
WAC.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-okt-1510:09
Conversion.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4771.10002575737613-okt-1510:09
ppt.Conversion.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4771.10002575737613-okt-1510:09
ppt.Edit.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4771.10002575737613-okt-1510:09
WAC.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4771.10002575737613-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1026mshy7bg.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1027mshy7ct.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_2051mshy7ct.dll15.0.4763.1000226920
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1029mshy7cz.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1030mshy7da.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1032mshy7el.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1033mshy7en.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_3082mshy7es.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1061mshy7et.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1069mshy7eu.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1035mshy7fi.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1036mshy7fr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1031mshy7ge.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1110mshy7gl.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_cr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1050mshy7hr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_hr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1040mshy7it.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1063mshy7lt.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1062mshy7lv.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1044mshy7nb.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1043mshy7nl.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_2068mshy7no.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1046mshy7pb.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1045mshy7pl.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_2070mshy7pt.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1048mshy7ro.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1049mshy7ru.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1051mshy7sk.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1060mshy7sl.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_sr.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
mshy2_en.dll_2074mshy7srm.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_srm.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548813-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_3098mshy7sro.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_7194mshy7sro.dll15.0.4763.100022692008
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1053mshy7sw.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1055mshy7tr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.Proof.mshy2_ua.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
mshy2_en.dll_1058mshy7uk.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
WAC.Conversion.Proof.mshy2_uk.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692013-okt-1510:09
Conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4763.10001043104013-okt-1510:09
ppt.Conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4763.10001043104013-okt-1510:09
ppt.Edit.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4763.10001043104013-okt-1510:09
WAC.Office.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4763.10001043104013-okt-1510:09
Conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4763.1000383291213-okt-1510:09
ppt.Conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4763.1000383291213-okt-1510:09
ppt.Edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4763.1000383291213-okt-1510:09
WAC.Office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4763.1000383291213-okt-1510:09
Conversion.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4771.10002165676013-okt-1510:09
ppt.Conversion.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4771.10002165676013-okt-1510:09
ppt.Edit.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4771.10002165676013-okt-1510:09
WAC.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4771.10002165676013-okt-1510:09
Conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
Office.ODF.x64Office.ODF524100013-okt-1510:12
ppt.Conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
WAC.Conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
WAC.PowerPoint.Edit.bin.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
xlsrv.ECS.Culture.Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
xlsrv.ECS.Office.ODFOffice.ODF524100013-okt-1510:09
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll15.0.4771.1000261446413-okt-1510:09
SP.userprofiles.Debug.jsSP.userprofiles.Debug.js14099713-okt-1510:09
SP.userprofiles.Debug.js.x64SP.userprofiles.Debug.js14099713-okt-1510:09
SP.userprofiles.jsSP.userprofiles.js14099113-okt-1510:09
SP.userprofiles.js.x64SP.userprofiles.js14099113-okt-1510:09
Conversion.microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918413-okt-1510:09
Microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918413-okt-1510:09
ppt.Conversion.ULS.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918413-okt-1510:09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll_0001Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4745.100037648813-okt-1510:09
Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dllMicrosoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561613-okt-1508:55
Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll_001Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561613-okt-1508:55
Conversion.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
msptls.dll_0001msptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
ppt.Conversion.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
ppt.Edit.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
WAC.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
xlsrv.ECS.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-okt-1510:09
Conversion.Office.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
ppt.Conversion.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
ppt.Edit.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
Riched20.dll_0001Riched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
WAC.Office.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
xlsrv.ECS.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4737.1000222736813-okt-1510:09
calibril.ttfcalibril.ttf75819613-okt-1510:08
calibrili.ttfcalibrili.ttf86846413-okt-1510:08
nirmala.ttfnirmala.ttf138264013-okt-1510:08
nirmalab.ttfnirmalab.ttf133401213-okt-1510:08
alger.ttfalger.ttf7658813-okt-1510:07
arialn.ttfarialn.ttf17595613-okt-1510:06
arialnb.ttfarialnb.ttf18074013-okt-1510:06
arialnbi.ttfarialnbi.ttf18008413-okt-1510:06
arialni.ttfarialni.ttf18112413-okt-1510:06
bauhs93.ttfbauhs93.ttf4764413-okt-1510:07
Conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808013-okt-1512:16
msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.325608080
ppt.Conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808013-okt-1512:16
ppt.Edit.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808013-okt-1512:16
WAC.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808013-okt-1512:16
Conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926413-okt-1512:16
msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.325829264
ppt.Conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926413-okt-1512:16
ppt.Edit.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926413-okt-1512:16
WAC.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926413-okt-1512:16
wdsrv.powershellhelp.XML.1031Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5371814-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.3082Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5397714-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1036Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5387814-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1040Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5355714-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1041Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5589713-okt-1510:17
wdsrv.powershellhelp.XML.1042Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5372614-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1046Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5347714-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1049Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5990814-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.2052Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5069414-okt-1507:07
wdsrv.powershellhelp.XML.1028Microsoft.Office.Word.Server.dll help.xml5065714-okt-1507:07
Conversion.Proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357913-okt-1510:07
mshy2_en.lex_1038mshy3hu.lex93357913-okt-1510:07
WAC.Conversion.Proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357913-okt-1510:07
Conversion.Proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898413-okt-1510:07
mshy2_en.dll_1038mshy3hu.dll15.0.0.121898413-okt-1510:07
WAC.Conversion.Proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898413-okt-1510:07
Chicago.xslChicago.xsl29665813-okt-1510:07
WAC.Conversion.biblio.Style.Chicago.xslChicago.xsl29665813-okt-1510:07
wdsrv.Conversion.biblio.Style.Chicago.xslChicago.xsl29665813-okt-1510:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544013-okt-1510:09
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544013-okt-1510:09
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544013-okt-1510:09
WAC.Word.sword.dllsword.dll15.0.4771.1000848862413-okt-1510:09
wdsrv.Conversion.sword.dllsword.dll15.0.4771.1000848862413-okt-1510:09
wdsrv.Conversion.Worker.dllwdsrvworker.dll15.0.4545.10008876813-okt-1510:09
wdsrv.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915213-okt-1510:09
wdsrv.ISAPI.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915213-okt-1510:09
wdsrv.powershellfmt.XMLwordserverpowershell.format.ps1xml1223213-okt-1510:09
wdsrv.Conversion.Worker.exewordserverworker.exe15.0.4502.10002065613-okt-1510:09

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3085477 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/12/2015 21:25:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3085477 KbMtsv
คำติชม